Các tín ngưỡng tôn giáo ở Montenegro

0
1124
Tôn giáo ở Montenegro
Tôn giáo ở Montenegro

Quốc gia Đông Nam Âu Montenegro có diện tích 13.812 km vuông và có dân số khoảng 640.000 người. Không có nhóm dân tộc nào chiếm đa số trong quốc gia đa sắc tộc này. Một số nhóm dân tộc được tìm thấy ở đây bao gồm người Montenegro bản địa, người Serb, người Croatia và người Albania.

Cơ đốc giáo chính thống là tôn giáo của đa số ở Montenegro. Theo CIA World Factbook, 72,1% dân số nước này theo tôn giáo này. Montenegro cũng có dân số theo đạo Hồi lớn với 19,1% dân số theo đạo Hồi. Công giáo La Mã chiếm 3,4% dân số. Người vô thần và những người khác lần lượt chiếm khoảng 1,2% và 1,5% dân số Montenegro.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Cơ đốc giáo chính thống phương Đông90,1
2Cơ đốc giáo khác2,6
3Người vô thần0,2
4Cơ đốc giáo khác0,1
5Bất khả tri0,1

Tôn Giáo Lớn Nhất Ở Montenegro

Người Montenegro và người Serb ở Montenegro chủ yếu là tín đồ của Cơ đốc giáo Chính thống. Nhà thờ Chính thống Montenegro và Nhà thờ Chính thống Serbia có số lượng tín đồ đông nhất ở Montenegro.

Trong khi một tỷ lệ nhỏ người Montenegro có liên kết với người Montenegro, hầu hết người Montenegro và người Serb có mối quan hệ với người thứ hai vì người Montenegro vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng và không được công nhận.

Tôn Giáo Thiểu Số Lớn Nhất Ở Montenegro

Hồi giáo là tôn giáo thiểu số lớn nhất trong cả nước. Hầu hết người Hồi giáo ở Montenegro có liên kết với nhánh Sunni của Hồi giáo. Tôn giáo này trở nên phổ biến ở đất nước trong thời kỳ cai trị của Đế chế Ottoman. Ngày nay, có hai nhóm người Hồi giáo chính trong nước, người Hồi giáo Slav và người Hồi giáo Albania.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo ở Albania.

Nhóm trước đây bao gồm người Bosnia dân tộc, người Montenegro dân tộc thiểu số và người Hồi giáo Slavic khác. Nhóm thứ hai bao gồm các sắc tộc Albania. Phần lớn người Hồi giáo của đất nước này tập trung ở các thành phố trực thuộc Đông Bắc của đất nước và ở những nơi mà người Albania chiếm đa số.

Công Giáo La Mã Ở Montenegro

Hầu hết người Croatia thuộc sắc tộc Montenegro và một số ít người Albania theo đạo Công giáo. Vùng Boka Kotorska của đất nước có sự hiện diện lớn nhất của Cơ đốc giáo Công giáo.

Người Do Thái Ở Montenegro

Vào năm 2012, một thỏa thuận đã được ký bởi Igor Lukšić, cựu Thủ tướng của quốc gia nơi đạo Do Thái được thành lập như một trong 4 tôn giáo chính thức của Montenegro. Ba tôn giáo còn lại là Cơ đốc giáo chính thống phương Đông, Hồi giáo và Công giáo La Mã.

Tự Do Tôn Giáo Ở Montenegro

Người dân Montenegro nói chung rất khoan dung đối với tôn giáo của nhau. Quyền tự do tôn giáo được cấp cho các cư dân của đất nước. Các cơ sở tôn giáo hiện diện ở đây tách biệt với nhà nước. Luật pháp của nhà nước đảm bảo rằng các tôn giáo thiểu số được phép thực hành tôn giáo của họ một cách tự do.

Ví dụ, phụ nữ Hồi giáo được phép đội khăn trùm đầu đến trường hoặc nơi làm việc. Thực phẩm Halal được phục vụ tại các cơ sở quân sự cho người Hồi giáo. Họ cũng có thể nghỉ làm vào các ngày Thứ Sáu để tham dự các buổi cầu nguyện vào Thứ Sáu.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay.