Những câu hỏi về tiền tệ New Zealand trước đây – QUIZ

0
2461
Những câu hỏi về tiền tệ New Zealand
Những câu hỏi về tiền tệ New Zealand

Nhiều phương thức trao đổi khác nhau đã được sử dụng trong lịch sử ngắn ngủi của người bản địa ở New Zealand. Trả lời các câu hỏi về sự phát triển của tiền tệ của đất nước kể từ khi sự chiếm đóng của những thực dân châu Âu bắt đầu vào thế kỷ 14.

#1. Phương tiện hoặc phương thức trao đổi nào được ưa chuộng ở New Zealand trước khi thực dân châu Âu đến vào giữa cuối thế kỷ 19?

Các bộ lạc bản địa New Zealand chủ yếu là tự cung tự cấp nhưng có một số trao đổi hàng hóa giữa các nhóm. Hệ thống đổi hàng này tiếp tục vào đầu / giữa những năm 1800. Khi những người định cư châu Âu đến với số lượng lớn, nhiều loại tiền tệ quốc tế đã được giao dịch vào đầu những năm 1800 dựa trên hàm lượng kim loại của chúng.

#2. Năm 1991, tiền giấy 1 đô la New Zealand và 2 đô la đã bị loại bỏ khỏi lưu thông và thay thế bằng đồng 1 đô la và 2 đô la. Đồng tiền có màu gì?

#3. New Zealand là quốc gia đầu tiên trên thế giới giới thiệu tiền giấy polymer vào năm 1988

Úc là nước đầu tiên vào năm 1988, New Zealand giới thiệu tiền giấy polymer vào năm 1999. Tiền giấy polyme có tuổi thọ gấp 4 lần tiền giấy thường và khó làm giả hơn.

#4. Tiền xu từ quốc gia nào hợp pháp đầu tiên ở New Zealand?

Sau Hiệp ước Waitangi năm 1840, luật pháp của Anh đã được mở rộng đến nhiều vùng của đất nước và các đồng xu tiêu chuẩn của Anh được lưu hành tự do và cuối cùng đã được đấu thầu hợp pháp vào năm 1858. Các đồng đúc của Úc cũng được lưu hành phổ biến.

#5. Hình ảnh của người nào đã được xóa khỏi mặt trước của hầu hết các tờ tiền New Zealand vào năm 1992?

Các tờ tiền được thiết kế lại và Nữ hoàng được xóa khỏi mặt trước của tất cả các loại tiền ngoại trừ tờ 20 đô la. Các công dân New Zealand đáng chú ý đã được đặt ở mặt trước của các tờ tiền khác. Ed Hillary với $ 5, Kate Sheppard với $ 10, Sir Apirana Ngata với $ 50 và Ernest Rutherford với $ 100.

Yêu cầu thiết kế lại vì vấn đề bản quyền. Các nhà in sở hữu bản quyền bản in và Ngân hàng Dự trữ yêu cầu phải trả tiền bản quyền nên New Zealand phải thay đổi.

#6. Trước khi tiền giấy polymer được thông qua, tiền giấy New Zealand chủ yếu được làm từ nguyên liệu gì?

Hầu hết các loại tiền giấy chủ yếu được làm từ sợi cotton, thường được trộn với vải lanh.

#7. Các mệnh giá tiền giấy của New Zealand đều có cùng kích thước?

$5 là loại nhỏ nhất với kích thước 135mm x 66mm. $100 là lớn nhất với kích thước 155mm x 74mm.

#8. Loại động vật nào được hiển thị trên mặt sau của tất cả các tờ tiền New Zealand?

Hoiho (Yellow Eyed Penguin), Whio (Blue Duck), Karearea (NZ Falcon), Kokako và Mohua (Yellowhead) đều là những loài chim đặc hữu của New Zealand. Đó là “Vùng đất của các loài chim” trước khi các loài động vật có vú được khai phá bởi loài người.

#9. Sự thay đổi nào đối với tiền tệ New Zealand xảy ra vào tháng 7 năm 1967?

Bảng, shilling và pence đã được thay thế bằng đô la và xu (một bảng Anh trở thành một đô la). Tiền tệ thập phân được giới thiệu với các loại tiền 1c, 2c, 5c, 10c, 20c và 50c. Tiền giấy là $ 1, $ 2, $ 5, $ 10, $ 20 và $ 100.

#10. Trong thập kỷ nào, tiền xu của Anh không còn được đấu thầu hợp pháp ở New Zealand?

Năm 1935, New Zealand trở thành cơ quan tự quản cuối cùng của Đế quốc Anh giới thiệu tiền đúc của riêng mình.

Finish

Results

WOW! Bạn thật sự tuyệt vời với số điểm đạt được. Nó thật sự là những câu hỏi rất khó.

Khám phá thêm: Những loại tiền tệ giá trị cao nhất.

Thật sự đó là những câu hỏi rất khó để vượt qua.

Thử thách thêm với: Những câu hỏi về thế giới đó đây.