Hồi giáo dòng Sunni là gì?

0
1451
Hồi giáo dòng Sunni
Hồi giáo dòng Sunni

Hồi giáo là một tôn giáo độc thần, hay niềm tin vào một Thượng đế mà không có bất kỳ người bạn đời, con cái hay á thần nào. Đó là niềm tin vào một đấng sáng tạo, mà những người theo niềm tin cốt lõi này được gọi là người Hồi giáo. Từ “Hồi giáo” có nghĩa là “phục tùng” trong tiếng Ả Rập; và những người “Hồi giáo”, là những người “phục tùng Thiên Chúa.” Allah là tên của Chúa trong tiếng Ả Rập, (ngôn ngữ được chọn của Chúa và ngôn ngữ của Kinh Qur’an) mà Chúa đã tiết lộ trong số 99 tên khác để nhân loại biết Chúa trong Kinh Qur’an.

Tổng quan về Hồi giáo

Trong khi có khoảng 1,8 tỷ người theo đạo Hồi trên thế giới, đạo Hồi là tôn giáo lớn thứ hai và là tôn giáo phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Từ “Sunni” có nghĩa là “luật”, bắt nguồn từ từ “sunnah”, có nghĩa là “cách sống” hoặc “những lời dạy của Mohammad.” Trong khi Hồi giáo thừa nhận tất cả các nhà tiên tri như Adam, Musa (Moses) và Isa (Jesus), thì Muhammad là sứ giả và nhà tiên tri cuối cùng. Những câu nói và hành động của anh ấy được thu thập thông qua cái được gọi là Hadith.

Ví dụ, trong Kinh Qur’an, Đức Chúa Trời bảo các tín đồ chỉ cầu nguyện và thờ phượng Ngài. Hadith cung cấp chi tiết về cách nhà tiên tri Mohammad đã từng cầu nguyện và cách ông dạy những người bạn đồng hành của mình cầu nguyện để thực hiện hành động thờ phượng này. Vì Mohammad là sứ giả cuối cùng của Đức Chúa Trời, nên hành động của ông là tấm gương cho các tín đồ noi theo cho nhân loại cho đến tận thế, giống như lời dạy của các bậc tiền bối như Chúa Jesus, MosesAbraham. Tất cả các nhà tiên tri này đều có cùng một thông điệp gửi đến dân thời họ là hãy thờ phượng một Đức Chúa Trời.

Từ Hadith trong tiếng Ả Rập có nghĩa là “báo cáo” và dùng để chỉ những câu nói, hành động và truyền thống của Nhà tiên tri Mohammad. Hadith là một bộ sưu tập quan trọng mà người Hồi giáo tham khảo để biết thêm chi tiết để hiểu luật và mệnh lệnh của Chúa và thực hiện đúng lối sống Hồi giáo.

Bộ sưu tập về Hadith cũng giống như không có bộ sưu tập nào khác, ở chỗ chuỗi tường thuật và nội dung câu nói hoặc hành động của Nhà tiên tri Mohammad đã được kiểm tra, tham khảo chéo và lưu giữ thông qua các nghiên cứu và quy định sâu rộng. Chúng đã được chọn để đưa vào niên đại của những người sống giữa các nhà tiên tri để duy trì độ chính xác và được các học giả lưu giữ.

Trong Kinh Qur’an, Thiên Chúa tuyên bố những người tin và theo Hồi giáo là “người Hồi giáo” mà không có bất kỳ tên nào khác. Các nhóm Hồi giáo riêng biệt không bao giờ tồn tại trong cuộc đời của Nhà tiên tri Mohammad, vì tất cả người Hồi giáo chỉ được biết đến là người Hồi giáo dưới sự lãnh đạo, giáo lý, lối sống và thực hành giống nhau, theo tiết lộ từ Chúa.

Tổng quan về dòng Sunni

Sau cái chết của nhà tiên tri Mohammad cho đến ngày nay, một số người Hồi giáo đã tách khỏi truyền thống Sunni.

Ví dụ, sự xuất hiện của dòng Shia dựa trên cách giải thích lịch sử và chính trị của họ về người mà họ công nhận về vai trò lãnh đạo sau cái chết của Nhà tiên tri Mohammad.

Những người theo Hồi giáo Sunni, một trong hai nhánh chính của truyền thống (nhánh kia là Shi’a), chiếm khoảng 80% dân số Hồi giáo trên thế giới. Người Sunni chiếm đa số ở hầu hết các quốc gia Hồi giáo ngoài Iran, Iraq, Yemen và Bahrain.

Năm hình thành632
Tín đồ thực hành940.000.000
Tôn thờ thầnAllah
Văn bản thiêng liêngKinh Qur’an, Sunnah
Nguồn gốcTrung Đông

Người Sunni cho rằng cộng đồng Hồi giáo phải chọn người kế vị của Nhà tiên tri (caliph) để lãnh đạo, trong khi người Shi’a tin rằng Nhà tiên tri đã chọn con rể của mình, Ali, làm người kế vị. Mặc dù Sunnis và Shia đồng ý về nhiều vấn đề thần học và thực tiễn, người Sunni thường được coi là chú trọng nhiều hơn đến quyền năng của Chúa và sự quyết định của Ngài đối với số phận con người, và thường được hiểu là bao hàm hơn trong định nghĩa của họ về việc trở thành một người Hồi giáo.

Truyền thống Sunni rất chú trọng đến vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng và chính trị, với trọng lượng lớn là Shariah (luật Hồi giáo) làm tiêu chuẩn cho một loạt các vấn đề xã hội – hôn nhân, ly hôn, thừa kế, thương mại, v.v.

Niềm tin vào truyền thống Sunni

Lời thề niềm tin Hồi giáo được gọi là “Tawhid,” hoặc “sự duy nhất” của Chúa, mà tất cả các tín đồ đều tuyên bố khi họ làm chứng qua cái được gọi là “shahadah“, như sau: “Tôi làm chứng có không có thần, nhưng Chúa (Allah) và Mohammad là nhà tiên tri cuối cùng của Ngài.” Bất cứ ai tuyên bố lời chúc này với một niềm tin đầy đủ đều được coi là người Hồi giáo.

Sau khi tuyên bố như vậy, bất kỳ hành động nào có thể bị coi là tội lỗi, ngoài việc tin vào các vị thần hoặc nguồn quyền lực khác hoặc bổ sung, đều không phủ nhận tư cách là một người Hồi giáo của họ.

Tawhid còn đề cập đến bản chất của Đức Chúa Trời được chia thành 3 loại, bao gồm tính duy nhất của Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng, tính duy nhất của Đức Chúa Trời trong quyền lãnh chúa, và tính chất duy nhất của Đức Chúa Trời trong tên gọi và thuộc tính.

Điều này có thể được tham chiếu trong nhiều câu của Kinh Qur’an, chẳng hạn như trong Chương Al Imraan, nơi Allah nói: Hãy nói “Hỡi những người trong Kinh thánh, hãy đến một lời lẽ công bằng giữa chúng tôi và bạn – rằng chúng tôi sẽ không tôn thờ ngoại trừ Allah và không liên kết bất cứ điều gì với Ngài và không coi nhau làm chúa thay vì Allah. ” Nhưng nếu họ quay đi, thì hãy nói, “Hãy làm chứng rằng chúng tôi là người Hồi giáo.” (Kinh Qur’an 3:64)

Niềm tin vào sự duy nhất của Thượng đế là một phần của Sáu Trụ cột của Đức tin trong Hồi giáo, bao gồm:

  1. Niềm tin vào sự tồn tại và duy nhất của Thượng đế, Allah. Điều này trước đây được giải thích là Tawhid.
  2. Niềm tin vào sự tồn tại của các thiên thần, được tạo ra từ ánh sáng và ghi lại những việc làm, tốt và xấu, của mỗi linh hồn. Các thiên thần cụ thể có nhiệm vụ cụ thể do Allah chỉ huy. Không có thiên thần nào làm việc mà không được Allah chỉ huy như vậy.
  3. Niềm tin vào những cuốn sách của Allah, bao gồm những cuộn giấy (Suhof) mà Allah đã tiết lộ cho Tiên tri Ibrahim (Abraham), những bài thánh vịnh (Zaboor) mà Allah đã tiết lộ cho Tiên tri Dawud (David), Torah mà Allah đã tiết lộ cho Tiên tri Musa (Moses), Phúc âm (Injeel) mà Allah đã tiết lộ cho Tiên tri Isa (Jesus), và Kinh Qur’an, mà Allah đã tiết lộ cho Tiên tri Mohammad. Người Hồi giáo tin vào sự tồn tại của tất cả các cuốn sách. Tuy nhiên, chỉ có Kinh Qur’an được coi là không thay đổi và tồn tại đầy đủ cho đến ngày nay; nơi những người khác, chẳng hạn như Phúc âm, đã bị thay đổi và không được coi là Phúc âm gốc do Allah tiết lộ, theo người Hồi giáo.
  4. Niềm tin vào tất cả các sứ giả của Allah và Mohammad là sứ giả cuối cùng.
  5. Niềm tin vào Ngày Phán xét. Giờ cuối cùng sẽ đến, và tất cả mọi người sẽ sống lại từ cái chết để bị thẩm vấn về hành động của họ, và hành động của họ sẽ được cân nhắc. Ai có hành động tốt nhiều hơn việc ác sẽ thịnh vượng; trong khi những người có hành động xấu nhiều hơn hành động tốt sẽ bị trừng phạt trong lửa địa ngục.
  6. Niềm tin vào Sắc lệnh thiêng liêng của Allah (Qadha và Qadr), là quan niệm rằng Chúa biết mọi thứ và có các phần được chỉ định trước của mọi thứ. Không có gì xảy ra trên trời hoặc trên trái đất mà không có ý muốn của Allah; và Allah là đấng sáng tạo ra vạn vật. Điều này cũng bao gồm niềm tin rằng con người có ý chí tự do. Trong khi Allah có kiến ​​thức về tất cả, chẳng hạn như hành động và lựa chọn của con người, Allah không can thiệp vào ý chí tự do của con người để đưa ra quyết định.

Thực hành trong Truyền thống Sunni

Lối sống Hồi giáo dựa trên một lối sống mà người ta có thể phục tùng Allah trong mọi yếu tố của cuộc sống. Đạo đức và tính cách của một người Hồi giáo nhằm mục đích tái tạo những đạo đức và tính cách của Nhà tiên tri Mohammad và tấm gương của ông được Chúa gửi đến loài người.

Mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày có thể được biến thành một cơ hội để tôn thờ Allah, như được nêu trong “Shariah,” hoặc “luật và giáo lý trong Kinh Qur’an và Hadith.”

Ví dụ, khi ăn, người ta quy định phải nói một lời cầu nguyện ngắn để nhân danh thánh Allah, khiến việc ăn uống trở thành một hành động thờ phượng. Điều tương tự cũng áp dụng cho việc mặc quần áo, ra vào nhà, trước khi ngủ và thức dậy. Một cụm từ ngắn để tưởng nhớ đến Chúa thúc đẩy người Hồi giáo thực hành đức tin của họ và tiến hành cuộc sống của họ theo Hồi giáo Shariah.