Đoán Cờ Của Quốc Gia Nam Âu – Trắc Nghiệm Địa Lý Thế Giới

0
830
Đố vui quốc kỳ Nam Âu
Đố vui quốc kỳ Nam Âu

#1. Đâu là cờ của Malta?

#2. Đâu là cờ của Bồ Đào Nha?

#3. Đâu là cờ của San Marino?

#4. Đâu là cờ của Andorra?

#5. Đâu là cờ của Montenegro?

#6. Đâu là cờ của Serbia?

#7. Đâu là cờ của Hy Lạp?

#8. Đâu là cờ của Thành Vatican?

#9. Đâu là cờ của Macedonia?

#10. Đâu là cờ của Croatia?

#11. Đâu là cờ của Síp?

#12. Đâu là cờ của Albania?

#13. Đâu là cờ của Tây Ban Nha?

#14. Đâu là cờ của Ý?

#15. Đâu là cờ của Slovenia?

finish

Results