Các tín ngưỡng tôn giáo ở Trinidad và Tobago

0
904
Tôn giáo ở Trinidad và Tobago
Tôn giáo ở Trinidad và Tobago

Đất nước Trinidad và Tobago nằm trong khu vực Caribe. Nó bao gồm 2 hòn đảo lớn là Trinidad và Tobago và các dạng địa hình nhỏ hơn khác. Các hòn đảo là thuộc địa của các siêu cường châu Âu trong một thời gian dài trong lịch sử của đất nước. Năm 1498, Christopher Columbus là người châu Âu đầu tiên đến đảo Trinidad. Kể từ đó, hòn đảo này trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và tiếp tục như vậy cho đến khi nó phải đầu hàng cho người Anh vào năm 1797.

Đảo Tobago cũng nằm dưới sự cai trị của thực dân và từng là thuộc địa của một số cường quốc châu Âu trong suốt lịch sử của nó. Cuối cùng, cả 2 hòn đảo lớn đều thuộc quyền cai trị của Anh vào năm 1802. Năm 1889, các hòn đảo được hợp nhất và sau khi giành độc lập vào năm 1962, Trinidad và Tobago trở thành một quốc gia duy nhất.

Lịch sử thuộc địa của Trinidad và Tobago ảnh hưởng đáng kể đến văn hóa của quốc gia này. Trên thực tế, nó gần như hoàn toàn định hình tín ngưỡng tôn giáo của người dân trong vùng.

Theo điều tra dân số năm 2011 của đất nước, những người theo đạo Tin lành chiếm 32,1% dân số của Trinidad và Tobago. Công giáo La Mã chiếm 21,6% dân số cả nước. Như vậy, Thiên chúa giáo là tôn giáo lớn nhất cả nước. Người theo đạo Hindu chiếm 18,2% dân số và là cộng đồng thiểu số tôn giáo lớn nhất ở Trinidad và Tobago. Người theo đạo Hồi, Nhân chứng Giê-hô-va và những người khác lần lượt chiếm 5%, 1,5% và 8,4% dân số cả nước. 2,2% dân số không theo tín ngưỡng và 11,1% không xác định theo tôn giáo nào.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo Tin lành32,1
2Công Giáo La Mã21,6
3Ấn Độ giáo18,2
4Tôn giáo nhưng không liên kết11.1
5Khác8,4
6Hồi giáo5
7Không có tôn giáo2,2
8Nhân chứng Giê-hô-va1,5

Lịch Sử Tôn Giáo Ở Trinidad Và Tobago

Công giáo La Mã là tôn giáo chính thức của quần đảo trong thời kỳ cai trị của thực dân Tây Ban Nha. Các giáo phái Tin lành khác nhau đã trở nên phổ biến trong khu vực trong thời kỳ cai trị của Anh. Dân cư bản địa của các hòn đảo phần lớn đã bị tiêu diệt bởi sự xuất hiện của những người thực dân.

Thay vào đó, các hòn đảo đã được tái định cư bởi các nô lệ châu Phi và sau đó là những người lao động ký kết được đưa đến các hòn đảo từ châu Phi và châu Á, tương ứng. Mặc dù hầu hết người châu Phi chấp nhận tôn giáo của những người thuộc địa, tức là Cơ đốc giáo, nhưng hầu hết người dân Nam Á vẫn giữ tôn giáo tương ứng của họ. Với sự xuất hiện của một số lượng lớn công nhân từ Ấn Độ, Ấn Độ giáo đã trở thành một tôn giáo phổ biến ở Trinidad và Tobago.

Cả người Hồi giáo dòng Sunni và Shia cũng đến từ Nam Á. Một số người châu Phi thực hành tôn giáo bản địa của họ hoặc một hình thức tôn giáo đồng bộ kết hợp niềm tin của Cơ đốc giáo và tôn giáo bản địa.

Ấn Độ giáo đã trở nên phổ biến đáng kể trên toàn quốc vào cuối thế kỷ 20. Vào khoảng thời gian này, các nhà thờ Tin Lành, Ngũ Tuần và Tin Lành khác nhau, chủ yếu có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể về số lượng tín đồ.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.