Đoán Cờ Của Quốc Gia Bắc Âu – Trắc Nghiệm Địa Lý Thế Giới

0
777
Đố vui quốc kỳ Bắc Âu
Đố vui quốc kỳ Bắc Âu

#1. Đâu là quốc kỳ của Ireland?

#2. Đâu là quốc kỳ của Litva?

#3. Đâu là quốc kỳ của Thụy Điển?

#4. Đâu là quốc kỳ của Xứ Wales?

#5. Đâu là quốc kỳ của Estonia?

#6. Đâu là quốc kỳ của Scotland?

#7. Đâu là quốc kỳ của Phần Lan?

#8. Đâu là quốc kỳ của Đan Mạch?

#9. Đâu là quốc kỳ của Latvia?

#10. Đâu là quốc kỳ của Anh?

#11. Đâu là quốc kỳ của Vương Quốc Anh?

#12. Đâu là quốc kỳ của Bắc Ireland?

#13. Đâu là quốc kỳ của Na Uy?

finish

Results