Category

Top 10 Văn Hóa

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Colombia

Colombia không có một tôn giáo chính thức. Tuy nhiên, Công giáo La Mã là đức tin thống trị và có sức lan tỏa sâu rộng...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Algeria

Tôn giáo Hồi giáo ở Algeria chiếm ưu thế về nhân khẩu học, với khoảng 99% dân số là tín đồ của đức tin này. Đại đa số...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Morocco (Ma Rốc)

Maroc là một quốc gia tôn giáo, và theo CIA World Factbook, 99% người Maroc theo đạo Hồi. Cơ đốc giáo, tôn giáo lớn thứ hai, đã...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Nam Phi

Nam Phi chưa bao giờ có quốc giáo chính thức. Hiến pháp của đất nước nêu rõ quyền tự do lương tâm, tôn giáo, tư tưởng,...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Afghanistan

Hồi giáo là tôn giáo chính thức của Afghanistan và phần lớn dân số theo đạo Hồi (khoảng 99,7%). Có một số cộng đồng rất nhỏ...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Argentina

Tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong đời sống xã hội và chính trị trong suốt lịch sử Argentina. Công giáo La Mã...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Úc

Úc là một quốc gia thế tục có mức độ tự do tôn giáo cao và đa dạng tôn giáo. Mặc dù nhà nước và các...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Burkina Faso

Burkina Faso là một quốc gia ở phía tây của Châu Phi có diện tích 105.900 km vuông với dân số chung là 17,3 triệu...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Iraq

Hồi giáo là tôn giáo chính thức của Iraq, và phần lớn dân số theo đạo Hồi (97%). Ngoài ra còn có các cộng đồng nhỏ...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Saudi Arabia (Ả Rập Xê Út)

Tôn giáo là một khía cạnh cốt lõi của cuộc sống hàng ngày ở Ả Rập Xê Út. Nó đóng một vai trò chi phối trong...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Nepal

Tôn giáo chính ở Nepal là Ấn Độ giáo được hầu hết 82% dân số của đất nước thực hành. Nepal là quốc gia theo đạo...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Campuchia

Phần lớn dân số Campuchia được xác định là theo đạo Phật (96,9%) trong các cuộc khảo sát gần đây. Phật giáo là tôn giáo chính...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Đức

Đức là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Điều quan trọng là phải hiểu rằng ngoài các tôn giáo chính của Cơ...

Các tín ngưỡng tôn giáo ở Thái Lan

Tôn giáo ở Thái Lan có một lịch sử văn hóa hấp dẫn có thể được nhìn thấy qua nhiều địa điểm linh thiêng và...

Latest posts