Các tín ngưỡng tôn giáo ở Antigua và Barbuda

0
934
Tôn giáo ở Antigua và Barbuda
Tôn giáo ở Antigua và Barbuda

Antigua and Barbuda là một quốc đảo độc lập nằm ở châu Mỹ. Hai hòn đảo Antigua và Barbuda và một số hòn đảo nhỏ khác bao gồm quốc gia này. Đất nước này chiếm tổng diện tích 440 km vuông và có dân số 100.963 người.

Cơ đốc giáo là tôn giáo thống trị ở Antigua và Barbuda. Người theo đạo Thiên chúa chiếm 77% dân số cả nước. Các tôn giáo khác được thực hành trong nước bao gồm Hồi giáo, Đức tin Bahá’í, Rastafari, v.v.

Tôn Giáo Thống Trị Ở Antigua Và Barbuda

Anh giáo tạo thành nhóm Cơ đốc giáo lớn nhất trong nước. Họ đại diện cho khoảng 17,6% dân số ở những hòn đảo này. Những người theo Giáo hội Cơ đốc Phục lâm và Chủ nghĩa Ngũ tuần lần lượt chiếm 12,4% và 12,2% dân số. Dân số đáng kể của các nhóm Cơ đốc giáo khác như Mormons, Baptists, Công giáo La Mã, và những người khác sống trong nước.

Sự Hiện Diện Của Hồi Giáo Trong Đất Nước

Đất nước này có một dân số rất nhỏ người theo đạo Hồi, khoảng 200 người và chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng dân số. Hầu hết những người Hồi giáo sống ở đây đều có nguồn gốc tổ tiên từ Syria và Lebanon.

Xem thêm:

Hai tổ chức Hồi giáo đang hoạt động ở Antigua và Barbua phục vụ cho nhu cầu của cộng đồng Hồi giáo nhỏ của đất nước. Một nhà thờ Hồi giáo thích hợp vẫn chưa tồn tại trong nước.

Ấn Độ Giáo Trong Nước

Khoảng 0,4% dân số nước này theo đạo Hinđu. Con số này được đại diện bởi khoảng 379 tín đồ. Kết quả điều tra dân số năm 2011 chỉ ra rằng dân số theo đạo Hindu trên những hòn đảo này đã tăng hơn 40% từ 157 tín đồ vào năm 2001. Hầu hết những người theo đạo Hindu của đất nước là những người nhập cư từ Ấn Độ.

Các Tôn Giáo Khác Được Thực Hành Trong Nước

Đất nước này có một số lượng nhỏ người Do Thái, khoảng 30 người. Có khoảng 1.500 người Rastafarians và 50 người Baha’is. Đất nước này cũng có một dân số đáng kể, những người không tuyên bố liên kết với bất kỳ đức tin cụ thể nào hoặc là người vô thần.

Tự Do Tôn Giáo Và Sự Khoan Dung Ở Đất Nước

Hiến pháp của quốc gia bảo đảm quyền tự do tôn giáo cho công dân của mình. Quyền này của người dân nói chung được chính phủ tôn trọng. Không có báo cáo về phân biệt đối xử trên cơ sở tôn giáo hoặc lạm dụng xã hội trong nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.