8 điều Sách Mặc Môn dạy bạn về Đức Chúa Trời

0
1301
Những điều mà sách Mặc Môn dạy cho bạn
Những điều mà sách Mặc Môn dạy cho bạn

Sách Mặc Môn, giống như Kinh Thánh, là một cuốn sách thánh chứa đựng lời của Đức Chúa Trời được ban cho chúng ta qua các nhà tiên tri của Ngài. Dưới đây là tám lẽ thật quý giá dạy chúng ta về Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng nhân từ của chúng ta.

1Thần thánh là có thật

Sách Mặc Môn làm chứng rằng Đức Chúa Trời thực sự tồn tại. Mọi người trong suốt Sách Mặc Môn học hỏi, lắng nghe và nhìn thấy các dấu hiệu của Đức Chúa Trời. Một ví dụ là Nephi, một thanh niên “rất muốn biết những điều huyền bí của Đức Chúa Trời” (1 Nephi 2:16). Những lời cầu nguyện của ông để biết Chúa đã được nhậm: “Kìa [Chúa] đã đến thăm tôi, và làm mềm lòng tôi mà tôi đã tin” (1 Nephi 2:16). Mỗi người trong chúng ta có thể biết rằng Đức Chúa Trời có thật bằng cách tìm kiếm Ngài qua lời cầu nguyện.

2Bàn tay của Chúa ở trong tất cả mọi thứ

Trong Sách Mặc Môn, một người đàn ông yêu cầu nhà tiên tri Alma chỉ cho anh ta một dấu hiệu để chứng minh sự tồn tại của Chúa. “Tất cả mọi vật đều biểu thị có một vị thần,” Alma chỉ ra, “vâng, ngay cả trái đất, và tất cả mọi vật ở trên mặt nó, vâng, và chuyển động của nó, vâng, và tất cả các hành tinh chuyển động theo quy luật của chúng hãy làm chứng rằng có một Đấng Tạo Hóa Tối Cao ”(Alma 30:44). Nếu chúng ta tìm kiếm nó, chúng ta có thể thấy bàn tay của Chúa trong mọi vẻ đẹp xung quanh chúng ta.

3Chúa có một cơ thể

Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài cho những người trong Sách Mặc Môn, giống như Ngài đã làm cho những người trong Kinh Thánh. Sách Mô Si A dạy chúng ta rằng, “loài người được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời” (Mosiah 7:27). Điều này có nghĩa là bạn được tạo ra để trông giống như Ngài và Ngài có một cơ thể vật lý.

4Chúa có thể nói với bạn

Hầu hết thời gian, Đức Chúa Trời giao tiếp thông qua Đức Thánh Linh. Nhưng trong một số trường hợp, người ta đã nghe chính Đức Chúa Trời phán, thường là để làm chứng về Người Con Của Ngài, Chúa Jesus Christ. Trong Sách Mặc Môn, chúng ta đọc về một nhóm lớn người nghe Đức Chúa Trời tuyên bố, “Nầy là Con Yêu Dấu của ta, là Đấng mà ta rất vui lòng, Đấng mà ta đã gọi tên – hãy nghe Người” (3 Nephi 11: 7).

5Chúa yêu con cái của Ngài

Khi nhà tiên tri Nephi được hỏi liệu ông có hiểu “sự trịch thượng của Đức Chúa Trời” hay không, ông thành thật trả lời: “Tôi biết rằng ông yêu con cái mình; tuy nhiên, tôi không biết ý nghĩa của mọi sự ”(1 Nephi 11: 16–17). Chúng ta có thể noi theo gương của Nephi và hiểu rõ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, con cái của Ngài và muốn điều gì tốt nhất cho chúng ta bất chấp những bất trắc mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống.

6Tình yêu của Chúa là hoàn hảo

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho bạn không phụ thuộc vào địa vị xã hội, hoàn cảnh xuất thân của bạn, hoặc thậm chí mức độ tình yêu thương mà bạn dành cho Ngài. Đúng hơn, tình yêu của Thiên Chúa là hoàn hảo và vô hạn. Sách Mặc Môn dạy, “Ngài mời tất cả họ đến với Ngài và dự phần vào sự tốt lành của Ngài; và Ngài không loại trừ bất cứ ai đến với mình, đen và trắng, ràng buộc và tự do, nam và nữ; và ông nhớ đến người ngoại đạo; và tất cả đều giống nhau đối với Đức Chúa Trời ”(2 Nephi 26:33).

7Chúa có một kế hoạch cho bạn

Đức Chúa Trời biết bạn một cách hoàn hảo bởi vì Ngài đã tạo ra bạn. Ngài có một kế hoạch để giúp bạn trở về nhà với Ngài và được hạnh phúc. Sách Mặc Môn dạy rằng Đức Chúa Trời đã tạo ra con cái của Ngài “để chúng có được niềm vui” (2 Nephi 2:25).

8Chúa muốn bạn trở về sống với Ngài

Qua sự hy sinh của Con Đức Chúa Trời, Chúa Jesus Christ, bạn có thể ăn năn tội lỗi của mình và trở về với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tiên tri Samuel trong Sách Mặc Môn đã dạy, “Sự phục sinh của Đấng Christ đã cứu chuộc loài người… và đưa họ trở lại với sự hiện diện của Chúa” (Helaman 14:17). 

Từ cả Kinh Thánh và Sách Mặc Môn, bạn có thể biết rằng Đức Chúa Trời tồn tại, Ngài yêu bạn và Ngài có kế hoạch cho bạn. Sống theo phúc âm của Ngài và học hỏi về Ngài sẽ giúp bạn hạnh phúc trong cuộc sống này và trong cuộc sống tiếp theo.

Tìm hiểu thêm về Mặc Môn: