Tuyển dụng Recruiting là gì?

0
1222
Tuyển dụng Recruiting là gì?
Tuyển dụng Recruiting là gì?

Tuyển dụng Recruiting là quá trình chủ động xác định, thu hút, phỏng vấn, lựa chọn, tuyển dụng các ứng viên cho một vị trí hoặc công việc cụ thể. Định nghĩa tuyển dụng Recruiting bao gồm toàn bộ quá trình tuyển dụng, từ khi bắt đầu đến khi cá nhân tuyển dụng hòa nhập vào công ty.

Quy trình và lựa chọn tuyển dụng Recruiting

Mặc dù định nghĩa và quy trình tuyển dụng Recruiting khác nhau giữa các công ty, nhưng có một số bước cơ bản mà bất kỳ nhà tuyển dụng nào cũng có thể thực hiện. Có 15 bước thiết yếu của quy trình tuyển dụng Recruiting:

 1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 2. Lập kế hoạch tuyển dụng
 3. Viết mô tả công việc
 4. Quảng cáo vị trí
 5. Tuyển dụng vị trí
 6. Xem xét các ứng dụng
 7. Phỏng vấn qua điện thoại / Sàng lọc ban đầu
 8. Phỏng vấn
 9. Đánh giá ứng viên
 10. Kiểm tra lý lịch
 11. Quyết định
 12. Kiểm tra tài liệu tham khảo
 13. Lời mời làm việc
 14. Thuê mướn
 15. Giới thiệu

Để bắt đầu, một công ty thường vạch ra những gì công việc hoặc vị trí yêu cầu và tạo ra một hồ sơ về ứng viên lý tưởng. Sau đó, công ty phải thu hút ứng viên thông qua quảng cáo hoặc sử dụng phần mềm tuyển dụng. Các ứng viên được sàng lọc và phỏng vấn theo các tiêu chí đã định trước.

Khi ứng viên lý tưởng được chọn, họ được thuê và hòa nhập vào nơi làm việc, và quá trình tuyển dụng đã hoàn tất. Các công ty thường đánh giá cao việc tuyển dụng, nghĩa là họ dành thời gian và nguồn lực thích hợp cho quá trình này.

Mẹo xây dựng nhóm của bạn

Thuê một nhân viên mới luôn là một bước tiến lớn – cho dù bạn là một doanh nghiệp đang phát triển thực hiện lần tuyển dụng đầu tiên hay nhiều lần. Dưới đây là một số mẹo giúp bạn thu hút và thuê nhân viên tài năng.

Phát triển nguồn nhân tài

Một cách để phát triển nguồn nhân lực là thông qua một chương trình thực tập được thiết kế có chiến lược. Các kỳ thực tập hoạt động như một cuộc chạy thử nghiệm cho cả doanh nghiệp của bạn và (các) thực tập sinh để xem liệu bạn có phù hợp hay không.

Các tùy chọn khác để xây dựng nguồn nhân lực của bạn bao gồm phát triển mối quan hệ với các trường học và đại học địa phương, thuê người làm nghề tự do và nhận giới thiệu.

Nắm bắt sự đa dạng

Sự đa dạng, công bằng và hòa nhập thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp. Theo EY, các công ty trong nhóm hàng đầu về đa dạng có khả năng có lợi nhuận tài chính cao hơn 35% so với các công ty cùng ngành.

Xác định mức độ thành công của vai trò

Trước khi bạn phỏng vấn bất kỳ ai cho một vị trí mở tại công ty của bạn, hãy xác định xem thành công sẽ như thế nào đối với vai trò này. Sau đó, khi bạn trải qua quá trình phỏng vấn, bạn có thể đánh giá tốt hơn tài năng của ứng viên và đánh giá liệu họ có thể tỏa sáng tại công ty của bạn hay không.

Sử dụng phần mềm để giảm bớt thủ tục giấy tờ và hợp lý hóa quy trình của bạn

Dành nhiều thời gian hơn cho khía cạnh con người của công tác tuyển dụng Recruiting bằng cách sử dụng phần mềm nhân sự để sắp xếp hợp lý các tin tuyển dụng, bộ sưu tập sơ yếu lý lịch, lên lịch phỏng vấn, kiểm tra lý lịch, thư mời chào và các biểu mẫu giới thiệu.

Xem thêm: Những câu hỏi phỏng vấn thông dụng mà bạn cần biết.