Ai đã viết Sách Mặc Môn?

0
1192
Ai là người viết sách Mặc Môn
Ai là người viết sách Mặc Môn

Giống như Kinh Thánh, Sách Mặc Môn có nhiều tác giả. Sách Mặc Môn thực sự là một tập hợp các lịch sử được truyền lại từ nhà văn này sang nhà văn khác.

Tác giả đầu tiên của Sách Mặc Môn là nhà tiên tri Nephi, người đã rời Jerusalem cùng gia đình vào khoảng năm 600 trước Công nguyên và đi thuyền đến Châu Mỹ. Nephi đã chuyển những ghi chép cho em trai mình là Jacob, người đã giao nó cho con trai mình là Enos. Mỗi tác giả luôn trao ghi chép cho người mà họ tin tưởng.

Chúng phải được lưu giữ và lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và được lưu giữ và bảo tồn bởi bàn tay của Chúa cho đến khi chúng ra đi đến mọi quốc gia, chủng tộc, ngôn ngữ và dân tộc.

Alma 37: 4

Tại sao nó được gọi là Sách Mặc Môn?

Sau hàng trăm năm, Mormon, người vừa là nhà tiên tri vừa là nhà lãnh đạo đã được đặt tên cho cuốn sách. Mormon cô đọng tất cả các tác phẩm thành một tập, được khắc trên những tấm kim loại mỏng. Ông đặt tên nó là Sách Mormon (Mặc Môn). Trước khi chết, Mormon đã truyền lại những chiếc đĩa cho con trai mình là Moroni. Moroni nói thêm một vài từ, sau đó chôn những chiếc đĩa.

Mormon
Mormon

Joseph Smith đã dịch Sách Mặc Môn

Năm 1823, Moroni hiện ra với Joseph Smith như một thiên thần và nói cho anh ta biết nơi chôn những chiếc đĩa. Joseph Smith đã dịch các tấm bảng này sang tiếng Anh bởi ân tứ và quyền năng của Chúa, và Sách Mặc Môn được xuất bản ở Palmyra, New York, vào năm 1830.

Moroni hiện về gặp Joseph Smith
Moroni hiện về gặp Joseph Smith

Kể từ thời điểm đó, bộ sách thiêng liêng này đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ, và hơn 150 triệu bản đã được in ra.

Tìm hiểu thêm về Mặc Môn: