Cờ của các quốc gia châu Mỹ – Tiêu chuẩn chi tiết và năm thông qua

0
6802
Cờ của các quốc gia châu Mỹ
Cờ của các quốc gia châu Mỹ

Danh sách cờ các quốc gia, vùng lãnh thổ có chủ quyền thuộc châu Mỹ. Nó bao gồm 35 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài hình ảnh của cờ, chúng tôi còn chú thích thêm thông tin, năm sử dụng đầu tiên của lá cờ và năm được thông qua bởi chính quyền đất nước, vùng lãnh thổ đó.

Sau đây là danh sách cờ của các quốc gia châu Mỹ:

Antigua và Barbuda

Cờ Antigua and Barbuda có nền đỏ với tam giác 3 màu với đỉnh nhọn bên dưới và 1 biểu tượng bên trong tam giác. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh, đỏ, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của cờ Antigua và Barbuda là 2: 3. Cờ của Antigua và Barbuda được thông qua vào năm 1967. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1967.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Antigua và Barbuda
Cờ Antigua và Barbuda

Argentina

Cờ Argentina có dãy 3 đường ngang với ở trung tâm là một biểu tượng ông mặt trời. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Argentina là 9:14. Quốc kỳ Argentina được thông qua vào năm 1818. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1812. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Argentina hiện tại là vào năm 2012.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Argentina
Cờ Argentina

Bolivia

Cờ Bolivia có dãy 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Bolivia là 15:22. Quốc kỳ Bolivia được thông qua vào năm 1851. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1851. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bolivia hiện tại là vào năm 1851.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Bolivia
Cờ Bolivia

Brazil

Cờ Brazil là một lá cờ với nền xanh lá, ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Brazil là 7:10. Quốc kỳ Brazil được thông qua vào năm 1992. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1889. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Brazil hiện tại là vào năm 1992.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Brazil
Cờ Brazil

Belize

Cờ Belize nền xanh lam và 2 sọc đỏ phía trên và dưới, ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ. Tỷ lệ của lá cờ Belize là 2: 3. Quốc kỳ Belize được thông qua vào năm 1981. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1981. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Belize hiện tại là vào năm 1981.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Belize
Cờ Belize

Barbados

Cờ Barbados có dãy 3 đường dọc với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, đen. Tỷ lệ của lá cờ Barbados là 2: 3. Quốc kỳ Barbados được thông qua vào năm 1966.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Barbados
Cờ Barbados

Bahamas

Cờ Bahamas có dãy 3 đường ngang với một tam giác màu đen bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, đen. Tỷ lệ của lá cờ Bahamian là 1: 2. Cờ của Bahamas được thông qua vào năm 1973. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1973. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Bahamas hiện tại là vào năm 1973.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Bahamas
Cờ Bahamas

Canada

Cờ Canada dãy 3 đường dọc với ở trung tâm một chiếc lá phong. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Canada là 1: 2. Quốc kỳ Canada được thông qua vào năm 1965. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1965. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Canada hiện tại là vào năm 1965.

Khu vực: Bắc Mỹ.

Cờ Canada
Cờ Canada

Chile

Cờ Chile có dãy 2 màu ngang trắng, đỏ với một ngôi sao trắng nằm trên ô vuông nền xanh bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Chile là 2: 3. Quốc kỳ Chile được thông qua vào năm 1817. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1817. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Chile hiện tại là vào năm 1854.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Chile
Cờ Chile

Colombia

Cờ Colombia có dãy 3 màu ngang. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Colombia là 2: 3. Quốc kỳ Colombia được thông qua vào năm 1861. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1810. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Colombia hiện tại là vào năm 1949.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Colombia
Cờ Colombia

Cuba

Cờ Cuba là một lá cờ với 5 dãy sọc ngang đan xen màu trắng và xanh lam, với một hình tam giác màu đỏ ở phía bên trái, trong đó có một ngôi sao trắng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Cuba là 1: 2. Quốc kỳ Cuba được thông qua vào năm 1902. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1868. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Cuba hiện tại là vào năm 1902.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Cuba
Cờ Cuba

Cộng hòa Dominica

Cờ Cộng hoà Dominicana là một chữ thập màu trắng với hình Quốc huy ở trung tâm, 4 bên là 4 ô chữ nhật màu đỏ và xanh lam. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Cộng hòa Dominica là 2: 3. Quốc kỳ của Cộng hòa Dominica được thông qua vào năm 1908. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1844. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Cộng hòa Dominica hiện tại là vào năm 1908.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Cộng hòa Dominica
Cờ Cộng hòa Dominica

Costa Rica

Cờ Costa Rica là một lá cờ với năm dãy màu ngang, ở giữa là dãy màu lớn hơn so với 4 dãy màu còn lại. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Costa Rica là 3: 5. Quốc kỳ của Costa Rica được thông qua vào năm 1906. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1906. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ hiện tại của Costa Rica là vào năm 1998.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Costa Rica
Cờ Costa Rica

Dominica

Cờ Dominica là một lá cờ với một biểu tượng màu đỏ tròn với chim vẹt hoàng đế và 10 ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen, nâu, tím. Tỷ lệ của lá cờ Dominica là 1: 2. Quốc kỳ Dominica được thông qua vào năm 1990. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1978. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Dominica hiện tại là vào năm 1990.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Dominica
Cờ Dominica

Ecuador

Cờ Ecuador có dãy 3 màu ngang với một biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng. Tỷ lệ của quốc kỳ Ecuador là 2: 3. Quốc kỳ Ecuador được thông qua vào năm 1860. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1810. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ hiện tại của Ecuador là vào năm 1860.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Ecuador
Cờ Ecuador

El Salvador

Cờ El Salvador là dãy 3 đường ngang với một biểu tượng ở giữa. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của lá cờ El Salvador là 189: 335. Quốc kỳ El Salvador được thông qua vào năm 1912. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1912.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ El Salvador
Cờ El Salvador

Guatemala

Cờ Guatemala 3 đường dọc với ở trung tâm một biểu tượng ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Guatemala là 5: 8. Quốc kỳ Guatemala được thông qua vào năm 1871. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1868. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Guatemala hiện tại là vào năm 1968.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Guatemala
Cờ Guatemala

Guyana

Cờ Guyana có nền xanh lá với một hình tam giác vàng viền trắng trên một hình tam giác đỏ viền đen bên trái. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Guyan là 3: 5. Quốc kỳ Guyana được thông qua vào năm 1966.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Guyana
Cờ Guyana

Paraguay

Cờ Paraguay có 3 màu dọc với ở trung tâm một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Paraguay là 11:20. Quốc kỳ Paraguay được thông qua vào năm 1842. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1842. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Paraguay hiện tại là vào năm 2013.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Paraguay
Cờ Paraguay

Grenada

Cờ Grenadian có nền đỏ, chia bởi hai tam giác màu vàng và hai tam giác màu xanh lá cây, với ở trung tâm một hình tròn màu đỏ với một ngôi sao màu vàng trên nó; trên cùng và dưới cùng là ba ngôi sao màu vàng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ của cờ Grenadian là 3: 5. Quốc kỳ Grenada được thông qua vào năm 1974. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1974. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Grenada hiện tại là vào năm 1974.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Grenada
Cờ Grenada

Honduras

Cờ Honduras có 3 đường ngang 2 màu, ở trung tâm là một biểu tượng 5 ngôi sau màu xanh lam. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của lá cờ Honduras là 1: 2. Quốc kỳ Honduras được thông qua vào năm 1866. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1823. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Honduras hiện tại là vào năm 1933.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Honduras
Cờ Honduras

Haiti

Cờ Haiti có dãy 2 màu ngang với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ. Tỷ lệ của lá cờ Haiti là 3: 5. Quốc kỳ Haiti được thông qua vào năm 1986. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1806. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Haiti hiện tại là vào năm 1986.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Haiti
Cờ Haiti

Hoa Kỳ

Cờ Hoa Kỳ – USA – Mỹ là một lá cờ với mười ba sọc ngang, với 50 sao trắng nên trên hình chữ nhật xanh dương bên góc trái phía trên. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của cờ Hoa Kỳ – cờ Hoa Kỳ – cờ Hoa Kỳ là 10:19. Quốc kỳ Hoa Kỳ được thông qua vào năm 1960. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1818. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Hoa Kỳ hiện tại là vào năm 1960.

Khu vực: Bắc Mỹ.

Cờ Hoa Kỳ
Cờ Hoa Kỳ

Jamaica

Cờ Jamaica có 2 đường chéo chia thành bốn hình tam giác. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lá cây, vàng, đen. Tỷ lệ của quốc kỳ Jamaica là 1: 2. Quốc kỳ của Jamaica được thông qua vào năm 1962.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Jamaica
Cờ Jamaica

Mexico

Cờ Mexico có dãy 3 màu dọc với ở trung tâm một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, xanh lá cây. Tỷ lệ của quốc kỳ Mexico là 4: 7. Quốc kỳ Mexico được thông qua vào năm 1968. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1821. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Mexico hiện tại là vào năm 1968.

Khu vực: Bắc Mỹ.

Cờ Mexico
Cờ Mexico

Nicaragua

Cờ Nicaragua có 3 đường ngang với ở trung tâm là một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Nicaragua là 3: 5. Quốc kỳ Nicaragua được thông qua vào năm 1971. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1823. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Nicaragua hiện tại là vào năm 1908.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Nicaragua
Cờ Nicaragua

Panama

Cờ Panama chia ra 4 hình chữ nhật và trên hình chữ nhât ở trên bên trái và ở dưới bên phải là 1 ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Panama là 2: 3. Quốc kỳ Panama được thông qua vào năm 1925. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1903.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Panama
Cờ Panama

Peru

Cờ Peru là 3 đường dọc. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Peru là 2: 3. Quốc kỳ Peru được thông qua vào năm 1825. Việc sử dụng thiết kế cờ hiện tại lần đầu tiên là vào năm 1822.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Peru
Cờ Peru

Saint Kitts và Nevis

Cờ Saint Kitts và Nevis có 1 đường chéo đen viền vàng đính 2 ngôi sao, chia cờ ra làm 2 phần tam giác màu xanh lá và đỏ. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của cờ Saint Kitts và Nevis là 2: 3. Cờ của Saint Kitts và Nevis được thông qua vào năm 1983. Việc sử dụng đầu tiên của thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1983. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Saint Kitts và Nevis hiện tại là vào năm 1983.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Saint Kitts và Nevis
Cờ Saint Kitts và Nevis

Saint Lucia

Cờ Saint Lucia có nền màu xanh với ở giữa là 1 biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, trắng, đen. Tỷ lệ của cờ Saint Lucia là 1: 2. Cờ Saint Lucia được thông qua vào năm 1979. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1967. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Saint Lucia hiện tại là vào năm 2002.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Saint Lucia
Cờ Saint Lucia

Saint Vincent và Grenadines

Cờ Saint Vincent và Grenadines có dãy 3 màu dọc với ở trung tâm một biểu tượng. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, xanh lá cây, vàng. Tỷ lệ giữa cờ Saint Vincent và cờ Grenadines là 2: 3. Cờ của Saint Vincent và Grenadines được thông qua vào năm 1985. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1985. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Saint Vincent và Grenadines hiện tại là vào năm 1985.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Saint Vincent và Grenadines
Cờ Saint Vincent và Grenadines

Suriname

Cờ Suriname có 5 đường ngang với biểu tượng ngồi sao ở trung tâm. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, xanh lá cây, vàng, trắng. Tỷ lệ của cờ Suriname là 2: 3. Cờ của Suriname được thông qua vào năm 1975. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1975. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Suriname hiện tại là vào năm 1975.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Suriname
Cờ Suriname

Trinidad và Tobago

Cờ Trinidad và Tobago có nền đỏ và 1 đường chéo đen viền trắng chia thành 2 phần tam giác. Các màu được sử dụng trong lá cờ là đỏ, trắng, đen. Tỷ lệ của cờ Trinidad và Tobago là 3: 5. Quốc kỳ của Trinidad và Tobago được thông qua vào năm 1962.

Khu vực: Trung Mỹ.

Cờ Trinidad và Tobago
Cờ Trinidad và Tobago

Uruguay

Cờ Uruguay 9 đường ngang với ở góc trái là một mặt trời. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, vàng, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Uruguay là 2: 3. Quốc kỳ Uruguay được thông qua vào năm 1828. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1828. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Uruguay hiện tại là vào năm 1830.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Uruguay
Cờ Uruguay

Venezuela

Cờ Venezuela có 3 dãy màu dọc với ở trung tâm một biểu tượng với 8 ngôi sao. Các màu được sử dụng trong lá cờ là xanh lam, đỏ, vàng, trắng. Tỷ lệ của quốc kỳ Venezuela là 2: 3. Quốc kỳ Venezuela được thông qua vào năm 2006. Lần đầu tiên sử dụng thiết kế cờ hiện tại là vào năm 1810. Lần thay đổi cuối cùng đối với thiết kế cờ Venezuela hiện tại là vào năm 2006.

Khu vực: Nam Mỹ.

Cờ Venezuela
Cờ Venezuela

Danh sách cờ các châu lục khác: