Các nguyên tắc cơ bản của Phương pháp Scrum

0
28
Nguyên tắc cơ bản của phương pháp Scrum
Nguyên tắc cơ bản của phương pháp Scrum

Kanban, Quản lý dự án Lean, Six Sigma, Scrum… có rất nhiều phương pháp quản lý dự án để bạn lựa chọn. Và nếu bạn là người mới làm quen với quản lý dự án, bạn có thể biết rằng Scrum là một trong những cách tiếp cận phổ biến nhất để quản lý dự án Agile, nhưng chính xác thì nó là gì?

Scrum là một cách tiếp cận để quản lý các dự án phức tạp có thể phải thích ứng với những thay đổi về phạm vi hoặc yêu cầu. Bằng cách nhấn mạnh vào năng suất, sự tập trung và sự hợp tác, các nhóm Scrum xây dựng các sản phẩm chất lượng cao một cách nhanh chóng và có thể dễ dàng thích ứng với sự thay đổi hơn. Tò mò về cách tất cả hoạt động? Đọc để biết phần giới thiệu về Scrum.

Quá trình

Khi có một nhu cầu nhất định, sản phẩm cuối cùng được chia thành các phần riêng lẻ. Các phần được ưu tiên và giải quyết trong một loạt các đợt ngắn được gọi là nước rút. Các đội có thể xác định độ dài nước rút của riêng mình, miễn là dưới 4 tuần (thường là 1 đến 2 tuần). Vào cuối mỗi sprint, nhóm phân phối sản phẩm gia tăng – về cơ bản, một phiên bản của sản phẩm có thể được vận chuyển nếu cần.

Minh bạch là nguyên tắc chính trong Scrum, vì vậy các nhóm và các bên liên quan cùng nhau xem xét kết quả của mỗi sprint. Điều này đảm bảo mọi người trên cùng một trang về mức độ ưu tiên và các sản phẩm có thể phân phối và mọi điều chỉnh có thể được thực hiện ngay lập tức.

Các nhóm thúc đẩy sự minh bạch nội bộ thông qua các hoạt động hàng ngày. Trong các cuộc họp ngắn, kéo dài 15 phút này, mọi người đều báo cáo những gì họ đã hoàn thành ngày hôm qua, những gì họ dự định làm vào ngày hôm đó và mọi “trở ngại” hiện tại (các yếu tố đang khiến họ làm việc hiệu quả hơn).

Khả năng hiển thị này giúp phát hiện ra các vấn đề và mang lại chúng đi đầu một cách nhanh chóng, vì vậy nhóm có thể giải quyết và vượt qua chúng cùng nhau.

Vài trò chính trong phương pháp Scrum

Có 3 vai trò chính trong Scrum: chủ sở hữu sản phẩm, người điều khiển scrum và nhóm phát triển.

Chủ sở hữu sản phẩm: Họ quyết định nhóm sẽ làm gì tiếp theo, vì vậy nỗ lực của nhóm tập trung vào các nhiệm vụ có mức độ ưu tiên cao tạo ra nhiều giá trị nhất. Chủ sở hữu sản phẩm Kanban phải luôn sẵn sàng cung cấp đầu vào hoặc hướng dẫn cho nhóm phát triển, mặc dù điều quan trọng cần lưu ý là chủ sở hữu sản phẩm không phải là người quản lý – nhóm scrum tự tổ chức.

Scrum Master: Mục tiêu số 1 của Scrum master là giúp nhóm phát triển tự túc. Các bậc thầy Scrum ngăn chặn và loại bỏ các rào cản đối với sự tiến bộ của nhóm, đồng thời hoạt động như một bộ đệm giữa nhóm và bất kỳ lực lượng bên ngoài nào có thể cản trở năng suất. Anh ấy / cô ấy dẫn dắt các cuộc họp dự phòng hàng ngày, vì vậy, trong khi chủ sở hữu sản phẩm chịu trách nhiệm về những gì nhóm sẽ sản xuất, thì scrum master giám sát cách thức thực hiện.

Nhóm phát triển: Nhóm phát triển được tạo thành từ các thành viên trong nhóm chức năng chéo, do đó nhóm có tất cả các kỹ năng cần thiết để cung cấp sản phẩm cuối cùng. Nhóm chỉ tập trung vào một dự án tại một thời điểm; các thành viên không đa nhiệm hoặc phân chia nỗ lực của họ giữa nhiều dự án. Sau khi chủ sở hữu sản phẩm lập danh sách theo thứ tự về những việc cần phải làm, nhóm phát triển sẽ quyết định xem họ có thể hoàn thành bao nhiêu trong một lần chạy nước rút và lập kế hoạch cho phù hợp.

Những giá trị cốt lõi

Là một khuôn khổ Agile, Scrum chia sẻ các giá trị của Tuyên ngôn Agile. Nhưng nó cũng tạo ra các hướng dẫn riêng. Đây là 5 quy tắc vàng trong Scrum:

Cởi mở: Scrum coi cộng tác là cách hiệu quả nhất để tạo ra sản phẩm tốt nhất có thể. Vì vậy tinh thần đồng đội và sự minh bạch là rất cần thiết. Thay vì lo lắng hạ thấp các vấn đề, các thành viên trong nhóm Scrum cởi mở về tiến trình của họ và bất kỳ rào cản nào mà họ gặp phải.

Tập trung: Với Scrum, đa nhiệm không còn nữa. Vì năng suất là yếu tố then chốt, nên bằng mọi giá tránh được việc chia rẽ sự chú ý của nhóm qua nhiều dự án hoặc chuyển hướng nỗ lực của họ giữa chặng nước rút bằng cách thay đổi các ưu tiên. Thay vào đó, các đội tập trung vào nhiệm vụ trước mắt để đạt vận tốc cao nhất và sản phẩm chất lượng nhất.

Lòng dũng cảm: Các đội phải có sự kiên trì để cam kết thực hiện một lượng công việc đầy tham vọng (nhưng có thể đạt được) cho mỗi sprint. Các bậc thầy về Scrum cũng phải có khả năng chống lại các bên liên quan nếu cần thiết và chủ sở hữu sản phẩm phải có thẩm quyền hướng dẫn nhóm phát triển.

Cam kết: Mỗi sprint tự nó là một cam kết: các nhóm phải đồng ý về những gì họ sẽ hoàn thành và tuân thủ nó. Giá trị này được phản ánh trong “Định nghĩa hoàn thành” duy nhất của mỗi nhóm, một danh sách các tiêu chí để xác định xem một tính năng hoặc sản phẩm có thể phân phối đã thực sự hoàn thành hay chưa – rằng nó không chỉ đầy đủ chức năng mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của nhóm.

Tôn trọng: Để phục vụ cho sự cộng tác thực sự, vai trò và trách nhiệm phải minh bạch. Mỗi thành viên trong nhóm đều được tôn trọng như nhau, bất kể mô tả công việc, thâm niên hay địa vị. Nhóm phát triển phải tôn trọng quyền hạn của chủ sở hữu sản phẩm trong việc quyết định hoạt động của nhóm và chủ sở hữu sản phẩm cần tôn trọng nhu cầu của nhóm theo bất kỳ quy trình làm việc nào là tốt nhất cho họ.

Đọc thêm: Hướng dẫn về Phương pháp Quản lý Dự án.