Category

Top 10 Văn Hóa

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Haiti

Haiti phần lớn là một quốc gia theo đạo Cơ đốc sau khi người Tây Ban Nha, và sau đó là người Pháp, đô hộ...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Bỉ

Hiến pháp của Bỉ được viết ra bao gồm quyền tự do tôn giáo cho cư dân Bỉ. Trên thực tế, các quan chức chính phủ có quyền...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Nam Sudan

Nam Sudan không có tôn giáo chính thức và không có ước tính về số lượng người theo các tôn giáo khác nhau. Tuy nhiên, phần...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Cộng hoà Dominica

Cơ đốc giáo Công giáo La Mã là nhóm tôn giáo có số lượng người theo đạo lớn nhất Cộng hoà Dominica. Giáo hội đã đóng...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Cộng hoà Séc (Czech Republic)

Cộng hòa Séc là quốc gia có đa số người vô thần, người theo bất khả tri và những người thờ ơ với tôn giáo...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Honduras

Quốc gia Trung Mỹ Honduras có diện tích 112.492 km vuông. Nó có dân số ước tính là 9.112.867 người. Cơ đốc giáo là tôn giáo của đại đa...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Papua New Guinea

Tôn giáo chủ đạo trong dân số Papua New Guinea là Cơ đốc giáo (95,6%), tiếp theo là tín ngưỡng bản địa (3,3%). Cơ đốc giáo...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Belarus

Đất nước này có diện tích 80.154 dặm vuông và dân số 9,4 triệu người. Về mặt lịch sử, đây là khu vực có cả sự...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Botswana

Nằm ở Nam Phi, Botswana là một quốc gia độc lập, không giáp biển. Đất nước giành được độc lập để trở thành một nền dân chủ vào...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Lithuania

Lithuania là một quốc gia nằm ở khu vực Baltic của Đông Bắc Âu. Nó có dân số ước tính khoảng 2,8 triệu người. Người Litva dân tộc chiếm...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Jamaica

Jamaica là một quốc đảo nằm ở vùng biển Caribe. Đất nước này có diện tích 10.990 km vuông và dân số là 2.890.299 người. Cơ đốc...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Wales

Một số tôn giáo lớn trên thế giới được tìm thấy ở Wales bao gồm Cơ đốc giáo (tôn giáo lớn nhất), đạo Sikh, đạo Hồi, đạo Do Thái và đạo Hinđu. Hầu...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Uruguay

Uruguay có diện tích 68.039 dặm vuông và dân số 3,47 triệu người (theo điều tra dân số năm 2004). Số liệu thống kê gần đây...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Moldova

Quốc gia Đông Âu không giáp biển Moldova có dân số khoảng 3.474.121 người. 75,1% dân số của đất nước là người Moldova. Người Romania, Ukraine, Gagauzes, Nga, Bulgari...

Latest posts