Luật Hồi giáo Sharia là gì? Tổng quan – Nguồn gốc – Nguyên tắc

0
1423
Luật Sharia
Luật Sharia

Luật Hồi giáo Sharia đưa ra các nguyên tắc điều chỉnh cho hành vi tâm linh, tinh thần và thể chất mà người Hồi giáo phải tuân theo.

Luật Sharia là gì?

Luật Sharia coi là mệnh lệnh của Chúa đối với người Hồi giáo, luật Sharia về cơ bản là hệ thống pháp luật của Hồi giáo.

4 nguồn chính của Luật Sharia là:

 1. Kinh Qur’an – Sách Thánh truyền tải các thông điệp của Allah do Nhà tiên tri chuyển tiếp, có bản chất phổ quát và vĩnh cửu.
 2. Hadith – Hadith hay câu chuyện kể về Sunnah của Nhà tiên tri tạo thành các quy tắc đức tin của cộng đồng Hồi giáo.
 3. Ijma – Ijma chứa đựng các ý kiến ​​của các học giả uyên bác của Hồi giáo về các vấn đề luật pháp.
 4. Qiyas – Qiyas là quá trình so sánh những câu hỏi khó về giáo lý với những trường hợp tương tự được giải quyết bởi thẩm quyền của Sách Thánh và Sunnah.

Sự phức tạp của Luật Sharia

Luật Sharia bao gồm các chỉ thị pháp lý cũng như luân lý và đạo đức. Nó đặc trưng cho tất cả các hành vi của con người thành 5 loại sau:

 1. Bắt buộc
 2. Khuyến khích
 3. Được phép
 4. Nản lòng
 5. Cấm

Sharia bao gồm 3 yếu tố cơ bản:

 • Aqidah liên quan đến tất cả các hình thức tín ngưỡng và niềm tin vào Allah, do một người Hồi giáo nắm giữ.
 • Fiqh điều chỉnh mối quan hệ giữa con người với Đấng Tạo hóa của mình (ibadat) và giữa con người với con người (muamalat). Các hoạt động chính trị, kinh tế và xã hội nằm trong phạm vi của muamalat. Do đó, tài chính Hồi giáo, bao gồm các hoạt động kinh tế, được liên kết với các nguyên tắc Sharia thông qua muamalat.
 • Akhlaq bao gồm tất cả các khía cạnh của hành vi, thái độ và đạo đức làm việc của một người Hồi giáo.

Mặc dù các chỉ thị liên quan đến aqidah, ibadah và akhlaq là cố định và không thể thay đổi, các chỉ thị của muamalat (bao gồm các phán quyết như giao dịch luật theo hợp đồng, luật hình sự, tư pháp và tài chính Hồi giáo) chi phối mối quan hệ giữa con người và con người, có thể thay đổi theo thay đổi về hoàn cảnh, tập quán, thời gian và địa điểm.

Các nguyên tắc cơ bản điều chỉnh tài chính và ngân hàng Hồi giáo

Luật Sharia khuyến khích người Hồi giáo tham gia vào các hoạt động thương mại. Niềm tin rằng thương mại phải được tiến hành một cách trung thành và có lợi là nền tảng của kinh doanh Hồi giáo.

Thao túng thương mại và các hành vi sai trái như tích trữ, tiếp thị đen, trục lợi, gian lận, v.v., được coi là thương mại không trung thực.

Tài chính Hồi giáo là một phương pháp điều chỉnh hệ thống tài chính tuân theo luật Sharia. Các nguyên tắc cơ bản quản lý ngân hàng và tài chính Hồi giáo ngày nay như sau:

 • Việc cho và nhận riba (tiền lãi hoặc tiền cho vay nặng lãi trả cho người gửi tiền và lãi suất từ ​​người dùng quỹ) bị nghiêm cấm trong đạo Hồi.
 • Qimar hoặc cờ bạc bị nghiêm cấm cũng như nó biểu thị giá trị đạt được mà không cần nỗ lực, có thể gây nghiện và cưỡng chế có thể dẫn đến phá sản và gây ra sự tức giận và thất vọng khi thua cuộc.
 • Jahala có nghĩa là sự thiếu hiểu biết và việc bán Jahala không hợp lệ vì sự bất cân xứng về thông tin mang lại lợi thế không công bằng cho một trong các bên liên quan.
 • Gharar được định nghĩa trong luật Sharia là rủi ro, hoặc là một giao dịch tương đương với “trò chơi có tổng bằng không với phần thưởng không chắc chắn”. Các giao dịch mua bán trên Gharar không hợp lệ do có quá nhiều rủi ro và sự không chắc chắn liên quan, khiến chúng tương tự như cờ bạc.
 • Halal đề cập đến những hành vi được Allah cho phép, không có giới hạn nào tồn tại. Mặt khác, các hành vi bị nghiêm cấm đều cấu thành haram. Ví dụ, mại dâm, cờ bạc, và uống rượu hoặc thịt lợn được coi là có hại và không tinh khiết và được tuyên bố là haram.

Các hạng mục chính trong Tài chính Hồi giáo

Chia sẻ rủi ro là nguyên tắc cơ bản của ngân hàng Hồi giáo. Ngân hàng chia sẻ rủi ro của khoản đầu tư với khách hàng và lợi nhuận được chia cho họ theo các điều khoản đã định trước. Các sản phẩm tài chính chính trong tài chính Hồi giáo là:

 1. Ijara – Một hợp đồng cho thuê trong đó ngân hàng cho khách hàng thuê một món hàng trong một khoảng thời gian cụ thể.
 2. Ijara-wa-Iqtina – Tương tự như Ijara, ngoại trừ việc khách hàng có thể mua vật phẩm đã thuê vào cuối kỳ.
 3. Mudaraba – Sản phẩm đầu tư được cung cấp bởi các chuyên gia tài chính, trong đó ngân hàng và khách hàng chia sẻ toàn bộ lợi nhuận.
 4. Murabaha – Một hình thức tín dụng không tính lãi, cho phép khách hàng mua hàng.
 5. Musharaka – Hợp tác đầu tư giữa ngân hàng và khách hàng, phân chia lợi nhuận theo hợp đồng được quyết định trước.

Bản tóm tắt

 • Luật Sharia là luật tôn giáo đưa ra các nguyên tắc điều chỉnh hành vi tinh thần, tinh thần và thể chất mà người Hồi giáo phải tuân theo.
 • Nó phân loại tất cả các hành vi của con người thành năm loại riêng biệt: bắt buộc, khuyến nghị, cho phép, không khuyến khích và cấm. Việc cho và nhận tiền lãi (riba), các khoản đầu tư cực kỳ rủi ro, cờ bạc, mại dâm và uống rượu đều bị cấm.
 • Niềm tin rằng thương mại phải được tiến hành một cách trung thành và có lợi và nguyên tắc chia sẻ rủi ro là nền tảng của kinh doanh Hồi giáo.

Tìm hiểu thêm: