Các tín ngưỡng tôn giáo ở Haiti

0
1229
Tôn giáo ở Haiti
Tôn giáo ở Haiti

Haiti phần lớn là một quốc gia theo đạo Cơ đốc sau khi người Tây Ban Nha, và sau đó là người Pháp, đô hộ đảo quốc Caribe trước khi nó trở thành một quốc gia có chủ quyền. Công giáo La Mã cho đến nay là giáo phái Cơ đốc giáo lớn nhất Haiti.

Người Công giáo La Mã ước tính chiếm 80% dân số Haiti.

Ngoài ra còn có ảnh hưởng của các thực hành tôn giáo Tây Phi do người Nô lệ mang lại và một số thực hành bản địa của người Mỹ, tương tự như Santeria của người Cuba. Xã hội Haiti ở một mức độ nào đó được tạo thành từ một cộng đồng đa tôn giáo, và chính phủ không can thiệp vào các tổ chức đó.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo Công giáo La Mã (bao gồm Chủ nghĩa đồng thời Công giáo-Vodou)80%
2Cơ đốc giáo Tin lành16%
3Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri1%
Đức tin Baha’i, Hồi giáo, Do Thái giáo, các tôn giáo phương Đông và các tín ngưỡng khác3%

Cơ Đốc Giáo Công Giáo La Mã Và Chủ Nghĩa Đồng Tế Công Giáo-Voodoo

Người Công giáo La Mã ở Haiti chiếm khoảng 80% toàn bộ dân số Haiti.

Tôn giáo bị biến đổi nhiều và bị trộn lẫn với voodoo truyền thống vốn được tạo thành từ các truyền thống tôn giáo từ Tây Phi và một số tín ngưỡng bản địa. Tác động của người Pháp tại các thuộc địa mới của họ có liên quan trực tiếp đến sự thịnh hành của Công giáo ở Haiti vì đây là chủ nhân thuộc địa của họ. Hiến pháp quy định Công giáo là quốc giáo chính thức cho đến năm 1986 khi nó bị xóa bỏ. Tự do tôn giáo trong nước đã cho phép các tôn giáo khác phát triển.

Vào cuối thời kỳ chiếm đóng của Mỹ vào những năm 1930, một số lượng nhỏ các linh mục sẵn sàng phục vụ chủ yếu cho giới thượng lưu thành thị, nơi hiếm có voodoo. Các linh mục Công giáo sau đó đã phát động các chiến dịch nhằm tiêu diệt tôn giáo. Sau đó, một số yếu tố của tôn giáo dân gian đã xâm nhập vào phụng vụ. Hiến pháp ban hành năm 1987 cho phép thực hành đức tin. Do đó, nhà thờ đã cho phép các khía cạnh cụ thể của các tôn giáo bản địa này.

Tác động và quyền lực của Giáo hoàng được thể hiện rõ vào năm 1983 khi ông chỉ trích chính phủ trong chuyến thăm của mình. Nhà lãnh đạo ông Jean Claude Duvalier bị phế truất khoảng 3 năm sau đó. Để đảm bảo điều hành hiệu quả các công việc của nhà thờ, Haiti được chia thành 10 giáo phận và 2 tổng giáo phận.

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Những người theo đạo Tin lành chiếm khoảng 16% tổng dân số Haiti, và số lượng tín đồ của đức tin này đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Những người theo đạo Tin lành chủ yếu là những người theo chủ nghĩa Baptists, Pentecostals, Adventists, và những nhóm nhỏ hơn khác. Không giống như những người Công giáo, họ hoàn toàn tố cáo việc thực hành tà thuật ở Haiti. Các thống kê khác chỉ ra rằng những người theo đạo Tin lành chiếm hơn 1/3 dân số cả nước.

Đạo Hồi

Người Hồi giáo trên đảo ước tính có khoảng 3.000 người, chiếm 0,04% dân số Haiti. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo tuyên bố rằng con số gần 5.000 người, và nhiều người trong số họ không được tính đến khi thực hiện các cuộc điều tra dân số quốc gia.

Người Hồi giáo trong nước bắt nguồn từ việc buôn bán nô lệ, nơi hầu hết họ lần đầu tiên đến đất nước với tư cách nô lệ. Khi chế độ nô lệ chấm dứt, họ được ở lại đất nước với tư cách là những công dân tự do.

Đạo Do Thái

Không có tài liệu chính thức nào chỉ ra số lượng người Do Thái Haiti trong dân số Haiti. Họ bắt đầu di cư vào đất nước trong những ngày đầu tiên của quyền lực thuộc địa châu Âu. Một số lượng đáng kể cũng đã đến đất nước trong những năm 1940 chạy trốn sự đàn áp từ Đức Quốc xã của Hitler.

Tác Động Của Tôn Giáo Ở Haiti

Phần lớn công dân Haiti xác định với ít nhất một số nhóm tôn giáo. Họ tin vào sự hiện diện của một quyền lực lớn hơn, người quyết định số phận của tất cả mọi người. Để tìm kiếm sự ban phước của sức mạnh đó, họ dâng lễ, tham gia vào các lễ hội tôn giáo và thực hiện các nghi lễ, cùng các hoạt động khác.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo chiếm đa số trên thế giới.