Các tín ngưỡng tôn giáo ở Benin

0
1118
Tôn giáo ở Benin
Tôn giáo ở Benin

Cộng hòa Benin là một quốc gia Tây Phi có biên giới với Niger, Burkina Faso, Togo và Nigeria. Dân số của Benin là khoảng 10,8 triệu người với phương ngữ chính thức của họ là tiếng Pháp.

Đa dạng về văn hóa, người dân Benin tuân theo sự pha trộn đa dạng của các tín ngưỡng truyền thống Cơ đốc, Hồi giáo và Tây Phi. Công giáo La Mã cho đến nay là nhóm tôn giáo lớn nhất ở Benin và được theo sát bởi Hồi giáo và Vodun.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Cơ đốc giáo La mã27%
2Hồi giáo24%
3Vodun Tây Phi17%
4Đạo Tin lành và các hình thức khác của Cơ đốc giáo ngoài Công giáo16%
5Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri7%
6Các tôn giáo dân gian Tây Phi và các tín ngưỡng truyền thống khác ngoài Vodun6%
Eckankar, Đức tin Baha’i và các tín ngưỡng khác3%

Bạn có biết, Benin là một trong: những nước nhập khẩu gạo nhiều nhất thế giới.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Ở Benin, Cơ đốc giáo là tôn giáo được thực hành nhiều nhất với hơn một nửa toàn bộ nhóm Cơ đốc nhân thuộc Công giáo La Mã. Cơ đốc giáo xâm nhập Benin vào cuối thế kỷ 16. Hệ thống phân cấp Công giáo của Benin bao gồm Tổng giáo phận Cotonou bao gồm các Giáo phận Dassa-Zoume, Lokossa, Abomey, Porto Novo và Parakou bao gồm các Giáo phận Natitingou, Djougou, N’dali và Kandi.

Các Kitô hữu Công giáo La Mã ở Benin có 900 phụ nữ và nam giới trong các dòng tu và 440 linh mục. Cơ đốc nhân Công giáo La Mã chiếm 27% dân số Benin.

Đạo Hồi

Hồi giáo đã được đưa vào Benin bởi các thương nhân Songhai-Dendi và Hausa từ phía bắc. Hầu hết người Hồi giáo ở Benin thực hành dòng Sunni, một nhánh Hồi giáo với sự tồn tại của người Hồi giáo dòng Shi’a, rất ít và chủ yếu là người nước ngoài đến từ Trung Đông.

Ngoài ra còn có sự hiện diện của Cộng đồng Hồi giáo Ahmadiyya, những người gần đây nhất đã khánh thành Nhà thờ Hồi giáo AL Mahdi vào năm 2006 tại Benin. Rất nhiều người Hồi giáo danh nghĩa ở Benin thực hành đạo Hồi cùng với các tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của địa phương.

Hồi giáo ở Benin chiếm 24% dân số.

Tây Phi Vodun

Vodun có nghĩa là linh hồn trong tiếng Ewe và Fon được nhiều nước Tây Phi thực hành rộng rãi, chủ yếu ở các khu vực miền nam và miền trung của Benin. Tín ngưỡng tôn giáo Vodun hoàn toàn khác với các tín ngưỡng truyền thống khác của châu Phi vì nó được đồng bộ hóa với tín ngưỡng Cơ đốc giáo ở một mức độ nào đó cùng với truyền thống bản địa của người Mỹ và tín ngưỡng truyền thống của người Congo.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo ở DR Congo.

Vodun chủ yếu tập trung vào các linh hồn và các yếu tố thần thánh cai trị trái đất, các vị thần cai quản xã hội loài người và các lực lượng tự nhiên cũng như linh hồn của từng cây, suối và đá và những người bảo vệ một quốc gia, thị tộc hoặc bộ lạc nhất định. Vodun là trung tâm của đời sống tôn giáo và có chức tư tế nữ có thể được di truyền từ mẹ sang con gái.

Tín ngưỡng thờ cúng Vodun tin vào một Đấng tạo hóa thần thánh được gọi là Mawu hoặc Mahu, một phụ nữ đã sinh ra bảy người con và trao cho họ quyền thống trị trên 7 lĩnh vực tự nhiên khác nhau.

Khoảng 17% dân số Benin thực hành Vodun Tây Phi.

Đạo Tin Lành Và Các Hình Thức Khác Của Cơ Đốc Giáo Ngoài Công Giáo

Cơ đốc giáo lần đầu tiên du nhập Benin vào khoảng năm 1680 và đạt được đà phát triển trong suốt thế kỷ 19. Năm 1843, những người theo thuyết Giám lý người Anh bắt đầu ở Benin lan truyền trong những người Gun từ vùng duyên hải.

Các tín đồ Cơ đốc giáo không Công giáo ở Benin bao gồm Nhân chứng Giê-hô-va, người theo đạo Rosicruc, người giám lý, Giáo hội Các thánh hữu ngày sau của Chúa Giê-su Christ, Giáo hội Thống nhất, Hội thánh của Đức Chúa Trời, Cơ đốc nhân Cơ đốc Phục lâm, Cơ đốc nhân theo đạo Thiên chúa và Người rửa tội.

Cũng giống như hầu hết những người theo đạo Hồi trên danh nghĩa, một số người theo đạo Thiên chúa trên danh nghĩa cũng thực hành các tín ngưỡng tôn giáo truyền thống của địa phương.

Đạo Tin lành và các Cơ đốc nhân không Công giáo khác ở Benin chiếm 16% dân số.

Các Tín Ngưỡng Tôn Giáo Khác Và Tự Do Tôn Giáo Ở Benin

Benin là một quốc gia đa dạng về tôn giáo bao gồm Chủ nghĩa vô thần và Thuyết bất khả tri chiếm 7% dân số, các tôn giáo dân gian Tây Phi và tín ngưỡng truyền thống, ngoại trừ Vodun chiếm 6% dân số Benin và tín ngưỡng Eckankar, Baha’i và các tín ngưỡng khác chiếm 3% dân số cả nước.

Hiến pháp của Benin quy định quyền tự do tôn giáo cũng được chính phủ tôn trọng.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn ở Benin.