Các tín ngưỡng tôn giáo ở Sao Tome và Principe

0
858
Tôn giáo ở Sao Tome và Principe
Tôn giáo ở Sao Tome và Principe

Các ảnh hưởng thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha vẫn có thể được nhìn thấy trong việc tuân thủ rộng rãi Công giáo La Mã ở Sao Tome và Principle. Các nhà truyền giáo từ Bồ Đào Nha đã mang phúc âm đến các nước Tây Phi và Sao Tome được tuyển chọn như một trong những khu vực tiếp cận.

Xem thêm: Tôn giáo ở Bồ Đào Nha.

Khi Công giáo thịnh vượng và lan rộng, các nhà thờ Tin lành bắt đầu và mặc dù không có ảnh hưởng như các nhà thờ Công giáo, nhưng các nhà thờ Tin lành đã trở nên phổ biến và một số người đã cải đạo theo đức tin.

Ngoài Cơ đốc giáo, đất nước còn có người Hồi giáo, người vô thần và tín đồ truyền thống. Tuy nhiên, một số niềm tin phản cảm đã tăng lên khi một số người Hồi giáo và Cơ đốc giáo tuân thủ một số khía cạnh của tín ngưỡng truyền thống.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Thiên chúa giáo La mã63,8%
2Người vô thần hoặc người theo thuyết bất khả tri18,5%
3Cơ đốc nhân Cơ đốc Phục lâm, Tin lành hoặc Tin lành khác8,4%
4Những tôn giáo khác6,3%
5Mana của người Polynesia2,0%
6Nhân chứng Giê-hô-va Cơ đốc1,0%

Thiên Chúa Giáo La Mã

Nhà thờ Công giáo La Mã có số lượng tín đồ lớn nhất trong cả nước, với số tín đồ của nó chiếm khoảng 63,8% dân số cả nước.

Ảnh hưởng của tôn giáo bắt nguồn từ thế kỷ 13 khi những người Bồ Đào Nha định cư đầu tiên sinh sống trên Vịnh Guinea ở Tây Phi. Người Bồ Đào Nha đã mang tôn giáo ở Sao Tome và Principle thông qua các hoạt động truyền giáo của họ. Đất nước có một giáo phận duy nhất được tìm thấy ở thành phố Sao Tome được gọi là Giáo phận Công giáo La Mã Sao Tome và Principe.

Giáo phận được thành lập vào năm 1534 như là một phần của Tổng giáo phận đô thị Funchal của Bồ Đào Nha. Nhà thờ Công giáo chính trong cả nước là Nhà thờ Đức Mẹ Ban Ơn ở Sao Tome. Nhà thờ có thánh giá của Sao Tome là vật trang trí của giáo hội.

Bạn có biết, Sao Tome và Principe có tên gốc đứng thứ 3 trong: những nước có tên chính thức dài nhất thế giới.

Thuyết Vô Thần Và Thuyết Bất Khả Tri

Các cộng đồng vô thần và bất khả tri chiếm 18,5% dân số.

Những người này không xác định mình theo bất kỳ tôn giáo nào mà họ chọn cách độc lập với các tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, nhóm này tham dự đám cưới, lễ chôn cất và các lễ kỷ niệm khác. Nhóm chung sống hòa bình với các nhóm tôn giáo khác trong nước.

Người Theo Đạo Tin Lành Và Các Cơ Đốc Nhân Không Theo Công Giáo Khác

Những người theo đạo Tin lành trong nước chủ yếu bao gồm các thành viên nhà thờ Methodist và Evangelical. Đức tin đã phát triển đáng kể trong vài năm qua do các hoạt động truyền giáo. Các giáo hội như Hội truyền giáo của Chúa Kitô, Nhà thờ Thokoist và Nhà thờ phổ quát của Chúa Kitô đã lan rộng khắp đất nước để truyền bá phúc âm.

Ngày nay, tín ngưỡng này có dân số khoảng 8.000 người, chiếm khoảng 8,4% dân số theo Cơ sở Dữ liệu Cơ đốc nhân Thế giới.

Những Tôn giáo Khác

Đất nước này có dân số Hồi giáo khoảng 2% do gần với lục địa Châu Phi. Trong 10 năm qua, một làn sóng di cư từ Cameroon và Nigeria vào đất nước đã góp phần vào dân số Hồi giáo ở nước này.

Xem thêm:

Các tôn giáo khác trong nước bao gồm Do Thái với ít hơn 1% dân số, tương tự như Ấn Độ giáo và tín ngưỡng Phật giáo. Những niềm tin khác này tạo nên 6,3% dân số.

Mana Của Người Polynesia

Nhà thờ Mana có từ năm 1984. Mana trong những ngày đó là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả nguồn gốc của tôn giáo và Đấng tối cao. Một tôn giáo đã phát triển, và số người trung thành với khóa học cũng tăng lên. Những người Bồ Đào Nha đến đô hộ các quốc gia ở Tây Phi đã mang theo tôn giáo giống như cách họ du nhập Cơ đốc giáo.

Mana tin vào các lực lượng và sức mạnh siêu nhiên có liên quan đến con người, linh hồn và các vật thể tự nhiên. Các nhà hàng hải Polynesia có thể cũng đã góp phần vào việc truyền bá đức tin, khi họ chiếm đóng các hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương.

Ngày nay, Mana có 2,3% dân số, tương đương khoảng 4.380 người. Đạo tiếp tục lan rộng ở các vùng khác.

Nhân Chứng Giê-Hô-Va Cơ Đốc

Nhân Chứng Giê-hô-va đầu tiên đến nước này vào năm 1950 với tư cách là một tù nhân từ các thuộc địa của Bồ Đào Nha ở Châu Phi đến làm việc trong các trại lao động trên đảo. Người tù, bị trục xuất khỏi Mozambique vì rao giảng phúc âm, đã cải đạo nhiều tín đồ hơn. Khi có thêm nhiều tù nhân chiến tranh từ Angola đến đất nước và trong thời gian bị giam giữ, họ đã chia sẻ tin vui với cư dân địa phương. Tình trạng hỗn loạn và đấu tranh của tôn giáo tiếp tục trong một thời gian dài với các vụ hành quyết và đàn áp tôn giáo.

Tìm hiểu thêm:

Tuy nhiên, vào năm 1993, chính phủ cuối cùng đã đăng ký đức tin của Nhân Chứng Giê-hô-va, chấm dứt những khó khăn của những người đã cải đạo. Từ đó, đức tin thịnh vượng khi mọi người quý mến nó, và ngày nay nó có 1% dân số nắm giữ. Tôn giáo tin vào Chúa, định chế hôn nhân và thực hiện lễ rửa tội.

Tự Do Tôn Giáo Ở Sao Tome Và Principe

Hiến pháp của Sao Tome và Nguyên tắc bảo vệ tất cả các nhóm tôn giáo. Chính phủ ở một mức độ nào đó cũng tôn trọng tự do tôn giáo mà không có sự phân biệt đối xử về tôn giáo. Các nhóm tôn giáo sắp tới phải đăng ký với chính phủ theo Hiến pháp. Sau đó tiểu bang công bố các nhóm đã được phê duyệt. Không có trường hợp đàn áp tôn giáo nào được báo cáo trong cả nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.