Các tín ngưỡng tôn giáo ở Togo

0
1188
Tôn giáo ở Togo
Tôn giáo ở Togo

Togo, nằm ở Tây Phi, có diện tích 57.000 km vuông và có dân số khoảng 7,6 triệu người. Togo độc lập khỏi Pháp vào năm 1960.

Phần lớn dân số Togo (51%) tuân theo các tín ngưỡng truyền thống của châu Phi. Người theo đạo Thiên chúa chiếm khoảng 29% tổng dân số và người theo đạo Hồi chiếm khoảng 20% ​​tổng dân số.

Hiến pháp của Togo tuyên bố quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo của họ. Không khuyến khích phân biệt đối xử tôn giáo ở quốc gia được coi là quốc gia thế tục. Công dân được phép thực hành tôn giáo mà họ lựa chọn.

Tín Ngưỡng Truyền Thống Của Người Châu Phi Ở Togo

Phần lớn dân số Togo theo tôn giáo và tín ngưỡng dân tộc truyền thống của họ, rất khác nhau giữa các nhóm dân tộc và vùng miền trong cả nước. Một số ví dụ bao gồm sùng bái tổ tiên, tôn giáo, các lực lượng của tự nhiên, v.v. Những tín ngưỡng này thường có chung một số đặc điểm như tin vào sự tồn tại của các linh hồn, tin vào ma thuật, tôn trọng tổ tiên và người chết, tin vào đấng tối cao,… và việc sử dụng các loại thuốc truyền thống.

Những người đứng đầu các tôn giáo hay giáo phái này thường gắn liền với sức mạnh ma thuật và được coi là sợi dây kết nối giữa thế giới siêu nhiên và con người. Lễ nhập trạch thường được tổ chức để chào đón một bé gái hoặc bé trai đến tuổi trưởng thành. Voodoo liên quan đến việc thờ cúng các linh hồn và các thực hành khác liên quan đến ma thuật cũng được thực hành ở đây.

Những người theo dõi thường đi vào trạng thái giống như xuất thần trong các nghi lễ voodoo, nơi họ tuyên bố giao tiếp với thế giới linh hồn. Các phong tục tôn giáo và những điều cấm kỵ được duy trì nghiêm ngặt. Ngay cả hầu hết những người Togo theo các tôn giáo lớn trên thế giới cũng tham gia vào các hoạt động tôn giáo truyền thống.

Các ngôi nhà ở Togo thường có một bàn thờ để thờ cúng các vị thần. Việc hy sinh thường xuyên được thực hiện để làm hài lòng các vị thần và đảm bảo sự bảo vệ của họ.

Cơ Đốc Giáo Ở Togo

Cơ đốc giáo được du nhập vào Togo bởi những người thực dân châu Âu. Những người Bồ Đào Nha đến Togo vào giữa thế kỷ 15 đã giới thiệu Công giáo La Mã tại đất nước này. Sau đó, khi người Đức đến Togo vào cuối thế kỷ 19, đạo Tin lành trở nên phổ biến ở nước này.

Công việc của các nhà truyền giáo Cơ đốc đã giúp truyền bá đức tin trong quần chúng. Hầu hết những người theo đạo Thiên chúa ở Togo là Công giáo La Mã và số còn lại theo đạo Tin lành hoặc thuộc các giáo phái khác.

Hồi Giáo Ở Togo

Hồi giáo được du nhập vào đất nước bởi những người nhập cư Hồi giáo khác nhau đến đất nước từ các khu vực khác của châu Phi. Tuy nhiên, hầu hết người Hồi giáo bản địa của Togo vẫn tuân thủ các tín ngưỡng truyền thống của họ. Gần đây cũng có một làn sóng nhập cư Hồi giáo từ Nigeria và Lebanon ở Togo.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo có nhiều tín đồ thực hành nhất.