Có tổng cộng bao nhiêu người đã từng sống trên Trái Đất mọi thời đại?

0
2422
Có bao nhiêu người từng sống trên trái đất?
Có bao nhiêu người từng sống trên trái đất?

Vào năm 2022, thế giới có thể sẽ đạt một cột mốc quan trọng – dân số 8 tỷ người.

Tất nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ của dân số thế giới là một hiện tượng tương đối mới. Trong nhiều nghìn năm, số người di chuyển trên Trái đất ít hơn so với số người sống trong một thành phố cỡ trung bình ngày nay.

Tuy nhiên, điều này làm dấy lên một câu hỏi thú vị: trong suốt chặng đường dài của lịch sử loài người, có bao nhiêu người đã từng sống?

Hình ảnh độc đáo và mạnh mẽ ở trên, của nhóm nghiên cứu tại Our World in Data, cho thấy có bao nhiêu con người đã từng sống và bao nhiêu loài người hiện đang sống ngày nay.

Lưu ý: Chúng tôi không có sự cam kết về chuẩn mực số liệu, việc con người hình thành, số lượng trải dài hơn 192 nghìn năm là quá khó định lượng. Tất cả đều mang tính chất tương đối, chính xác phần nào theo mặt nhân khẩu học được tính toán bởi các chuyên gia hàng đầu.

Định lượng Tổ tiên của chúng ta

Có bao nhiêu người đến trước chúng ta? Đây là câu hỏi mà các nhà nhân khẩu học như Toshiko KanedaCarl Haub đã cố gắng trả lời.

Việc định lượng toàn bộ nhân loại đòi hỏi một ngày bắt đầu chắc chắn về thời điểm loài người trở thành con người. Tiến hóa là một quá trình diễn ra dần dần, vì vậy việc tìm ra ngày bắt đầu của loài người không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, đối với mục đích của bài viết này, hai nhà nhân khẩu học đã sử dụng 190.000 trước Công nguyên làm điểm giới hạn.

Vì vậy, ngay cả cụ rùa già nhất thế giới với 190 tuổi, cũng chỉ chứng kiến 1/1000 lịch sử tiến hoá của con người.

Có hai điểm đối lập cần xem xét khi nghĩ về người tiền sử:

  1. Vào khoảng ngày bắt đầu đã chọn, dân số toàn cầu khá nhỏ – có lẽ chỉ khoảng 30.000 cá thể.
  2. Trước kỷ nguyên hiện đại, tuổi thọ ngắn hơn nhiều, vì vậy khoảng thời gian dài thực sự có thể ảnh hưởng đến các con số một cách mạnh mẽ.

Với bối cảnh và khung thời gian này, các nhà nhân khẩu học ước tính rằng 109 tỷ người đã sống và chết trong suốt 192.000 năm. Nếu cộng số người còn sống ngày nay, chúng ta có 117 tỷ người đã từng sống.

Điều này có nghĩa là đối với mỗi người còn sống đến ngày hôm nay, có khoảng 14 người không còn ở với chúng ta nữa.

Chúng ta phải cảm ơn 109 tỷ người này vì nền văn minh mà chúng ta đang sống. Ngôn ngữ chúng ta nói, thức ăn chúng ta nấu, âm nhạc chúng ta thưởng thức, công cụ chúng ta sử dụng – những gì chúng ta biết là chúng ta đã học được từ họ.

MAX ROSER

Ngày nay có bao nhiêu nhân loại còn sống?

Khi xem xét rằng 7% tất cả con người đã từng sống còn sống ngày nay, đặc biệt là khi tính qua hơn 1 nghìn thế kỷ, đó thực sự là con số lớn.

Nếu chúng ta lập biểu đồ về sự bùng nổ dân số toàn cầu gần đây, thì điều đó bắt đầu có ý nghĩa.

Sự gia tăng dân số trong hơn 200.000 năm
Sự gia tăng dân số trong hơn 200.000 năm

Nhìn vào biểu đồ trên, thật khó để dự đoán nhân loại sẽ đi xuống con đường nào trong tương lai, và điều đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự gia tăng dân số trong tương lai.

Chỉ đến năm 2007, phần lớn con người bắt đầu sống ở các thành phố, và vào năm 2018, phần lớn đã có quyền truy cập Internet. Mặc dù chúng ta sẽ không bao giờ gặp gỡ 109 tỷ người đã đặt nền móng cho xã hội hiện đại của chúng ta, nhưng chúng ta chưa bao giờ được kết nối với nhau nhiều hơn như một loài.

Tìm hiểu thêm: Người già nhất thế giới.