Các tín ngưỡng tôn giáo ở Malawi

0
1226
Tôn giáo ở Malawi
Tôn giáo ở Malawi

Malawi, tên chính thức là Cộng hòa Malawi, là một quốc gia không giáp biển ở Đông Nam Châu Phi giáp với Tanzania, Zambia và Mozambique. Đây là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi với diện tích 45.460 dặm vuông và dân số ước tính khoảng 16,8 triệu người. Lilongwe là thủ đô và thành phố lớn nhất của đất nước. Nó nằm dưới sự lãnh đạo của tổng thống được bầu một cách dân chủ.

Tìm hiểu thêm: Những nước lớn nhất châu Phi.

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của đất nước, nhưng các ngôn ngữ dân tộc khác được sử dụng. Người dân Malawi chủ yếu là người Bantus được chia thành nhiều nhóm dân tộc với niềm tin tôn giáo khác nhau.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Cơ đốc giáo Tin lành44%
2Hồi giáo Sunni Islam19%
3Cơ đốc giáo La mã18%
4Cơ đốc nhân khác13%
Niềm tin khác hoặc sự không liên quan6%

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

44% toàn bộ dân số ở Malawi là người theo đạo Tin lành. Quốc gia này đã có sự phát triển nhanh chóng về đạo Tin lành trong thời gian gần đây.

Mục đích chính của các nhà thờ là mang lại sự phát triển toàn diện, trong đó các Cơ đốc nhân cam kết gắn bó với cả nhà thờ và tạo ra sự khác biệt trong đất nước và xã hội của họ. 

Hồi giáo Sunni Islam

Hồi giáo Sunni là tôn giáo lớn thứ hai ở Malawi. Nó được giới thiệu ở Malawi bởi người Ả Rập và thương nhân Swahili trong quá trình buôn bán trao đổi ngà voi, vàng và nô lệ. Các thương nhân từ Vương quốc Hồi giáo Kilwa và hai giáo viên Hồi giáo khác đã đóng một vai trò quan trọng trong sự truyền bá của nó trước thế kỷ 19. Trong những năm qua, công việc truyền giáo của các nhóm Hồi giáo đã được thực hiện để quảng bá tôn giáo ở Malawi.

Các nhà thờ Hồi giáo đã được xây dựng ở mọi thị trấn, các trường học Hồi giáo và trung tâm học tập, và một đài phát thanh truyền hình Hồi giáo. 19% dân số cả nước theo tôn giáo này.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Nhà thờ Công giáo La Mã ở Malawi là một phần của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới ở Rome dưới sự lãnh đạo của Giáo hoàng. Công giáo được giới thiệu tại Malawi bởi những nhà truyền giáo Công giáo đầu tiên vào năm 1889. Năm năm sau khi Công giáo đến Malawi, 3 trạm truyền giáo đã được thiết lập vĩnh viễn để tăng cường sự truyền bá của nó.

Linh mục người Malawi đầu tiên được phong chức vào năm 1938 bởi các cha da trắng. Công giáo La Mã chiếm 18% tổng dân số của quốc gia.

Cơ Đốc Nhân Khác

Ngoài những người theo đạo Tin lành và Công giáo La Mã, còn có những giáo phái nhỏ khác như những người theo đạo Báp-tít, Cơ đốc Phục lâm bảy ngày, nhân chứng của Đức Giê-hô-va và Anh giáo chiếm 13% dân số.

Một số nhà truyền giáo như giám mục đã khuyến khích việc truyền bá các hình thức khác của Cơ đốc giáo và dịch Kinh thánh sang ngôn ngữ Chichewa. Dưới sự cai trị của tổng thống đầu tiên của Malawi, Cơ đốc giáo được ưa chuộng và một số nhà thờ được xây dựng.

Các Tôn Giáo Truyền Thống Vẫn Được Thực Hành

Bất chấp ảnh hưởng từ các nhà truyền giáo và thương nhân Ả Rập, 6% dân số Malawi vẫn giữ niềm tin châu Phi truyền thống của họ, tập trung vào niềm tin vào đấng tối cao, các linh hồn, tôn kính cái chết, sử dụng ma thuật cũng như các thuật phù thủy truyền thống.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo có đông tín đồ nhất thế giới.