Các tín ngưỡng tôn giáo ở Lebanon

0
1222
Tôn giáo ở Lebanon
Tôn giáo ở Lebanon

Theo ước tính toàn cầu mới nhất, 61% dân số Lebanon xác định là người Hồi giáo trong khi 33,7% xác định là Cơ đốc giáo. Dân số Hồi giáo có phần phân chia đồng đều giữa những người theo giáo phái Sunni (30,6%) và Shi’a (30,5%), với số lượng ít hơn những người thuộc các giáo phái Alawite và Ismaili.

Phân biệt: Sự giống nhau và khác nhau giữa Hồi giáo dòng Sunni và Shia.

Cơ đốc nhân ở Lebanon bao gồm các thành viên của Công giáo Maronite, Chính thống giáo phương Đông, Công giáo Melkite, Chính thống giáo Armenia, Nhà thờ Công giáo và Tin lành Armenia. Hơn 5,7% dân số Lebanon xác định là Druze, với các nhóm tôn giáo thiểu số nhỏ hơn chỉ chiếm chưa đến 1% (bao gồm Do Thái giáo, Baha’i, Phật giáo và Ấn Độ giáo (> 0,1%).

Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa, xã hội, chính trị và hệ thống pháp luật của Lebanon. Lebanon công nhận 18 giáo phái tôn giáo khác nhau được công nhận trong tôn giáo Hồi giáo và Thiên chúa giáo, mỗi giáo phái được coi là đại diện cho một cộng đồng Liban đáng kể.

Cơ quan đại diện của nghị viện được tổ chức để phản ánh những phân vùng này trong xã hội, và do đó, các ghế được phân bổ theo sự phân tán của tôn giáo. Tỷ lệ người theo đạo Thiên chúa so với người theo đạo Hồi trong Quốc hội từng được giữ ở mức 6: 5. Tuy nhiên, bây giờ là 1: 1, với 8 ghế được dành cho đại diện của Druze. Cơ cấu chính phủ này nhằm ngăn chặn bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào được đặc quyền hơn cộng đồng tôn giáo khác.

Sự tách biệt theo các dòng tôn giáo cũng xảy ra trong cấu trúc pháp lý của Lebanon, kết hợp các luật chung cơ bản với một số khu vực pháp lý riêng biệt theo tôn giáo Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo. Nhiều vấn đề pháp lý cá nhân (chẳng hạn như hôn nhân, ly hôn, quyền nuôi con và thừa kế) được quản lý bởi các tòa án tôn giáo tuân theo các tiêu chuẩn và thủ tục tố tụng khác nhau.

Cuối cùng, tôn giáo của một người thường chiếm một phần quan trọng trong bản sắc xã hội và dân sự của một người ở Lebanon. Mỗi thẻ căn cước công dân chỉ rõ tôn giáo của họ, xác định cách họ tương tác với các hệ thống chính trị và luật pháp. Do đó, trong khi một số người Lebanon có thể không thực hành hoặc không theo một tôn giáo nào, họ có xu hướng đồng nhất với một tôn giáo được giao vai trò hợp pháp của tôn giáo đó trong hệ thống tư pháp và chính phủ. 

Druze ở Lebanon Druze là một tín ngưỡng Hồi giáo dựa trên tôn giáo dân tộc. Nó chia sẻ nhiều niềm tin, nguồn gốc và nền tảng Abrahamic giống như Hồi giáo. Tuy nhiên, nó khác với Hồi giáo thông thường ở chỗ nó không tuân theo thực hành của Năm Trụ cột của Hồi giáo.

Ví dụ, người Druze không nhịn ăn trong tháng Ramadan hoặc không nhất thiết phải hành hương đến Mecca. Họ cũng kết hợp một số yếu tố triết học khác nhau vào suy nghĩ và niềm tin của họ. Nhiều người Hồi giáo không coi đức tin Druze là hoàn toàn Hồi giáo, và do đó coi những tín đồ của nó là thành viên của một quần thể tôn giáo hoàn toàn riêng biệt. 

Người Druze tự coi mình là hậu duệ của một nhóm những người ‘đã được nhậm chức’ được chọn lọc. Vì vậy, mọi người được sinh ra trong tôn giáo và theo truyền thống, không được phép cải đạo trong hoặc ngoài tín ngưỡng.

Trong lịch sử, một số người Druze đã cố gắng bảo vệ tôn giáo của họ bằng cách sống trong các cộng đồng biệt lập hoặc cầu nguyện như người Hồi giáo hoặc Cơ đốc giáo để hòa nhập. Tuy nhiên, sự bí mật và cẩn trọng này đối với sự tôn nghiêm của tôn giáo đang tan biến ở Lebanon đương đại.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.