Cờ của các quốc gia châu Phi – Tiêu chuẩn chi tiết và năm thông qua

0
4271
Cờ của các quốc gia châu Phi
Cờ của các quốc gia châu Phi

Danh sách cờ của các quốc gia, vùng lãnh thổ có chủ quyền thuộc châu Phi. Nó bao gồm 54 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài hình ảnh của cờ, chúng tôi còn chú thích thêm thông tin, năm sử dụng đầu tiên của lá cờ và năm được thông qua bởi chính quyền đất nước, vùng lãnh thổ đó.

Sau đây là danh sách cờ của các quốc gia châu Phi:

Angola

Cờ Angola có 2 sọc dọc, ở trung tâm biểu tượng quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Angola là 2: 3. Quốc kỳ Angola được thông qua vào năm 1975. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1975. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Angola hiện tại là vào năm 1975.

Cờ Angola
Cờ Angola

Algeria

Cờ Algeria có 2 sọc dọc với ở trung tâm biểu tượng quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Algeria là 2: 3. Quốc kỳ Algeria được thông qua vào năm 1962.

Cờ Algeria
Cờ Algeria

Ai Cập

Cờ Ai Cập có 3 sọc ngang với một biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Ai Cập là 2: 3. Quốc kỳ Ai Cập được thông qua vào năm 1984. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1953. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ai Cập hiện tại là vào năm 1984.

Cờ Ai Cập
Cờ Ai Cập

Burundi

Cờ Burundi có 2 sọc chéo từ góc màu trắng, cắt cờ ra 4 tam giác, ở trung tâm là hình tròn với 3 ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của lá cờ Burundi là 3: 5. Quốc kỳ Burundi được thông qua vào năm 1967. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1962. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Burundi hiện tại là vào năm 1982.

Cờ Burundi
Cờ Burundi

Burkina Faso

Cờ Burkina Faso có 2 sọc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của cờ Burkina Faso là 2: 3. Quốc kỳ Burkina Faso được thông qua vào năm 1984. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1984. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Burkina Faso hiện tại là vào năm 1984.

Cờ Burkina Faso
Cờ Burkina Faso

Botswana

Cờ Botswana có 5 sọc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Botswana là 2: 3. Quốc kỳ Botswana được thông qua vào năm 1966.

Cờ Botswana
Cờ Botswana

Bờ Biển Ngà

Cờ Bờ Biển Ngà có 3 sọc dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, trắng, cam. Tỷ lệ của quốc kỳ Ngà là 2: 3. Quốc kỳ của Bờ Biển Ngà được thông qua vào năm 1959.

Cờ Bờ Biển Ngà
Cờ Bờ Biển Ngà

Benin

Cờ Benin có 2 sọc ngang và 1 sọc đứng bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của cờ Benin là 2: 3. Cờ của Benin được thông qua vào năm 1959.

Cờ Benin
Cờ Benin

Cameroon

Cờ Cameroon có 3 sọc dọc với ở trung tâm một ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Cameroon là 2: 3. Quốc kỳ Cameroon được thông qua vào năm 1975. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1957. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Cameroon hiện tại là vào năm 1975.

Cờ Cameroon
Cờ Cameroon

Cộng hòa Dân chủ Congo

Cờ Congo-Kinshasa có nền xanh dương với 1 sọc đỏ viền vàng chéo qua, với một ngôi sao ở góc trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của cờ Congo-Kinshasa là 3: 4. Quốc kỳ Congo-Kinshasa được thông qua vào năm 2006. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1963. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Congo-Kinshasa hiện tại là vào năm 2006.

Cộng hòa Dân chủ Congo
Cộng hòa Dân chủ Congo

Cộng hòa Congo

Cờ Congo-Brazzaville có 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của cờ Congo-Brazzaville là 2: 3. Quốc kỳ Congo-Brazzaville được thông qua vào năm 1991. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1959.

Cờ Cộng hòa Congo
Cờ Cộng hòa Congo

Comoros

Cờ Comoros có 4 sọc ngang và một hình tam giác màu xanh lá bên trái, bên trong tam giác có 1 mặt trăng khuyết và 4 ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Comoros là 3: 5. Cờ Comoros được thông qua vào năm 2002. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 2002. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Comoros hiện tại là vào năm 2002.

Cờ Comoros
Cờ Comoros

Chad

Cờ Chad có 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Chadian là 2: 3. Cờ của Chad được thông qua vào năm 1959.

Cờ Chad
Cờ Chad

Cộng hòa Trung Phi

Cờ Trung-Phi Cộng hòa có 4 sọc ngang với một sọc dọc ở gữa và một ngôi sao vàng ở trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ lá cờ Cộng hòa Trung Phi là 2: 3. Quốc kỳ của Cộng hòa Trung Phi được thông qua vào năm 1958.

Cộng hòa Trung Phi
Cộng hòa Trung Phi

Cape Verde

Cờ Cape Verde có nền xanh lam, 1 đường sọc 3 thanh ngang màu trắng đỏ và một vòng tròn của 10 ngôi sao bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Cape Verdean là 2: 3. Quốc kỳ Cape Verde được thông qua vào năm 1992. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1992. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Cape Verde hiện tại là vào năm 1992.

Cờ Cape Verde
Cờ Cape Verde

Djibouti

Cờ Djibouti có 2 sọc ngang với một hình tam giác màu trắng ở phía bên trái, trong đó có một ngôi sao màu đỏ. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Djibouti là 2: 3. Cờ của Djibouti được thông qua vào năm 1977. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1977. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Djibouti hiện tại là vào năm 1977.

Cờ Djibouti
Cờ Djibouti

Ethiopia

Cờ Ethiopia có 3 sọc ngang ngang, có hình quốc huy ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Ethiopia là 1: 2. Quốc kỳ Ethiopia được thông qua vào năm 1996. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1996. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ethiopia hiện tại là vào năm 2009.

Cờ Ethiopia
Cờ Ethiopia

Eritrea

Cờ Eritrea có 3 tam giác màu, bên trái là 1 biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng. Tỷ lệ của cờ Eritrea là 1: 2. Cờ của Eritrea được thông qua vào năm 1993. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1993. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Eritrea hiện tại là vào năm 1995.

Cờ Eritrea
Cờ Eritrea

Guinea

Cờ Guinea có 3 sọc dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Guinea là 2: 3. Quốc kỳ của Guinea đã được thông qua vào năm 1958.

Cờ Guinea
Cờ Guinea

Ghana

Cờ Ghana có 3 màu ngang với một ngôi sao ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Ghana là 2: 3. Quốc kỳ Ghana được thông qua vào năm 1966. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1957. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ghana hiện tại là vào năm 1957.

Cờ Ghana
Cờ Ghana

Gambia

Cờ Gambia có 3 dãy màu băng tần ngang, mỗi dải màu được phân cách bằng một dải hẹp màu trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Gambia là 2: 3. Cờ của Gambia được thông qua vào năm 1965. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1965. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Gambia hiện tại là vào năm 1965.

Cờ Gambia
Cờ Gambia

Gabon

Cờ Gabon có 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của cờ Gabonese là 3: 4. Quốc kỳ Gabon được thông qua vào năm 1960.

Cờ Gabon
Cờ Gabon

Guinea Xích đạo

Cờ Equatorial Guinea có 3 màu ngang với một biểu tượng ở giữa và một hình tam giác bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ. Tỷ lệ của lá cờ Guinea Xích đạo là 2: 3. Cờ của Guinea Xích đạo được thông qua vào năm 1979. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1972. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Guinea Xích đạo hiện tại là vào năm 1979.

Cờ Guinea Xích đạo
Cờ Guinea Xích đạo

Guinea-Bissau

Quốc kỳ Guinea-Bissau có 2 màu ngang và 1 màu dọc bên trái với 1 ngôi sao đen ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, đen. Tỷ lệ của cờ Guinea-Bissau là 1: 2. Quốc kỳ Guinea-Bissau được thông qua vào năm 1973. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1973. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Guinea-Bissau hiện tại là vào năm 1973.

Cờ Guinea Bissau
Cờ Guinea Bissau

Kenya

Cờ Kenya có 3 màu băng tần ngang, giữa mỗi băng tầng là 1 sọc trắng hẹp; ở giữa có 1 biểu tượng quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Kenya là 2: 3. Quốc kỳ của Kenya được thông qua vào năm 1963.

Cờ Kenya
Cờ Kenya

Libya

Cờ Libya có 3 sọc màu với 1 ký hiệu quốc gia ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Libya là 1: 2. Quốc kỳ Libya được thông qua vào năm 2011. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1951. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Libya hiện tại là vào năm 1951.

Cờ Libya
Cờ Libya

Liberia

Cờ Liberia có mười một sọc ngang với ở góc trái một ngôi sao trắng trên hình vuông xanh. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Liberia là 10:19. Quốc kỳ Liberia được thông qua vào năm 1847. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1847. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Liberia hiện tại là vào năm 1847.

Cờ Liberia
Cờ Liberia

Lesotho

Cờ Lesotho có 3 màu dọc với 1 biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, trắng, đen. Tỷ lệ của cờ Lesotho là 2: 3. Quốc kỳ Lesotho được thông qua vào năm 2006. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 2006. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Lesotho hiện tại là vào năm 2006.

Cờ Lesothov
Cờ Lesothov

Mali

Cờ Mali có 3 màu dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Malian là 2: 3. Quốc kỳ của Mali được thông qua vào năm 1961.

Cờ Mali
Cờ Mali

Malawi

Cờ Malawia có 3 3mauf dọc với ở trung tâm một ký hiệu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Malawia là 2: 3. Quốc kỳ Malawi được thông qua vào năm 2012. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1964. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Malawia hiện tại là vào năm 1964.

Cờ Malawi
Cờ Malawi

Madagascar

Cờ Madagascar có 2 màu dọc và 1 sọc trắng ngang bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của lá cờ Madagascar là 2: 3. Quốc kỳ Madagascar được thông qua vào năm 1958.

Cờ Madagascar
Cờ Madagascar

Mozambique

Cờ Mozambique có 3 băng tần ngang, cách mỗi băng tầng là 1 sọc ngang màu trắng hẹp; bên trái là một tam giác đỏ sao vàng và 1 biểu tượng bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Mozambique là 2: 3. Quốc kỳ Mozambique được thông qua vào năm 1983. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1975. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Mozambique hiện tại là vào năm 1983.

Cờ Mozambique
Cờ Mozambique

Maroc

Cờ Ma-rốc có nền đỏ, ở giữa là 1 biểu tượng xanh lá. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Ma-rốc là 2: 3. Quốc kỳ Ma-rốc được thông qua vào năm 1915. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1244. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Ma-rốc hiện tại là vào năm 1915.

Cờ Maroc
Cờ Maroc

Mauritius

Cờ Mauritian có 4 sọc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Mauritian là 2: 3. Cờ của Mauritius được thông qua vào năm 1968. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1968. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Mauriti hiện tại là vào năm 1968.

Cờ Mauritius
Cờ Mauritius

Mauritania

Cờ Mauritania có nền xanh lá với 2 sọc đỏ trên và dưới; ở giữa là biểu tượng quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là màu xanh lá cây, màu vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Mauritania là 2: 3. Quốc kỳ Mauritania đã được thông qua vào năm 2017.

Cờ Mauritania
Cờ Mauritania

Nam Sudan

Cờ Nam Sudan có 3 băng tầng ngang, ở giữa các băng tầng là sọc trắng hẹp; bên trái là tam giác xanh với ngôi sao vàng bên trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ quốc kỳ Nam Sudan là 1: 2. Quốc kỳ Nam Sudan được thông qua vào năm 2011. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 2005. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Nam Sudan hiện tại là vào năm 2011.

Cờ Nam Sudan
Cờ Nam Sudan

Nam Phi

Cờ Nam Phi có 2 băng tần với hình chữ y ở giữa và 1 tam giác bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của lá cờ Nam Phi là 2: 3. Quốc kỳ Nam Phi được thông qua vào năm 1994. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1994. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Nam Phi hiện tại là vào năm 1994.

Cờ Nam Phi
Cờ Nam Phi

Nigeria

Cờ Nigeria có 3 sọc dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Nigeria là 1: 2. Quốc kỳ Nigeria được thông qua vào năm 1960.

Cờ Nigeria
Cờ Nigeria

Niger

Cờ Niger có 3 sọc ngang và 1 hình tròn ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, trắng, cam. Tỷ lệ của cờ Niger là 6: 7. Quốc kỳ Niger được thông qua vào năm 1959.

Cờ Niger
Cờ Niger

Namibia

Cờ Namibia có 1 sọc dọc màu đỏ viền trắng cắt ngang, chia làm 2 tam giác 2 màu trên dưới. Ở hình tam giác phía trên bên trái là một mặt trời. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Namibia là 2: 3. Quốc kỳ Namibia được thông qua vào năm 1990. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1990. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Namibia hiện tại là vào năm 1990.

Cờ Namibia
Cờ Namibia

Rwanda

Cờ Rwanda có 3 sọc ngang và 1 biểu tượng mặt trời ở trên bên phải. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Rwanda là 2: 3. Quốc kỳ Rwanda được thông qua vào năm 2001. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 2001. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Rwanda hiện tại là vào năm 2001.

Cờ Rwanda
Cờ Rwanda

Swaziland

Cờ Swaziland có 3 băng tầng ngang và sọc vàng hẹp ngăng cách mỗi băng tầng; ở giữa laf 1 ký hiệu quốc gia. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Swaziland là 2: 3. Quốc kỳ Swaziland được thông qua vào năm 1968. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1968. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Swaziland hiện tại là vào năm 1968.

Cờ Swaziland
Cờ Swaziland

Sudan

Cờ Sudan có 3 sọc ngang và 1 tam giác bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, đen, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Sudan là 1: 2. Quốc kỳ Sudan được thông qua vào năm 1970. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1970. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Sudan hiện tại là vào năm 1970.

Cờ Sudan
Cờ Sudan

Somalia

Cờ Somalia có nền xanh và 1 ngôi sao trắng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Somalia là 2: 3. Quốc kỳ Somalia được thông qua vào năm 1954.

Cờ Somalia
Cờ Somalia

Sierra Leone

Cờ Sierra Leonean có 3 sọc ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, trắng. Tỷ lệ của Sierra Leonean là 2: 3. Quốc kỳ của Sierra Leone được thông qua vào năm 1961.

Cờ Sierra Leone
Cờ Sierra Leone

Seychelles

Cờ Seychelles có 5 tam giác với đỉnh đi lên từ góc dưới bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Seychelles là 1: 2. Cờ của Seychelles được thông qua vào năm 1996. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1996. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Seychelles hiện tại là vào năm 1996.

Cờ Seychelles
Cờ Seychelles

Senegal

Cờ Senegal có sọc dọc với 1 ngôi sao ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của lá cờ Senegal là 2: 3. Quốc kỳ của Senegal được thông qua vào năm 1960.

Cờ Senegal
Cờ Senegal

São Tomé and Príncipe

Cờ São Tomé và Príncipe có 3 sọc ngang với 2 ngôi sao đen ở trung tâm, bên trái có 1 tam giác. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, đen. Tỷ lệ của cờ São Tomé và Príncipe là 1: 2. Cờ của São Tomé và Príncipe được thông qua vào năm 1975. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1975. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ São Tomé và Príncipe hiện tại là vào năm 1975.

Cờ São Tomé and Príncipe
Cờ São Tomé and Príncipe

Uganda

Cờ Uganda có 6 sọc ngang, ở giữa là 1 biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, vàng, trắng, đen, xám. Tỷ lệ của quốc kỳ Uganda là 2: 3. Quốc kỳ của Uganda được thông qua vào năm 1962.

Cờ Uganda
Cờ Uganda

Tunisia

Cờ Tunisia có nền đỏ và 1 biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Tunisia là 2: 3. Quốc kỳ Tunisia được thông qua vào năm 1831. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1831. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Tunisia hiện tại là vào năm 1999.

Cờ Tunisia
Cờ Tunisia

Togo

Cờ Togo có 5 sọc ngang và 1 ngôi sao trắng trên hình vuông đỏ ở góc trên bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Togolese là 1: 1.618. Quốc kỳ Togo được thông qua vào năm 1960.

Cờ Togo
Cờ Togo

Tanzania

Cờ Tanzania có 1 sọc chéo đen viền vàng cắt thành 2 tam giác trên dưới. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Tanzania là 2: 3. Quốc kỳ của Tanzania được thông qua vào năm 1964.

Cờ Tanzania
Cờ Tanzania

Zimbabwe

Cờ Zimbabwe có 7 sọc ngang, 1 tam giác với biểu tượng bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Zimbabwe là 1: 2. Quốc kỳ Zimbabwe được thông qua vào năm 1980. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1980. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Zimbabwe hiện tại là vào năm 1980.

Cờ Zimbabwe
Cờ Zimbabwe

Zambia

Cờ Zambia có nền xanh với biểu tượng chim đại bàng ở góc trên bên phải, ở góc dưới bên phải có 1 băng tầng dọc 3 màu. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, đen, cam. Tỷ lệ của quốc kỳ Zambia là 2: 3. Quốc kỳ Zambia được thông qua vào năm 1964. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1964. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Zambia hiện tại là vào năm 1996.

Cờ Zambia
Cờ Zambia

Danh sách cờ các châu lục khác: