Đoán Cờ Của Quốc Gia Tây Âu – Trắc Nghiệm Địa Lý Thế Giới

0
2333
Đố vui quốc kỳ Tây Âu
Đố vui quốc kỳ Tây Âu

#1. Cờ của là của nước Đức?

#2. Cờ của là của nước Hà Lan?

#3. Cờ của là của nước Luxembourg?

#4. Cờ của là của nước Bỉ?

#5. Cờ của là của nước Áo?

#6. Cờ của là của nước Monaco?

#7. Cờ của là của nước Pháp?

#8. Cờ của là của nước Thụy Sĩ?

#9. Cờ của là của nước Liechtenstein?

Finish