Category

Phát triển bản thân

Top 9 web hàng đầu về giáo dục trực tuyến – Tài nguyên tự học

Chúng ta thật may mắn khi có vô số thông tin trên internet mà ta có thể tiếp cận dễ dàng. Có rất nhiều tài nguyên...

Quản lý Tiếp thị là gì? Giới thiệu khái quát

Quản lý các nguồn lực, hoạt động, chi phí và lịch trình cần thiết để thực hiện thành công một chiến dịch tiếp thị có...

Kỹ thuật ước tính dự án: Hướng dẫn nhanh

Một dự án thành công bắt đầu với một ước tính thành công. Để lập lịch trình công việc phù hợp để thực hiện dự án...

3 ràng buộc trong Quản lý Dự án: Thời gian, Phạm vi & Chi phí

3 ràng buộc trong quản lý dự án đã được đặt nhiều tên - Tam giác quản lý dự án, Tam giác sắt và Tam giác dự...

Lập kế hoạch chiến lược trong kinh doanh

Lập kế hoạch chiến lược là chìa khóa để thành công trong kinh doanh. Bằng cách lập kế hoạch chiến lược cho tương lai, một...

Cách viết Trường hợp kinh doanh (Business Case)

Một trường hợp kinh doanh là một tài liệu quản lý dự án giải thích lợi ích của một dự án vượt hơn chi phí của nó...

Cấu trúc phân chia công việc (WBS) là gì?

Chia nhỏ công việc thành các nhiệm vụ nhỏ hơn là một kỹ thuật năng suất phổ biến được sử dụng để làm cho công...

Mô hình phân tích SWOT là gì? Khi nào nên đưa vào sử dụng?

Sử dụng mô hình phân tích SWOT: điểm mạnh (Strengths), điểm yếu (Weaknesses), cơ hội (Opportunities), mối đe dọa (Threats) để phát triển doanh nghiệp...

Sử dụng và diễn giải hiệu quả ngôn ngữ cơ thể trong khi phỏng vấn

Khi chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn xin việc, nhiều người bỏ qua tầm quan trọng của việc hiểu ngôn ngữ cơ thể trong...

Mục tiêu SMART là gì? Hướng dẫn kế hoạch lập mục tiêu

Mục tiêu là một phần của mọi khía cạnh của kinh doanh / cuộc sống và cung cấp ý thức về phương hướng, động lực, trọng tâm rõ...

KSA là gì? Sử dụng Mô hình Kiến thức, Kỹ năng và Năng lực

Trong thế giới nguồn nhân lực và giáo dục doanh nghiệp, từ KSA là viết tắt của Kiến thức (Knowledge), Kỹ năng (Skills) và Năng lực (Abilities)....

ADDIE là gì? Hướng dẫn đầy đủ Mô hình ADDIE trong giảng dạy

Khi lập kế hoạch cho một khóa học hoặc chương trình giảng dạy, giáo dục và đào tạo, bạn rất dễ bị sa lầy vào...

Vòng đời nhân viên là gì? Thành công trong 6 giai đoạn

Sự tiến bộ của nhân viên trong suốt vòng đời của nhân viên hầu như không thể tránh khỏi sự thay đổi của các mùa...

Tăng hiệu quả họp qua cách thực hiện biên bản họp

Các cuộc họp rất quan trọng để lập kế hoạch cho các hành động có mục đích và thực hiện các bước tiến đối với các mục...

Latest posts