Cờ của các quốc gia châu Âu – Tiêu chuẩn chi tiết và năm thông qua

0
4608
Cờ của các quốc gia châu Âu
Cờ của các quốc gia châu Âu

Danh sách cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Âu bao gồm 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau (Có quốc gia nằm ở cả 2 châu lục). Ngoài hình ảnh của cờ, chúng tôi còn chú thích thêm thông tin, năm sử dụng đầu tiên của lá cờ và năm được thông qua bởi chính quyền đất nước, vùng lãnh thổ đó.

Lưu ý: Hiện có 44 quốc gia độc lập chính thức nằm ở châu Âu. 6 quốc gia khác có diện tích liên lục địa (Có lãnh thổ nối tiếp nằm trên 2 lục địa, tuy vậy mình vẫn thống kê vào). Vì vậy danh sách này gồm 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Danh sách cờ của các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Âu:

1Áo

Cờ Áo
Cờ Áo

Cờ Áo có dãy màu lưỡng sắc dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Áo là 2: 3. Cờ của Áo được thông qua vào năm 1918. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1230. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ hiện tại của Áo là vào năm 1230.

2Andorra

Cờ Andorra
Cờ Andorra

Cờ Andorran có dãy 3 màu dọc, ở trung tâm là biểu tượng quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Andorran là 7:10. Cờ Andorra được thông qua vào năm 1971. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1866. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Andorran hiện tại là vào năm 1971.

3Albania

Cờ Albania
Cờ Albania

Cờ Albanese là một lá cờ với một biểu tượng trên một mảng màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ và đen. Tỷ lệ của lá cờ Alban là 5: 7. Quốc kỳ Albania được thông qua vào năm 1992. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1444. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Albania hiện tại là vào năm 1992.

4Armenia

Cờ Armenia
Cờ Armenia

Cờ Armenia có dãy 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, cam. Tỷ lệ của lá cờ Armenia là 1: 2. Quốc kỳ Armenia được thông qua vào năm 1990. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1918. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Armenia hiện tại là vào năm 1990.

Lưu ý: Armenia nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào.

5Azerbaijan

Cờ Azerbaijan
Cờ Azerbaijan

Cờ Azerbaijan có dãy 3 màu dọc với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Azerbaijan là 1: 2. Quốc kỳ Azerbaijan được thông qua vào năm 1990. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1918. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Azerbaijan hiện tại là vào năm 1918.

Lưu ý: Kazakhstan nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào.

6Ba Lan

Cờ Ba Lan
Cờ Ba Lan

Cờ Ba Lan có dãy màu lưỡng sắc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Ba Lan là 5: 8. Quốc kỳ Ba Lan được thông qua vào năm 1919. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1831. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ba Lan hiện tại là vào năm 1921.

7Bulgaria

Cờ Bulgaria
Cờ Bulgaria

Cờ Bulgaria có dãy 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Bulgaria là 3: 5. Quốc kỳ của Bulgaria được thông qua vào năm 1991. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1879. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế quốc kỳ hiện tại của Bulgaria là vào năm 1991.

8Bosnia và Herzegovina

Cờ Bosnia và Herzegovina
Cờ Bosnia và Herzegovina

Cờ Bosnia and Herzegovina là một lá cờ với một tam giác dọc vàng với các ngôi sao trắng, trên một mảng màu xanh lam. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Bosnia và Herzegovina là 1: 2. Quốc kỳ Bosnia và Herzegovina được thông qua vào năm 1998. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1998. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bosnia và Herzegovina hiện tại là vào năm 1998.

9Bỉ

Cờ Bỉ
Cờ Bỉ

Cờ Bỉ có dãy 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Bỉ là 13:15. Quốc kỳ Bỉ được thông qua vào năm 1831. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1831. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bỉ hiện tại là vào năm 1831.

10Belarus

Cờ Belarus
Cờ Belarus

Cờ Belarus có dãy màu lưỡng sắc ngang và những ký hiệu thêu đỏ trắng dọc bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Belarus là 1: 2. Quốc kỳ Belarus được thông qua vào năm 1995. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1951. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Belarus hiện tại là vào năm 2012.

11Bắc Macedonia

Cờ Bắc Macedonia
Cờ Bắc Macedonia

Cờ Bắc Macedonia là một mảng màu đỏ với một mặt trời tỏa nắng màu vàng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Bắc Macedonian là 1: 2. Quốc kỳ Bắc Macedonia được thông qua vào năm 1995. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1995. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bắc Macedonia hiện tại là vào năm 1995.

12Bồ Đào Nha

Cờ Bồ Đào Nha
Cờ Bồ Đào Nha

Cờ Bồ Đào Nha có dãy màu lưỡng sắc dọc với biểu tượng nằm ở phía trên ranh giới màu sắc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Bồ Đào Nha là 2: 3. Quốc kỳ Bồ Đào Nha được thông qua vào năm 1911. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1911. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bồ Đào Nha hiện tại là vào năm 1911.

13Cộng hòa Séc

Cờ Cộng hòa Séc
Cờ Cộng hòa Séc

Cờ Cộng hòa Séc có dãy màu lưỡng sắc ngang với một hình tam giác màu xanh ở phía bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Séc là 2: 3. Quốc kỳ của Cộng hòa Séc được thông qua vào năm 1993. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1920. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Séc hiện tại là vào năm 1920.

14Cộng hòa Síp

Cộng Hòa Síp
Cộng Hòa Síp

Cờ Síp là một lá cờ màu trắng với các đường nét của đất nước và hai chi nhánh ô liu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Síp là 2: 3. Quốc kỳ Síp được thông qua vào năm 1960. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1960. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Síp hiện tại là vào năm 2006.

Lưu ý: Síp nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào. Tuy vậy nền văn hóa, lịch sử gắn liền châu Âu.

15Croatia

Cờ Croatia
Cờ Croatia

Cờ Croatia có dãy 3 màu ngang với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Croatia là 1: 2. Quốc kỳ Croatia được thông qua vào năm 1990. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1499. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Croatia hiện tại là vào năm 1990.

16Đan Mạch

Cờ Đan Mạch
Cờ Đan Mạch

Cờ Đan Mạch là một lá cờ màu đỏ với đường gạch chéo màu trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Đan Mạch là 28:37. Quốc kỳ Đan Mạch được thông qua vào năm 1370. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1219. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Đan Mạch hiện tại là vào năm 1893.

Như vây, theo sách kỷ lục, cờ Đan Mạch là cờ lâu đời nhất thế giới với hơn 800 năm lịch sử.

Greenland

Cờ của Greenland có 2 dãy màu ngang là trắng và đỏ, bên trong là một hình tròn cũng có 2 dãy màu là đỏ và trắng trên cùng đường ranh của 2 dãy màu ngang. Màu sắc được sử dụng trong lá cờ là đỏ và trắng. Kích thước của lá cờ Greenlandic là 2: 3. Quốc kỳ của Greenland được thông qua vào năm 1985. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế hiện tại là vào năm 1985. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Greenlandic hiện tại là vào năm 1985.

Lưu ý: Greenland là hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch, không phải là 1 quốc gia có chủ quyền.

Cờ Greenland
Cờ Greenland

17Đức

Cờ Đức
Cờ Đức

Cờ Đức là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Đức là 3: 5. Quốc kỳ Đức được thông qua vào năm 1918. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1848. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Đức hiện tại là vào năm 1949.

18Estonia

Cờ Estonia
Cờ Estonia

Cờ Estonia là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Estonia là 7:11. Quốc kỳ Estonia được thông qua vào năm 1990. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1918. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Estonia hiện tại là vào năm 1918.

19Georgia/Gruzia 

Cờ Georgia
Cờ Georgia

Cờ Gruzia là một lĩnh vực màu trắng với ở trung tâm ngang, trong bốn cạnh một Bốn thánh giá nhỏ. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Gruzia là 2: 3. Quốc kỳ Georgia được thông qua vào năm 2004. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1350. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Georgia hiện tại là vào năm 2004.

Lưu ý: Georgia còn được gọi là Gruzia, vùng lãnh thổ này nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào.

20Hà Lan

Cờ Hà Lan
Cờ Hà Lan

Cờ Hà Lan là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Hà Lan là 2: 3. Quốc kỳ Hà Lan được thông qua vào năm 1572. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1572. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Hà Lan hiện tại là vào năm 1937.

21Hungary

Cờ Hungary
Cờ Hungary

Cờ Hungary có dãy 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Hungary là 1: 2. Quốc kỳ Hungary được thông qua vào năm 1957. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1848. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Hungary hiện tại là vào năm 1956.

22Hy Lạp

Cờ Hy Lạp
Cờ Hy Lạp

Cờ Hy Lạp là một lá cờ với 9 dãy băng tầng ngang đan xen 2 màu xanh trắng, với một chữ thập màu trắng trên một hình vuông màu xanh nằm ở góc trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Hy Lạp là 2: 3. Quốc kỳ Hy Lạp được thông qua vào năm 1978. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1822. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Hy Lạp hiện tại là vào năm 1978.

23Ireland

Cờ Ireland
Cờ Ireland

Cờ Ireland là một dãy 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, trắng, cam. Tỷ lệ của quốc kỳ Ireland là 1: 2. Quốc kỳ Ireland được thông qua vào năm 1919.

24Iceland

Cờ Iceland
Cờ Iceland

Cờ Iceland là một dãy màu xanh lam, ở trên là 1 đường chéo chữ thập màu đỏ viền trắng cắt ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Iceland là 18:25. Quốc kỳ Iceland được thông qua vào năm 1944.

25Kazakhstan

Cờ Kazakhstan
Cờ Kazakhstan

Cờ Kazakhstan là một mảng màu xanh với ở trung tâm là một mặt trời và một con đại bàng, bên góc trái là dãy ký hiệu quốc gia màu vàng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Kazakhstan là 1: 2. Quốc kỳ Kazakhstan được thông qua vào năm 1992. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1992. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Kazakhstan hiện tại là vào năm 1992.

Lưu ý: Kazakhstan nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào.

26Latvia

Cờ Latvia
Cờ Latvia

Cờ Latvia có dãy màu lưỡng sắc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Latvia là 1: 2. Quốc kỳ Latvia được thông qua vào năm 1990. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1279. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Latvia hiện tại là vào năm 1918.

27Luxembourg

Cờ Luxembourg
Cờ Luxembourg

Cờ Luxembourg là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Luxembourg là 3: 5. Quốc kỳ Luxembourg được thông qua vào năm 1972. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1845. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Luxembourg hiện tại là vào năm 1845.

28Litva

Cờ Litva
Cờ Litva

Cờ Litva là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Litva là 3: 5. Quốc kỳ Litva được thông qua vào năm 1988. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1918. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Litva hiện tại là vào năm 2004.

29Liechtenstein

Cờ Liechtenstein
Cờ Liechtenstein

Cờ Liechtenstein có dãy màu lưỡng sắc ngang với một biểu tượng ở góc trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng, đen. Tỷ lệ của cờ Liechtenstein là 3: 5. Quốc kỳ Liechtenstein được thông qua vào năm 1937.

30Montenegro

Cờ Montenegro
Cờ Montenegro

Cờ Montenegro là một mảng màu đỏ bao quanh bởi một đường viền vàng và ở giữa một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Montenegro là 1: 2. Quốc kỳ Montenegro được thông qua vào năm 2004. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào thế kỷ 19. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Montenegro hiện tại là vào năm 2004.

31Monaco

Cờ Monaco
Cờ Monaco

Cờ Monaco là một lá cờ với hai dãy màu ngang bằng nhau. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Monaco là 4: 5. Cờ của Monaco được thông qua vào năm 1881. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1881. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Monegasque hiện tại là vào năm 1881.

32Moldova

Cờ Moldova
Cờ Moldova

Cờ Moldova là một băng tần 3 màu dọc với ở trung tâm một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, đen, nâu. Tỷ lệ của quốc kỳ Moldova là 1: 2. Quốc kỳ Moldova được thông qua vào năm 1990. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1990. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Moldova hiện tại là vào năm 2010.

33Malta

Cờ Malta
Cờ Malta

Cờ Malta có dãy màu lưỡng sắc dọc, góc trên bên trái có 1 biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Malta là 2: 3. Quốc kỳ Malta được thông qua vào năm 1964. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1091. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Malta hiện tại là vào năm 1964.

34Na Uy

Cờ Na Uy
Cờ Na Uy

Cờ Na Uy là một dãy màu đỏ, ở trên là 1 đường chéo chữ thập màu xanh viền trắng cắt ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Na Uy là 8:11. Quốc kỳ Na Uy được thông qua vào năm 1821. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1821. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Na Uy hiện tại là vào năm 1899.

35Nga

Nga
Nga

Cờ Nga là một băng tần ngang 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Nga là 2: 3. Quốc kỳ Nga được thông qua vào năm 1991. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1700. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Nga hiện tại là vào năm 1993.

Lưu ý: Nga nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào, nhưng được xem là thuộc châu Âu.

36Pháp

Cờ Pháp
Cờ Pháp

Cờ Pháp có dãy 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Pháp là 2: 3. Quốc kỳ Pháp được thông qua vào năm 1830. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1794. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ hiện tại của Pháp là vào năm 1830.

37Phần Lan

Cờ Phần Lan
Cờ Phần Lan

Cờ Phần Lan có một cây thánh giá màu xanh trên một mảng màu trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Phần Lan là 11:18. Quốc kỳ Phần Lan được thông qua vào năm 1918.

38Romania

Cờ Romania
Cờ Romania

Cờ Romania có dãy 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Romania là 2: 3. Quốc kỳ Romania được thông qua vào năm 1989. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1867. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Romania hiện tại là vào năm 1989.

39San Marino

Cờ San Marino
Cờ San Marino

Cờ San Marino có dãy màu lưỡng sắc ngang với biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của lá cờ San Marino là 3: 4. Cờ của San Marino được thông qua vào năm 1862. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1797. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ San Marino hiện tại là vào năm 2011.

40Serbia

Cờ Serbia
Cờ Serbia

Cờ Serbia có dãy 3 màu ngang với biểu tượng quốc gia nằm bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Serbia là 2: 3. Quốc kỳ Serbia được thông qua vào năm 2010. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 2004. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Serbia hiện tại là vào năm 2010.

41Slovenia

Cờ Slovenia
Cờ Slovenia

Cờ Slovenia có dãy 3 màu ngang với biểu tượng quốc gia nằm ở trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Slovenia là 1: 2. Quốc kỳ Slovenia được thông qua vào năm 1991. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1848. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Slovenia hiện tại là vào năm 1991.

42Slovakia

Cờ Slovakia
Cờ Slovakia

Cờ Slovakia có dãy 3 màu ngang với một biểu tượng ở bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Slovakia là 2: 3. Quốc kỳ của Slovakia được thông qua vào năm 1992. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1848. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế quốc kỳ hiện tại của Slovakia là vào năm 1992.

43Tây Ban Nha

Cờ Tây Ban Nha
Cờ Tây Ban Nha

Cờ Tây Ban Nha là một băng tần lưỡng sắc ngang với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Tây Ban Nha là 2: 3. Quốc kỳ Tây Ban Nha được thông qua vào năm 1981. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1785. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Tây Ban Nha hiện tại là vào năm 1981.

44Thổ Nhĩ Kỳ

Cờ Thổ Nhĩ Kỳ
Cờ Thổ Nhĩ Kỳ

Cờ Thổ Nhĩ Kỳ là một mảng màu đỏ với một ngôi sao và ánh trăng khuyết màu trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Thổ Nhĩ Kỳ là 2: 3. Quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ được thông qua vào năm 1844. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1793. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là vào năm 1936.

Lưu ý: Thổ Nhĩ Kỳ nằm trên cả châu Âu và châu Á nên chưa phân định rõ thuộc châu nào. Tuy vậy nền văn hóa, lịch sử gắn liền châu Âu.

45Thụy Điển

Cờ Thụy Điển
Cờ Thụy Điển

Cờ Thụy Điển có mamrng màu xanh lam và đường gạch thánh giá vàng bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Thụy Điển là 5: 8. Quốc kỳ Thụy Điển được thông qua vào năm 1906. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1562. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Thụy Điển hiện tại là vào năm 1906.

46Thụy Sĩ

Cờ Thụy Sĩ
Cờ Thụy Sĩ

Cờ Thụy Sĩ là một hình vuông màu đỏ với chữ thập trắng bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Thụy Sĩ là 1: 1. Quốc kỳ Thụy Sĩ được thông qua vào năm 1889. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1470. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Thụy Sĩ hiện tại là vào năm 1841.

47Ukraine

Cờ Ukraine
Cờ Ukraine

Cờ Ukraine có dãy màu lưỡng sắc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Ukraine là 2: 3. Quốc kỳ Ukraine được thông qua vào năm 1992. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1848. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ukraine hiện tại là vào năm 1918.

48Vatican

Cờ Vatican
Cờ Vatican

Cờ thành phố Vatican có dãy màu lưỡng sắc dọc với biểu tượng ở dãy màu bên phải. Các màu được sử dụng trong lá cờ là vàng, trắng. Tỷ lệ lá cờ của Thành phố Vatican là 1: 1. Quốc kỳ của Thành phố Vatican được thông qua vào năm 1929.

49Vương Quốc Anh

Cờ Vương Quốc Anh
Cờ Vương Quốc Anh

Cờ Vương Quốc Anh là một chữ thập đỏ đối xứng viền trắng trên một mảng màu xanh với 2 đường gạch chéo từ góc màu đỏ viền trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Vương quốc Anh là 1: 2. Quốc kỳ Vương quốc Anh được thông qua vào năm 1801. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1801. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Vương quốc Anh hiện tại là vào năm 1801.

Anh

Cờ Anh là một nền trắng với một chữ thập đỏ làm trung tâm. Màu sắc được sử dụng trong lá cờ là đỏ và trắng. Kích thước của lá cờ Anh là 3: 5. Quốc kỳ của Anh được thông qua vào năm 1606. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế hiện tại là vào năm 1606. Lần thay đổi cuối cùng trong thiết kế quốc kỳ Anh hiện tại là vào năm 1606.

Cờ Anh
Cờ Anh

Bắc Ireland

Cờ Bắc Ireland có nền trắng, chữ thập đỏ ở trên và ở giữa là biểu tượng một bàn tay màu đỏ trong một ngôi sao sáu cánh dưới một vương miện. Các màu được sử dụng trong lá cờ là cam, trắng và vàng. Kích thước của lá cờ Bắc Ireland là 1: 2. Quốc kỳ của Bắc Ireland được thông qua vào năm 1953. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế hiện tại là vào năm 1953. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế quốc kỳ hiện tại của Bắc Ireland là vào năm 1953.

Cờ Bắc Ireland
Cờ Bắc Ireland

Scotland

Cờ Scotland là một là cờ nền xanh với 2 đường gạch chéo từ góc màu trắng. Màu sắc được sử dụng trong lá cờ là xanh lam và trắng. Kích thước của quốc kỳ Scotland là 5: 4. Quốc kỳ của Scotland đã được thông qua vào thế kỷ 15. Việc sử dụng thiết kế hiện tại đầu tiên là vào thế kỷ 15. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Scotland hiện tại là vào thế kỷ 15.

Cờ Scotland
Cờ Scotland

Xứ Wales

Cờ xứ Wales có dãy màu lưỡng sắc ngang với một con rồng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây và trắng. Kích thước của lá cờ Anh là 3: 5. Quốc kỳ của Wales được thông qua vào năm 1959. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế hiện tại là vào năm 1959. Lần thay đổi cuối cùng trong thiết kế cờ của xứ Wales hiện tại là vào năm 1959.

Cờ Xứ Wales
Cờ Xứ Wales

50Ý

Cờ Ý (Italia)
Cờ Ý (Italia)

Cờ Italia là một băng tần dọc 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Ý là 2: 3. Quốc kỳ Ý được thông qua vào năm 1948. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1796. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ý hiện tại là vào năm 1948.

Danh sách cờ các châu lục khác: