Các tín ngưỡng tôn giáo ở Ecuador

0
1425
Tôn giáo ở Ecuador
Tôn giáo ở Ecuador

Ecuador là một nước cộng hòa dân chủ nằm ở phía tây bắc của Nam Mỹ, giáp với Peru, Colombia và Thái Bình Dương. Ngôn ngữ chính thức được sử dụng ở Ecuador là tiếng Tây Ban Nha cùng với 13 ngôn ngữ khác được công nhận trên toàn quốc. Ecuador là một trung tâm của sự đa dạng sắc tộc với dân số hơn 16 triệu người, phần lớn trong số họ là người Mestizo, sau đó là các nhóm nhỏ hơn khác bao gồm con cháu người Mỹ, châu Phi và châu Âu.

Tôn giáo là một khía cạnh rất quan trọng đối với người dân Ecuador. Trong nhiều thế kỷ, Ecuador đã áp đảo Công giáo La Mã, mặc dù đạo Tin lành và vô thần đã phát triển trong thời gian gần đây với tỷ lệ phần trăm lớn hơn là Công giáo La Mã sau khi bị người Tây Ban Nha đô hộ.

Dưới đây là các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau ở Ecuador.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo La mã79%
2Cơ đốc giáo Tin lành11%
3Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri7%
4Nhân chứng Giê-hô-va Cơ đốc giáo1%
Niềm tin khác2%

Cơ Đốc Giáo La Mã

Công giáo La Mã lần đầu tiên được du nhập vào Ecuador trong thời kỳ thuộc địa bởi người Tây Ban Nha, và kể từ đó Công giáo tiếp tục là tôn giáo quan trọng nhất đối với cả xã hội và chính phủ Ecuador. Công giáo trở thành tôn giáo chính thức của Ecuador sau năm 1869, khiến người Công giáo trở thành người duy nhất đủ điều kiện nhập quốc tịch.

Tuy nhiên, vào năm 1899, một chính phủ tự do do Tổng thống Alfaro Delgado lãnh đạo đã thiết lập một hiến pháp mới khuyến khích sự tôn trọng đối với tất cả các tôn giáo và đảm bảo quyền tự do lựa chọn cho các hoạt động tôn giáo. Tự do tôn giáo đã tạo ra một tác động to lớn đối với giáo dục công cộng ở chỗ nó không bị ảnh hưởng bởi tôn giáo.

Cơ đốc giáo Công giáo La Mã chiếm khoảng 79% dân số ở Ecuador.

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Cơ đốc giáo Tin lành ở Ecuador có thể bắt nguồn từ người Anh và Đức. Hầu hết những người theo đạo Thiên chúa phản đối ở Châu Mỹ Latinh được biết đến là những người theo đạo Tin lành với một số lượng lớn trong số họ là những người theo phái Ngũ tuần cùng với các giáo phái đang hoạt động khác.

Phong trào Tin lành đã đạt được động lực lớn trong suốt thế kỷ 18 và 19 với việc người truyền giáo phản đối đầu tiên vào Ecuador vào cuối thế kỷ 18. Ban đầu, thật khó để bất kỳ tín ngưỡng nào khác ngoài Công giáo La Mã phát triển mạnh.

Hiện nay, đạo Tin lành chiếm 11% dân số ở Ecuador.

Thuyết Vô Thần Hoặc Thuyết Bất Khả Tri

Thuyết vô thần là sự vắng mặt của niềm tin rằng tồn tại một sức mạnh vĩ đại hơn hoặc thần thánh trong khi thuyết Bất khả tri là quan điểm chung cho rằng siêu nhiên hoặc sự tồn tại của Chúa là không xác định. Thuyết bất khả tri xuất hiện từ thời Hy Lạp cổ đại như một quan điểm triết học chính thức mà quan điểm của nó được bắt nguồn từ cách tiếp cận hoài nghi của các nhà triết học nổi tiếng như Socrates.

Một trong số ít người được xác định là vô thần sống trong thế kỷ 18. Các khái niệm vô thần xuất phát từ lập luận của họ từ việc thiếu bằng chứng cho thấy một quyền lực cao hơn tồn tại. Cả người theo thuyết bất khả tri và người theo thuyết vô thần ở Ecuador đều không công khai niềm tin của mình vì sợ bị phân biệt đối xử, kỳ thị xã hội và thậm chí còn tồi tệ hơn khi bị ngược đãi.

Trước khi tự do tôn giáo được thiết lập ở Ecuador, cả thuyết Bất khả tri và Vô thần đều bị lên án rất nhiều. Tuy nhiên, bây giờ một cá nhân được phép tự do lựa chọn tôn giáo bao gồm việc thú nhận là người theo thuyết bất khả tri hoặc vô thần, mặc dù điều đó không dễ dàng, đặc biệt là ở Ecuador.

Hai hệ thống tín ngưỡng này chiếm 7% tổng dân số ở Ecuador.

Nhân Chứng Giê-Hô-Va Cơ Đốc Giáo

Nhân chứng Giê-hô-va là một giáo phái Cơ đốc có niềm tin khác với quan điểm chính thống của Cơ đốc nhân. Đức tin của Nhân chứng Giê-hô-va được Charles Taze Russell thành lập vào cuối thế kỷ 18 sau khi xuất hiện từ Phong trào Học viên Kinh thánh. Để phong trào học viên Kinh thánh phân biệt với các nhóm học viên Kinh thánh khác, vào năm 1931, phong trào này đã lấy tên là Nhân chứng Giê-hô-va.

Nhân chứng Giê-hô-va sử dụng cách tiếp cận từng cửa để rao giảng và phân phối các tác phẩm văn học của họ như Tháp Canh. Khoảng 1% dân số Ecuador là Nhân chứng Giê-hô-va.

Các Tín Ngưỡng Tôn Giáo Khác Ở Ecuador

Các đảng phái tôn giáo khác ở Ecuador bao gồm Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Các vị thánh ngày sau, Baha’i và Đức tin Tông đồ. Tất cả các đảng phái tôn giáo này bao gồm các nhóm nhỏ, những người đã hòa nhập chậm vào xã hội Ecuador. Nhóm ‘Khác’ chiếm 2% dân số cả nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo có tín đồ nhiều nhất.