Các tín ngưỡng tôn giáo ở Cameroon

0
1213
Tôn giáo ở Cameroon
Tôn giáo ở Cameroon

Cameroon là một quốc gia Trung Phi, là nơi sinh sống của các nhóm tôn giáo khác nhau. Một bộ phận lớn dân cư trong nước liên kết với một cộng đồng tôn giáo nhất định. Hiến pháp cho phép tự do lương tâm và tôn thờ tôn giáo khiến Cameroon trở thành một quốc gia khoan dung tôn giáo.

Tuy nhiên, để một nhóm tôn giáo (ngoài các tôn giáo truyền thống châu Phi) có thể hoạt động hợp pháp, thì nhóm đó phải được nhà nước đăng ký sau khi đáp ứng các yêu cầu cơ bản như có một giáo đoàn đáng kể. Ở Cameroon, Cơ đốc giáo là tôn giáo được thực hành nhiều nhất sau đó là Hồi giáo.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Cơ đốc giáo La mã39,2%
2Cơ đốc giáo Tin lành28,1%
3Đạo Hồi19,5%
4Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri4,6%
5Tôn giáo dân gian châu Phi hoặc chủ nghĩa duy vật4,3%
6Cơ đốc nhân khác2,2%
Niềm tin khác2,1%

Cơ Đốc Giáo

Cũng giống như ở nhiều nước Châu Phi, sự hình thành và phát triển của Cơ đốc giáo do các nhà truyền giáo Cơ đốc du nhập vào nước này. Các nhà truyền giáo đã đến Cameroon vào đầu thế kỷ 19, trong đó họ thiết lập các cơ sở truyền giáo, trường học, y tế và các cơ sở khác để mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

Khoảng 69,5% dân số Cameroon theo đạo Tin lành, Công giáo La Mã hoặc một nhóm Cơ đốc giáo khác.

Công giáo La mã

Các linh mục Công giáo đầu tiên đã được gửi đến Cameroon vào năm 1890 và nhận được một lượng thành viên lớn từ đó đến những năm 1930. Ngày nay, các thành viên của Nhà thờ Công giáo La Mã chiếm khoảng 39,2% tổng dân số, khiến nó trở thành nhóm Cơ đốc giáo lớn nhất ở Cameroon.

Các thánh lễ được tiến hành bằng ngôn ngữ địa phương thay vì tiếng Latinh, một thông lệ bắt đầu từ rất sớm khi nhà thờ được thành lập. Trong thời gian đó, các linh mục và những người lãnh đạo nhà thờ khác đã được lựa chọn từ người dân địa phương. Giáo hội Công giáo đã thành lập một số cơ sở như bệnh viện, nhà thờ và trường học để phục vụ cộng đồng.

Cơ đốc giáo Tin lành

Người theo đạo Tin lành chiếm nhóm Cơ đốc giáo lớn thứ hai ở Cameroon với khoảng 28,1% dân số. Các nhà thờ Tin lành là những nhà thờ đầu tiên được thành lập ở Cameroon với những người truyền giáo đầu tiên đến vào đầu thế kỷ XIX.

Sau khi Hiệp hội Truyền giáo Baptist được thành lập, các quốc gia khác bắt đầu gửi những người truyền giáo của họ dẫn đến việc hình thành các nhà thờ Tin lành khác nhau cũng như thành lập các trường học và cơ sở y tế trực thuộc. Một số nhà thờ Tin lành bao gồm Nhà thờ Anh giáo, Cơ đốc Phục lâm, Nhà thờ Luther và Trưởng lão.

Việc thành lập nhà thờ Thiên chúa giáo có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền bá chữ viết, dịch kinh thánh để chúng có sẵn bằng các ngôn ngữ địa phương cũng như trong việc chăm sóc sức khỏe.

Đạo Hồi

Sau Cơ đốc giáo, Hồi giáo là tôn giáo được thực hành nhiều thứ hai ở Cameroon với khoảng 19,5% dân số theo đạo Hồi. Tôn giáo được du nhập bởi người Fulani khi họ di cư từ Nigeria và Mali.

Người Fulani đã sử dụng vũ lực để cải đạo người dân địa phương sang đạo Hồi dẫn đến xung đột với người dân địa phương. Người Hồi giáo tự tổ chức thành các nhóm gọi là lamidats do một thủ lĩnh rất mạnh gọi là lamido đứng đầu. Ngày nay những người theo đạo Hồi thuộc hội anh em Qadriya. Có một số trường Quranic được thành lập trong nước.

Tôn Giáo Dân Gian Châu Phi

Trong khi một số người chuyển sang đạo Hồi và Cơ đốc giáo, một bộ phận người Cameroon, chủ yếu ở các vùng nông thôn, vẫn giữ các tập tục tôn giáo bản địa của họ. Những người này chiếm khoảng 4,3% dân số.

Một số tôn giáo truyền thống đã áp dụng một số thực hành của người Hồi giáo và người theo đạo Cơ đốc hợp nhất chúng với của họ. Một số thực hành của họ bao gồm nghi lễ, hiến tế động vật, và thờ cúng tổ tiên và thần linh.

Bạn có biết, Camaroon cũng thuộc: Những nước có nhiều ngôn ngữ nhất.

Các Tôn Giáo Khác Và Những Người Không Tin Ở Cameroon

Các nhóm tôn giáo khác trong nước bao gồm những người theo chủ nghĩa vô thần hoặc chủ nghĩa trọng tài với 4,6%, và các tôn giáo khác như Ấn Độ giáo là 2,1%. Tất cả các nhóm tôn giáo này tác động đến các tập quán văn hóa và dân tộc của đất nước.

Ví dụ, hầu hết các ngày lễ tôn giáo được biến thành ngày lễ quốc gia trong khi các tập tục của các tôn giáo quy định và ảnh hưởng đến các thực hành văn hóa như ăn, mặc và ứng xử đạo đức.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo theo quốc gia.