Các tín ngưỡng tôn giáo ở Bờ Biển Ngà

0
1303
Tôn giáo ở Bờ Biển Ngà
Tôn giáo ở Bờ Biển Ngà

Người theo đạo Thiên chúa nhiều hơn một chút so với người Hồi giáo trong xã hội Bờ Biển Ngà đa sắc tộc, đa tôn giáo đương thời. Bờ Biển Ngà là một quốc gia thế tục và hiến pháp của đất nước quy định quyền tự do tôn giáo. Bản sắc tôn giáo ở Bờ Biển Ngà vượt qua bối cảnh chính trị và sắc tộc.

Tìm hiểu thêm: Tổng quan 130 quốc gia thế tục trên thế giới.

Trong khi căng thẳng và đụng độ đã xảy ra giữa các nhóm tôn giáo khác nhau, chúng chủ yếu được thúc đẩy bởi việc theo đuổi sự thống trị chính trị. Trong suốt lịch sử, những người theo đạo Thiên chúa và đạo Hồi, những tôn giáo thống trị đã chung sống hòa bình, và sự hòa hợp này đã bị đe dọa bởi cuộc nội chiến.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Đạo Hồi40,2%
2Đạo Tin lành và các hình thức khác của Cơ đốc giáo ngoài Công giáo26,3%
3Cơ đốc giáo La mã19,9%
4Các tôn giáo truyền thống của châu Phi, các tín ngưỡng dân gian và / hoặc thuyết duy vật8,0%
5Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri2,0%
Đức tin Baha’i, đạo Sikh và các tín ngưỡng khác3,6%

Đạo Hồi

Đạo Hồi chiếm 40,2% dân số Bờ Biển Ngà. Hồi giáo đến Bờ Biển Ngà thông qua các thương nhân Jula có liên hệ với Malinke của Đế chế Mali và những người đã thành lập các trung tâm Hồi giáo ở khu vực phía bắc của đất nước.

Hồi giáo trong thời hiện đại Bờ Biển Ngà đã được thiết lập vững chắc ở phía bắc, một tình huống được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa bởi đám đông người nhập cư Hồi giáo từ các nước láng giềng như Burkina Faso.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo ở Burkina Faso.

Hầu hết người Hồi giáo trong nước theo dòng Sunni và tuân theo trường phái tư tưởng Maliki. Chủ nghĩa Sufism cũng phổ biến, và nó được tích hợp với các tập quán bản địa truyền thống. Một số lượng nhỏ đăng ký Ahmadiyya.

Hồi giáo ở Bờ Biển Ngà được đặc trưng bởi niềm tin của marabout, người được coi là người làm phép màu và sở hữu cả quyền đạo đức và phép thuật. Hội đồng Hồi giáo quốc gia, tổ chức Hồi giáo tối cao trong nước, có ảnh hưởng ở mức độ đáng kể đối với nền chính trị của đất nước.

Đạo Tin Lành Và Các Hình Thức Khác Của Cơ Đốc Giáo Ngoài Công Giáo

26,3% người dân Bờ Biển Ngà theo đạo Tin lành hoặc Cơ đốc nhân không theo Công giáo. Đạo Tin lành ở Bờ Biển Ngà đã thành danh vào năm 1924 do những người theo thuyết Giám lý người Anh.

Trước khi người Anh giáo đến, William Wade Harris, một Nhà truyền giáo người Liberia đã thành lập Nhà thờ Harris vào năm 1914. Tôn giáo, được gọi là Harrism, tố cáo sự giàu có thay cho một cuộc sống khắc khổ. Chủ nghĩa Harrism tương đối phổ biến ở Bờ Biển Ngà ngày nay, và các nhà thờ khác đã tích hợp tôn giáo này với các tín ngưỡng truyền thống.

Các Giáo hội Tin lành khác bao gồm Assemblies of God, Mission Biblique, Các Thánh hữu Ngày sau và Baptists.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Công giáo La Mã chiếm 19,9% dân số của đất nước. Cơ đốc giáo ở Bờ Biển Ngà đã phát triển mạnh mẽ vào thế kỷ 20 thông qua các nhà truyền giáo người Pháp.

Bờ Biển Ngà là nơi có Vương cung thánh đường Yamoussoukro, một bản sao của Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Rome. Nhà thờ lớn nhất thế giới, được xây dựng bởi cựu Tổng thống Felix Houphouet-Boigny tại nơi sinh của ông Yamoussoukro. Ở một số làng, các vị thánh bảo trợ đã được thông qua và tôn vinh vào các ngày lễ thế tục và tôn giáo.

Trong lịch sử, Giáo hội Công giáo La Mã đã có ảnh hưởng đáng kể trong các vấn đề chính trị của đất nước. Tuy nhiên, sự thống trị của tôn giáo đang bị đe dọa bởi dân số Hồi giáo ngày càng tăng và các giáo phái tôn giáo khác.

Các Tôn Giáo Truyền Thống Của Châu Phi, Tín Ngưỡng Dân Gian Và Thuyết Duy Vật

8% dân số theo các tôn giáo truyền thống, tín ngưỡng dân gian và thuyết duy vật. Các tín ngưỡng truyền thống khác nhau giữa các dân tộc nhưng thường phụ thuộc vào đấng tối cao, linh hồn tổ tiên và khả năng nói chuyện với họ thông qua các nhân vật tôn giáo.

Việc tôn kính tổ tiên là phổ biến và các đền thờ được xây dựng để dành riêng cho các linh hồn. Niềm tin vào linh hồn thiện và ác cũng rất đáng chú ý, và các nghi lễ được thực hiện để gợi lên ý chí của các linh hồn tốt. Chủ nghĩa duy vật, tôn giáo và phù thủy đặc biệt thịnh hành ở vùng nông thôn Bờ Biển Ngà.

Các Tôn Giáo Khác Ở Bờ Biển Ngà

2% dân số Bờ Biển Ngà không theo bất kỳ tôn giáo lâu đời nào. Tín ngưỡng Baha’i, đạo Sikh, Phật giáo và các tín ngưỡng khác chiếm 3,6% dân số trong cả nước.

Một xu hướng đang phát triển ở Bờ Biển Ngà là chủ nghĩa đồng bộ tôn giáo, nơi các tôn giáo khác nhau được trộn lẫn. Hầu hết người dân Ngà, trong khi họ đồng nhất với Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo, vẫn tuân theo các thực hành tôn giáo truyền thống.

Tìm hiểu thêm: Những nhóm tôn giáo lớn nhất hiện nay.