Tóm tắt nhanh về Sách Mặc Môn

0
1405
Minh hoạ chúa Jesus đến châu Mỹ
Minh hoạ chúa Jesus đến châu Mỹ

Bạn có thể đã nghe nói về Sách Mặc Môn, nhưng bạn có thể không biết nó viết về cái gì. Đây là tóm tắt về lịch sử ngàn năm sử thi.

Sách Mặc Môn là một câu chuyện về một gia đình

Lehi là một nhà tiên tri ở Jerusalem. Đức Chúa Trời cảnh báo Lehi trong giấc mơ rằng hãy mang theo gia đình và rời khỏi Jerusalem vì thành phố sẽ bị phá hủy. Anh cùng gia đình vượt đại dương sang châu Mỹ.

Laman và Lemuel, những người con trai lớn nhất, không tin bố của chúng. Họ luôn phàn nàn và khó theo Chúa. Nhưng người em trai của họ là Nephi lại tràn đầy đức tin. Nephi được Đức Chúa Trời chọn để lãnh đạo gia đình và là giáo viên của họ.

Gia đình chia thành hai quốc gia

Vợ chồng anh em đều có con và tản mác. Laman và Lemuel ghét Nephi đến mức muốn giết anh ta. Người dân cuối cùng chia thành hai nhóm: người Nephi và người Lamanites. Những nhóm này thường xuyên xảy ra chiến tranh, và đức tin của họ liên tục bị thử thách. Đức tin này lấp đầy các trang của Sách Mặc Môn dưới dạng những bài giảng mạnh mẽ, bài học cuộc sống và kinh nghiệm tâm linh.

Chúa Jesus thăm châu Mỹ

Sau khi Chúa Jesus phục sinh, Ngài hiện ra với dân chúng ở Châu Mỹ. Ngài dạy họ về phép rửa tội và sự tha thứ. Ngài chữa lành bệnh tật và ban phước cho con cái của họ. Ngài thiết lập Giáo hội của Ngài. Không giống như những người ở Jerusalem, dân chúng lắng nghe Chúa Jesus. Sau đó, họ sống trong hòa bình hàng trăm năm.

Và nó đã đến khiến không có tranh chấp giữa các vùng đất, bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã ở trong lòng của những người con của chúa trời.

4 Nephi 1:15

Người Nephi gặp một kết cục bi thảm

Theo thời gian, người dân mất niềm tin và chiến tranh lại nổ ra, xóa sổ người Nephi. Những người Lamanites, những người sống sót, là “trong số tổ tiên của người da đỏ châu Mỹ” (phần giới thiệu của Sách Mặc Môn).

Tìm hiểu thêm về Mặc Môn: