Thư cổ đông là gì? Cách viết bức thư cổ đông

0
605
Thư cổ đông
Thư cổ đông

Một lá thư được viết bởi ban quản lý cấp cao nhất của công ty cho các cổ đông, thông báo cho họ về hoạt động của công ty trong năm

Thư cổ đông là gì?

Thư cổ đông do các giám đốc điều hành của một công ty viết cho các cổ đông, cung cấp thông tin tổng quan chi tiết về hoạt động của công ty và các sự kiện quan trọng khác xảy ra trong năm.

Thư cổ đông thông báo cho cổ đông về kết quả tài chính hàng năm trong năm vừa qua, doanh thu và thu nhập, những thay đổi trong ban quản lý, điều kiện thị trường hiện tại, thay đổi giá cổ phiếu, kế hoạch đề xuất và các vấn đề liên quan khác mà cổ đông nên biết.

Bức thư tạo cơ hội cho các giám đốc điều hành hàng đầu nói chuyện trực tiếp với các cổ đông và tóm tắt cho họ về hoạt động của công ty và các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh theo quan điểm của họ. Thông thường, thư cổ đông được xuất bản mỗi năm một lần và nó được đưa vào báo cáo hàng năm cung cấp cho các cổ đông.

Thư cổ đông cung cấp điều gì?

Ban quản lý sử dụng thư cổ đông để chia sẻ những thành tựu, thách thức, kết quả tài chính, các sự kiện sắp tới và kế hoạch của mình. Nó thông báo cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng về tiến trình của công ty trong năm.

Đối với các cổ đông hiện tại, bức thư giúp họ hướng tới tương lai nếu tình hình tài chính cho thấy hiệu suất tốt. Bức thư cũng cung cấp cho các cổ đông triển vọng từ các giám đốc điều hành hàng đầu, đặc biệt là Giám đốc điều hành, và khả năng của họ trong việc xoay chuyển công ty và tăng giá trị cho cổ đông.

Các cổ đông tiềm năng sử dụng thư cổ đông như là bước đầu tiên để hiểu các công ty mà họ dự định đầu tư. Nó cũng dùng để đánh giá uy tín của các nhà điều hành công ty và khả năng tăng lợi nhuận của họ. Tuy nhiên, vì thư cổ đông được viết để lấy lòng tin của các cổ đông, nên các giám đốc điều hành có thể cố ý loại trừ một số thông tin có thể khiến công ty trở nên tiêu cực.

Do đó, các nhà đầu tư tiềm năng nên chú ý hơn đến kết quả tài chính đã được kiểm toán và thực hiện phân tích độc lập để xác định vị thế thực sự của công ty trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Mẫu Thư cổ đông

Giới thiệu

Phần giới thiệu là phần chào mừng của thư cổ đông và nó phác thảo lịch sử ngắn gọn về công ty, hoạt động chính, mục tiêu cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn. Bức thư cũng bao gồm một lưu ý chào mừng từ Giám đốc điều hành của công ty và nó cung cấp một cái nhìn tổng quan về những thành tựu chính và những gì các nhà đầu tư nên mong đợi.

Kết quả tài chính

Phần kết quả tài chính là phần quan trọng nhất của thư gửi cổ đông và nó nêu bật kết quả tài chính của công ty trong năm qua. Nó chia nhỏ kết quả tài chính bằng cách phác thảo doanh thu bán hàng và lợi nhuận được tạo ra từ các chi nhánh hoặc vị trí địa lý khác nhau nơi công ty hoạt động.

Nó cũng trình bày chi tiết hiệu suất tài chính theo tỷ lệ phần trăm để cho biết công ty hoạt động như thế nào trong năm so với năm trước. Các giám đốc điều hành cũng có thể chia sẻ thông tin liên quan đến các khoản vay hiện tại, sử dụng vốn và thị phần hiện tại.

Thành tựu

Thư cổ đông cũng phác thảo những thành tựu quan trọng của công ty trong năm, chẳng hạn như mua lại mới, mở rộng thị trường mới, dòng sản phẩm mới, tăng giá cổ phiếu, đổi mới, phát minh và bằng sáng chế. Ban quản lý có thể phác thảo các kế hoạch của năm trước, chẳng hạn như các dòng sản phẩm mới dự kiến ​​và các chi nhánh mới, và các bước thực hiện để hoàn thành các kế hoạch.

Điều kiện thị trường

Ban quản lý sử dụng phần này để thảo luận về các điều kiện thị trường ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh trong năm và cách công ty vượt qua các đợt thủy triều.

Ban quản lý cũng chia sẻ tác động của các điều kiện thị trường phổ biến đối với tình hình tài chính của công ty và các bước được thực hiện để tăng cường khả năng chịu đựng các tác động của công ty.

Kế hoạch và Biện pháp

Phần kế hoạch và biện pháp nêu chi tiết các biện pháp mà ban quản lý thực hiện để cải thiện hiệu suất tổng thể của công ty và tăng khả năng cạnh tranh trong ngành.

Các giám đốc điều hành cũng sử dụng phần này để chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về kế hoạch đề xuất của công ty cho năm tới và kết quả mà họ dự định đạt được sau khi hoàn thành kế hoạch.

Nhìn nhận

Lời cảm ơn là phần cuối cùng của thư gửi cổ đông. Giám đốc điều hành sử dụng phần này để đánh giá cao tất cả các bên liên quan tạo nên công ty, bao gồm các cổ đông, nhân viên, nhà cung cấp, chủ nợ, v.v.

Thư cổ đông so với Báo cáo hàng quý

Thư cổ đông và báo cáo hàng quý là hai tài liệu khác nhau mà các công ty xuất bản và có thể bao gồm thông tin tương tự. Tuy nhiên, 2 tài liệu khác nhau theo những cách sau:

Một lá thư cổ đông được viết từ các giám đốc điều hành cho các cổ đông, và nó cung cấp một bản tóm tắt về hoạt động của công ty và những gì mong đợi trong các báo cáo của công ty. Các công ty sử dụng thư cổ đông để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến công ty và các kế hoạch đề xuất cho những năm sắp tới.

Báo cáo hàng quý là một tài liệu có cấu trúc cao tuân theo các hướng dẫn do Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái (SEC) cung cấp. Nó còn được gọi là Mẫu 10-Q và nó bao gồm các báo cáo tài chính quan trọng và tổng quan về hoạt động của công ty, chẳng hạn như doanh thu bán hàng, lợi nhuận, thị phần, v.v.