Các tín ngưỡng tôn giáo ở Zambia

0
1248
Tôn giáo ở Zambia
Tôn giáo ở Zambia

Bản sửa đổi hiến pháp năm 1996 tuyên bố Zambia là một quốc gia Cơ đốc giáo đồng thời cung cấp quyền tự do tôn giáo và thực hành. Theo luật, tất cả các nhóm tôn giáo phải được chính phủ đăng ký. Tuy nhiên, tất cả các ứng dụng đều được đăng ký và chấp thuận mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào.

Đa số người Zambians là người theo đạo Thiên chúa từ các giáo phái khác nhau trong khi các thực hành tôn giáo truyền thống khác cũng phổ biến trong nước. Đa số người theo đạo thiên chúa là Công giáo La mã hoặc Tin lành. Một số nhà thờ Tin lành đã mọc lên ở Zambia, đặc biệt là ở các khu vực thành thị.

Một số nhóm tôn giáo ở Zambia bao gồm:

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo Tin lành75%
2Cơ đốc giáo La mã20%
3Thuyết vật linh và / hoặc tôn giáo dân gian châu Phi3%
4Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri1%
5Hồi giáo<1%

Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ở Zambia

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Đạo Tin lành là trung tâm của Zambian kể từ khi Zambia khám phá vào thế kỷ 19. Cơ đốc giáo đến Zambia dưới hình thức các nhà truyền giáo Tin lành châu Âu, những người cũng đang khám phá các vùng khác của châu Phi. David Livingstone, người đã đi tham quan miền trung châu Phi được ghi nhận là người có công truyền bá đạo Cơ đốc ở Zambia. Một số trạm truyền giáo đã được thành lập tại Niamikolo và Hồ Bangweulu từ nơi Cơ đốc giáo truyền bá.

Ngày nay, người theo đạo Tin lành chiếm đa số chiếm trên 75% dân số. Một số nhà thờ Tin lành ở Zambia bao gồm Nhà thờ Trưởng lão, Nhà thờ Giám lý, Nhà thờ Anh giáo và Nhà thờ Tin lành.

Các nhà thờ Tin lành này tiếp tục với công việc truyền giáo trên khắp đất nước bao gồm việc cung cấp các dịch vụ y tế và các hoạt động giáo dục.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Công giáo La Mã ở Zambia có 20% dân số Zambia thuộc nhóm tôn giáo này. Nhà thờ Công giáo La Mã Zambia là một phần của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới do Giáo hoàng đứng đầu ở Rome.

Nhà thờ Công giáo cũng là giáo phái có ảnh hưởng nhất ở Zambia. Hội Truyền giáo Công giáo đầu tiên được thành lập vào năm 1885 giữa bộ lạc Bemba, những người rất thù địch với Cơ đốc giáo. Các hoạt động Công giáo do các Cha Dòng Tên đảm trách. Đất nước được chia thành một số giáo phận Công giáo với một số bệnh viện và trường học Công giáo trải khắp đất nước.

Thuyết Vật Linh Và / Hoặc Tôn Giáo Dân Gian Châu Phi

Tôn giáo truyền thống châu Phi là tôn giáo lâu đời nhất ở Zambia và châu Phi nói chung. Tôn giáo truyền thống tập trung niềm tin vào các linh hồn, Đấng sáng tạo, người chết, tổ tiên, những nơi linh thiêng và ma thuật trong số các tín ngưỡng khác.

Người dân Zambia ước tính tuân theo thuyết vật linh và tôn giáo dân gian châu Phi ở Zambia vào khoảng 3% dân số. Thuyết vật linh và các tôn giáo truyền thống thể hiện trong các nghi lễ và nghi thức xã hội / các vị thần và các linh hồn được xoa dịu thông qua các cuộc hiến tế trong khi quyền năng và ý chí của các vị thần được tìm kiếm thông qua bói toán.

Với sự lan rộng của Cơ đốc giáo ở Zambia, các niềm tin tôn giáo truyền thống đang dần phai nhạt.

Chủ Nghĩa Vô Thần Và Hồi Giáo

Hồi giáo đến Zambia thông qua các thương nhân Ả Rập vào thế kỷ 18.

Người Hồi giáo ở nước này chiếm chưa đến 1% dân số và được tìm thấy dọc theo các tuyến đường sắt ở miền trung Zambia. 1% người Zambia là phi tôn giáo hoặc không tin vào bất kỳ tôn giáo nào trong nước.

Những Thách Thức Về Tôn Giáo Ở Zambia

Sự phát triển của tôn giáo ở Zambia đã phải chịu những trở ngại lớn trong thời kỳ bất ổn kinh tế của những năm 70 và 80. Tuy nhiên, với việc Frederick Chiluba trở thành chủ tịch vào năm 1991, Giáo hội Ngũ tuần đã mở rộng đáng kể.

Việc chính phủ thành lập một bộ phận để giám sát hoạt động của các nhóm tôn giáo được coi là một cách biến đất nước thành một chế độ thần quyền và mở rộng sự kiểm soát của chính phủ đối với tôn giáo là vi phạm hiến pháp. Các nhà lãnh đạo tôn giáo lo ngại rằng tiếng nói của họ chống lại chính phủ có thể bị bộ phận mới bịt miệng.

Khám phá thêm: Những tôn giáo có số lượng tín đồ cao nhất.