Đoán Cờ Của Quốc Gia Đông Âu – Trắc Nghiệm Địa Lý Thế Giới

0
1367
Đố vui quốc kỳ Đông Âu
Đố vui quốc kỳ Đông Âu

#1. Đâu là quốc kỳ của Nga?

#2. Đâu là quốc kỳ của Ukraina?

#3. Đâu là quốc kỳ của Hungary?

#4. Đâu là quốc kỳ của Slovakia?

#5. Đâu là quốc kỳ của Cộng hòa Séc?

#6. Đâu là quốc kỳ của Belarus?

#7. Đâu là quốc kỳ của România?

#8. Đâu là quốc kỳ của Ba Lan?

#9. Đâu là quốc kỳ của Bulgaria?

#10. Đâu là quốc kỳ của Moldova?

Finish