Các tín ngưỡng tôn giáo ở Burkina Faso

0
1040
Tôn giáo ở Burkina Faso
Tôn giáo ở Burkina Faso

Burkina Faso là một quốc gia ở phía tây của Châu Phi có diện tích 105.900 km vuông với dân số chung là 17,3 triệu người. Là một quốc gia không giáp biển, nó được bao quanh bởi sáu quốc gia là Mali, Niger, Benin, Togo, Bờ Biển Ngà và Ghana. Nó đã bị thuộc địa bởi người Pháp cho đến năm 1960 khi họ giành được độc lập, do đó là một quốc gia nói tiếng Pháp vì tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của nó.

Có 10 thành phố lớn, và hơn 50 thị trấn khác trong cả nước do đó là một quốc gia đô thị hóa mặc dù chưa hoàn toàn. Chúng ta sẽ xem xét các nhóm tôn giáo khác nhau trong nước.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Đạo Hồi61,1%
2Cơ đốc giáo La mã19,0%
3Các tôn giáo và / hoặc tín ngưỡng dân gian của Châu Phi truyền thống11,3%
4Cơ đốc giáo Tin lành5,5%
5Thuyết vô thần hoặc thuyết bất khả tri1,0%
Niềm tin khác2,1%

Đạo Hồi

Vào thế kỷ 11, các vương quốc Mossi đã chiếm đóng Thượng Volta (cũng là Burkina Faso) để bảo vệ tín ngưỡng tôn giáo và truyền thống của họ khỏi những tác động bên ngoài, đặc biệt là từ những người Hồi giáo ở tây bắc. Thực hành này đã thay đổi trong thế kỷ 15 khi vùng Thượng Volta mở các trung tâm thương mại như mỏ vàng Akan, nơi cho phép các thương gia buôn vàng, hạt kola và muối.

Kết quả của những thay đổi và phát triển này, nó đã thu hút các thương nhân Hồi giáo đến định cư ở đó và kết hôn giữa họ với nhau, và phụ nữ địa phương đã diễn ra, do đó, một sự chuyển đổi của người dân địa phương.

Người Hồi giáo được coi là một phần của Vương quốc Mossi, và Hồi giáo lan rộng qua toàn bộ vùng Thượng Volta, Bờ Biển Ngà và Guinea và nó được thúc đẩy thông qua việc xây dựng các nhà thờ Hồi giáo, lễ hội Hồi giáo và các phương tiện truyền thông.

Người Hồi giáo trong cả nước chiếm 61,1% tổng dân số.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Công giáo La Mã đã phát triển ở Thượng Volta (Burkina Faso) với sự xuất hiện của Thực dân Pháp vào năm 1896. Một nhà truyền giáo đã hỗ trợ việc thành lập Công giáo vững chắc trong nước và từ năm 1900 đến 1901 các cơ sở truyền giáo đã được thành lập.

Nhà thờ Công giáo La Mã trong nước là một phần của Công giáo trên toàn thế giới chủ yếu có trụ sở tại Rome, và họ chiếm 19% dân số toàn đất nước.

Tín Ngưỡng Dân Gian Và Tôn Giáo Truyền Thống Của Châu Phi

Các tín ngưỡng truyền thống của châu Phi chủ yếu là các tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống khác nhau như niềm tin vào linh hồn và đấng sáng tạo tối cao, tôn kính người chết, y học cổ truyền trong số những người khác. Với sự xuất hiện của người Hồi giáo và thực dân ở Burkina Faso ngày nay đã dẫn đến sự kết hợp của Cơ đốc giáo hoặc Hồi giáo cùng với những tín ngưỡng này.

Mặc dù đã có sự tuân thủ và chấp nhận chung của các tín ngưỡng, nhưng các tín đồ truyền thống của châu Phi vẫn chiếm 11,3% toàn bộ dân số.

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Cơ đốc giáo Tin lành ở Burkina Faso là tôn giáo thiểu số vì nó chỉ chiếm 5,5% toàn bộ dân số.

Những người theo đạo Tin lành nói chung chống lại sự giảng dạy của giáo lý Công giáo La Mã và chủ yếu dựa vào Ouagadougou cũng như Bobo-Dioulasso.

Thuyết Vô Thần Hoặc Thuyết Bất Khả Tri

Thuyết vô thần theo nghĩa chung là sự bác bỏ các vị thần hiện có hoặc niềm tin tôn giáo, và thường là sự chỉ trích tôn giáo. Những người vô thần luôn tranh luận từ các phương pháp tiếp cận Triết học, Xã hội và Lịch sử về việc thiếu bằng chứng đáng kể về sự tồn tại của một vị thần.

Họ chiếm 1% dân số và nhiều lần được coi là không tồn tại.

Tín Ngưỡng Tôn Giáo Truyền Thống Ở Burkina Faso

2,1% dân số Burkina Faso có niềm tin vào những đấng tối cao khác của họ và sự chấp nhận tất cả các tôn giáo khác nhau đã được nhìn thấy rộng rãi.

Hiến pháp của đất nước khuyến khích tất cả các hình thức tôn giáo và tôn trọng hình thức thờ cúng của mỗi công dân miễn là hình thức đó không gây trở ngại cho người khác.

Tìm hiểu thêm: Các tôn giáo lớn nhất thế giới hiện nay.