Cờ của các quốc gia châu Đại Dương – Tiêu chuẩn và năm thông qua

0
4158
Cờ của các quốc gia châu Đại Dương
Cờ của các quốc gia châu Đại Dương

Danh sách cờ của các quốc gia, vùng lãnh thổ có chủ quyền thuộc châu Đại Dương. Nó bao gồm 14 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài hình ảnh của cờ, chúng tôi còn chú thích thêm thông tin, năm sử dụng đầu tiên của lá cờ và năm được thông qua bởi chính quyền đất nước, vùng lãnh thổ đó.

Điều thú vị là nhiều lá cờ các quốc gia châu Đại Dương (Châu Úc) này đều có cờ Vương Quốc Anh bên trong. Điều này khá dễ hiểu vì châu Đại Dương từng là thuộc địa nhiều năm của Anh và nhiều quốc gia vẫn xem Nữ Hoàng Anh là nguyên thủ, người đứng đầu quốc gia trong hiến pháp hay giấy tờ.

Sau đây là danh sách cờ của các quốc gia châu Đại Dương:

Úc

Cờ Úc có nền xanh và các ngôi sao, bên góc trái là cờ vương quốc Anh (Úc từng là thuộc địa của Anh). Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Úc là 1: 2. Quốc kỳ Australia được thông qua vào năm 1901. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1901. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Australia hiện tại là vào năm 1934.

Cờ Úc
Cờ Úc

Fiji

Cờ Fiji có nền xanh nhạt, bên phải là biểu tượng quốc gia, bên góc trên bên trái là cờ vương quốc Anh. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Fiji là 1: 2. Cờ của Fiji được thông qua vào năm 1970. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1924. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Fiji hiện tại là vào năm 1970.

Cờ Fiji
Cờ Fiji

Liên Bang Micronesia

Cờ Micronesiancó nền màu xanh với bốn ngôi sao ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Micronesian là 10:19. Cờ của Micronesia được thông qua vào năm 1979. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1965. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Micronesia hiện tại là vào năm 1979.

Cờ Micronesia
Cờ Micronesia

Kiribati

Cờ Kiribati có nền đỏ, 6 đường lượn sóng tượng trưng cho biển với mặt trời mọc và chim biển. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Kiribati là 1: 2. Cờ của Kiribati được thông qua vào năm 1979. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1979. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Kiribati hiện tại là vào năm 1979.

Cờ Kiribati
Cờ Kiribati

New Zealand

Cờ New Zealand có nền xanh với với bốn ngôi sao ở bên phải và ở góc trái là một lá cờ của Vương quốc Anh. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ New Zealand là 1: 2. Quốc kỳ New Zealand được thông qua vào năm 1902. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1869.

Cờ New Zealand
Cờ New Zealand

Nauru

Cờ Nauru có nền màu xanh với một sọc màu vàng và dưới sọc, ở phía bên trái có một mặt trời. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Nauru là 1: 2. Cờ của Nauru được thông qua vào năm 1968. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1968. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Nauru hiện tại là vào năm 1968.

Cờ Nauru
Cờ Nauru

Quần đảo Marshall

Cờ Quần đảo Marshall có nền màu xanh với hai sọc tỏa ra từ góc phía dưới và trên góc trái có một ngôi sao sáng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng, cam. Tỷ lệ của lá cờ Quần đảo Marshall là 10:19. Cờ của Quần đảo Marshall được thông qua vào năm 1979. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1979. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ của Quần đảo Marshall hiện tại là vào năm 1979.

Cờ Quần Đảo Marshall
Cờ Quần Đảo Marshall

Samoa

Cờ Samoa có nền màu đỏ và 1 hình chữ nhật xanh ở góc trên bên trái với 5 ngôi sao trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Samoa là 1: 2. Quốc kỳ của Samoa được thông qua vào năm 1949.

Cờ Samoa
Cờ Samoa

Papua New Guinea

Cờ Papua New Guinea có 2 tâm giác màu chéo, ở phía bên trái có năm ngôi sao và ở phía bên phải có một loài chim thiên đường. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của lá cờ Papua New Guinean là 3: 4. Quốc kỳ Papua New Guinea được thông qua vào năm 1971. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1971. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Papua New Guinea hiện tại là vào năm 1971.

Cờ Papua New Guinea
Cờ Papua New Guinea

Palau

Cờ Palau có nền xanh nhạt và 1 hình tròn vàng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng. Tỷ lệ của Cờ Palauan là 5: 8. Cờ của Palau được thông qua vào năm 1981. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1981. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế Cờ Palauan hiện tại là vào năm 1981.

Cờ Palau
Cờ Palau

Quần đảo Solomon

Cờ Quần đảo Solomon có 1 đường vàng từ góc chia cờ thành 2 hình tam giác 2 màu khác nhau; bên trái có 5 ngôi sao trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Quần đảo Solomon là 1: 2. Cờ của Quần đảo Solomon được thông qua vào năm 1977. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1977. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ của Quần đảo Solomon hiện tại là vào năm 1977.

Cờ Quần Đảo Solomon
Cờ Quần Đảo Solomon

Tuvalu

Cờ Tuvalu có nền xanh và 9 ngôi sao bên góc phải và lá cờ của Vương quốc Anh ở góc trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Tuvalu là 1: 2. Cờ của Tuvalu được thông qua vào năm 1997. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1978. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Tuvalu hiện tại là vào năm 1997.

Cờ Tuvalu
Cờ Tuvalu

Tonga

Cờ Tonga có nền đỏ và chữ thập màu đỏ trên hình chữ nhật trắng ở góc trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Tonga là 1: 2. Cờ của Tonga được thông qua vào năm 1875. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1674. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Tonga hiện tại là vào năm 1875.

Cờ Tonga
Cờ Tonga

Vanuatu

Quốc kỳ Vanuatu có một đường ngang màu đỏ và màu xanh lá cây được ngăn cách bởi một đường hình phễu màu đen. Các màu được sử dụng trong lá cờ là vàng, đen, xanh lá cây và đỏ. Kích thước của cờ Vanuatu là 3: 5. Quốc kỳ Vanuatu được thông qua vào năm 1980. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế hiện tại là vào năm 1980. Lần thay đổi cuối cùng trong thiết kế cờ Vanuatu hiện tại là vào năm 1980.

Cờ Vanuatu
Cờ Vanuatu

Danh sách cờ các châu lục khác: