Các tín ngưỡng tôn giáo ở Qatar

0
1594
Tôn giáo ở Qatar
Tôn giáo ở Qatar

Nằm ở bán đảo Ả Rập của Tây Á, Qatar có diện tích 11.581 km vuông và có dân số ước tính khoảng 2.641.669 người.

Giống như tất cả các quốc gia khác ở Bán đảo Ả Rập, Hồi giáo là tôn giáo thống trị ở Qatar. Nó cũng là tôn giáo chính thức của đất nước. Người Hồi giáo chiếm 67,7% dân số Qatar. 13,8% dân số theo đạo Thiên chúa trong khi một tỷ lệ tương đương là người theo đạo Hindu cũng sống trong cả nước. 3,1% dân số theo đạo Phật. 1,6% dân số Qatar còn lại hoặc không có liên kết hoặc là tín đồ của các tôn giáo khác.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Hồi giáo67,7
2Cơ đốc giáo13,8
3Ấn Độ giáo13,8
4Phật giáo3,1
5Không liên kết1,6

Hồi Giáo – Tôn Giáo Phổ Biến Nhất Ở Qatar

Phần lớn người Hồi giáo Qatar thuộc giáo phái Sunni trong khi chỉ có khoảng 10% dân số Hồi giáo của đất nước là người Shiite.

Đạo Hồi quyết định cách sống của công dân Qatar. Luật pháp của đất nước dựa trên luật Sharia. Các trường học được nhà nước bảo trợ trong nước bắt buộc học sinh phải giảng dạy Hồi giáo. Một số nhà thờ Hồi giáo tuyệt đẹp được tìm thấy trên khắp đất nước với nhà thờ Hồi giáo Mohammed Bin Abdul Wahab đóng vai trò là nhà thờ Hồi giáo nhà nước của Qatar.

Tìm hiểu thêm: Những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Qatar.

Cơ Đốc Giáo Ở Qatar

Cơ đốc nhân ở Qatar chủ yếu là người nước ngoài gốc Âu, Nam và Bắc Mỹ. Người nước ngoài theo đạo Thiên chúa từ các nước châu Á và châu Phi cũng sống ở đây nhưng với số lượng ít hơn. Hoạt động của các nhà truyền giáo Cơ đốc không được khuyến khích ở Qatar. Chính phủ Qatar đã hiến đất cho các cơ quan tôn giáo Thiên chúa giáo để xây dựng các nhà thờ ở nước này vào năm 2008.

Các Tôn Giáo Khác Được Thực Hành Ở Qatar

Hầu hết những người theo đạo Hindu của Qatar là những người nhập cư từ Nam Á và Đông Nam Á. Phật tử trong nước cũng chủ yếu đến từ các quốc gia Đông Nam Á. Hầu hết những người theo đạo Hindu và đạo Phật của Qatar là những người lao động nhập cư sống tạm thời tại đất nước này. Một số tôn giáo khác cũng có sự hiện diện nhỏ ở Qatar.

Tự Do Tôn Giáo Và Sự Khoan Dung Ở Qatar

Hiến pháp Qatar quy định quyền tự do tôn giáo trong nước. Tuy nhiên, việc theo đạo của những người không theo đạo Hồi là một hành vi vi phạm có thể bị trừng phạt. Sự bội giáo của người Hồi giáo cũng bị trừng phạt bởi luật pháp. Mặc dù gia đình cầm quyền và chính phủ có liên hệ chặt chẽ với Hồi giáo, những người không theo đạo Hồi được phép làm việc trong các chức vụ của chính phủ.

Lễ hội Hồi giáo được tổ chức như ngày lễ quốc gia ở Qatar. Các nhóm tôn giáo cần được đăng ký với chính phủ để được công nhận về mặt pháp lý. Để được chấp thuận, mỗi nhóm phải có ít nhất 1.500 thành viên. Việc xuất bản và phân phối các văn bản tôn giáo ở Qatar được Chính phủ nước này giám sát nghiêm ngặt.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.