Chủ nghĩa Nhà nước Thế tục là gì?

0
1231
Chủ nghĩa thế tục là gì?
Chủ nghĩa thế tục là gì?

Các nguyên tắc của chủ nghĩa thế tục bảo vệ và củng cố nhiều quyền tự do mà chúng ta được hưởng là:

  1. Tách các tổ chức tôn giáo khỏi các tổ chức nhà nước và khu vực công mà tôn giáo có thể tham gia, nhưng không thống trị.
  2. Tự do thực hành đức tin hoặc tín ngưỡng của mình mà không làm tổn hại đến người khác, hoặc thay đổi hoặc không thay đổi đức tin hoặc tín ngưỡng của mình, theo lương tâm của chính mình.
  3. Bình đẳng để chúng ta không có niềm tin tôn giáo hay sự thiếu vắng chúng không đặt bất kỳ ai trong chúng ta vào thế thuận lợi hay bất lợi.

Tách tôn giáo khỏi nhà nước

Sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước là nền tảng của chủ nghĩa thế tục. Nó đảm bảo các nhóm tôn giáo không can thiệp vào các công việc của nhà nước và nhà nước không can thiệp vào các vấn đề tôn giáo.

Ví dụ: Tại Vương quốc Anh, có 2 giáo phái Cơ đốc được nhà nước công nhận chính thức – Giáo hội Anh và Giáo hội Trưởng lão Scotland. Nữ hoàng vừa là nguyên thủ quốc gia vừa là Thống đốc tối cao của Giáo hội Anh. Không có nhà thờ nào được thành lập ở Bắc Ireland hoặc xứ Wales.

Nhưng 26 giám mục không được bầu chọn của Giáo hội Anh, những người ngồi trong Hạ viện ảnh hưởng đến các luật ảnh hưởng đến toàn bộ Vương quốc Anh.

Cơ đốc giáo là một trong những ảnh hưởng lớn trong số nhiều người đã định hình lối sống hiện tại của Anh. Anh là một quốc gia của nhiều giáo phái và tôn giáo. Một bộ phận lớn dân cư không giữ hoặc không thực hành tín ngưỡng tôn giáo.

Nếu nước Anh thực sự là một nền dân chủ thế tục, các cấu trúc chính trị sẽ phản ánh thực tế của thời đại đang thay đổi bằng cách tách tôn giáo khỏi nhà nước.

Chủ nghĩa thế tục bảo vệ cả người tin và người không tin

Chủ nghĩa thế tục nhằm đảm bảo và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng và thực hành tôn giáo cho mọi công dân. Những người theo chủ nghĩa thế tục muốn các quyền tự do về tư tưởng và lương tâm được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người – những người theo đạo và không theo đạo. Họ không muốn cắt giảm các quyền tự do tôn giáo.

Tự do tôn giáo

Chủ nghĩa thế tục tìm cách bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của tôn giáo và tín ngưỡng khác, và bảo vệ quyền thể hiện niềm tin tôn giáo chừng nào nó không ảnh hưởng đến các quyền và tự do của người khác. Chủ nghĩa thế tục đảm bảo rằng quyền tự do tôn giáo của các cá nhân luôn được cân bằng với quyền không theo tôn giáo.

Chủ nghĩa thế tục là về dân chủ và công bằng

Trong một nền dân chủ thế tục, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và quốc hội. Không có tôn giáo hoặc đảng phái chính trị nào mang lại thuận lợi hay khó khăn và các tín đồ tôn giáo là công dân có quyền và nghĩa vụ như bất kỳ ai khác.

Chủ nghĩa thế tục đấu tranh cho các quyền con người phổ biến trên các nhu cầu tôn giáo. Nó đề cao luật bình đẳng nhằm bảo vệ phụ nữ, người LGBT và người thiểu số khỏi sự phân biệt đối xử tôn giáo. Những luật bình đẳng này đảm bảo rằng những người không theo đạo có các quyền giống như những người đồng nhất với một niềm tin tôn giáo hoặc triết học.

Tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ công

Tất cả chúng ta đều dùng chung bệnh viện, trường học, cảnh sát và các dịch vụ của chính quyền địa phương. Điều quan trọng là các dịch vụ công cộng này là thế tục tại thời điểm sử dụng, vì vậy không ai bị thiệt thòi hoặc bị từ chối tiếp cận vì lý do tín ngưỡng tôn giáo (hoặc không tín ngưỡng). Tất cả các trường học do nhà nước tài trợ phải mang tính chất phi tôn giáo, với trẻ em được giáo dục cùng nhau bất kể tôn giáo của cha mẹ.

Khi một cơ quan công quyền cấp hợp đồng cung cấp dịch vụ cho một tổ chức có liên quan đến một tôn giáo hoặc tín ngưỡng cụ thể, các dịch vụ đó phải được cung cấp một cách trung lập, không có nỗ lực quảng bá ý tưởng của nhóm tín ngưỡng đó.

Chủ nghĩa thế tục không phải là chủ nghĩa vô thần

Thuyết vô thần là thiếu niềm tin vào thần thánh. Chủ nghĩa thế tục chỉ đơn giản là cung cấp một khuôn khổ cho một xã hội dân chủ. Những người vô thần rõ ràng có lợi ích trong việc ủng hộ chủ nghĩa thế tục, nhưng chủ nghĩa thế tục tự nó không tìm cách thách thức các nguyên lý của bất kỳ tôn giáo hoặc tín ngưỡng cụ thể nào, cũng không tìm cách áp đặt chủ nghĩa vô thần lên bất kỳ ai.

Chủ nghĩa thế tục chỉ đơn giản là một khuôn khổ để đảm bảo sự bình đẳng trong toàn xã hội – về chính trị, giáo dục, luật pháp và các nơi khác – cho cả những người theo đạo và không theo đạo.

Chủ nghĩa thế tục bảo vệ quyền tự do ngôn luận và ngôn luận

Những người theo tôn giáo có quyền bày tỏ niềm tin của họ một cách công khai nhưng những người phản đối hoặc nghi ngờ những niềm tin đó cũng vậy. Các tín ngưỡng, ý tưởng và tổ chức tôn giáo không được hưởng đặc quyền bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Trong một nền dân chủ, tất cả các ý tưởng và niềm tin phải được thảo luận cởi mở. Cá nhân có quyền; ý tưởng không.

Chủ nghĩa thế tục là cơ hội tốt nhất mà chúng ta có để tạo ra một xã hội trong đó mọi người thuộc mọi tôn giáo hoặc không thuộc tôn giáo nào có thể sống với nhau một cách công bằng và hòa bình.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất.