Các tín ngưỡng tôn giáo ở Sudan

0
1262
Tôn giáo ở Sudan
Tôn giáo ở Sudan

Quốc giáo chính thức của Sudan là Hồi giáo. Thật vậy, phần lớn dân số Sudan xác định là theo đạo Hồi, thường thuộc nhánh Sunni của đạo Hồi. Tôn giáo ảnh hưởng sâu sắc đến quản trị và đời sống hàng ngày, đóng vai trò chi phối nền chính trị của quốc gia. Nó đã ngấm sâu vào đời sống cá nhân, chính trị và luật pháp của hầu hết mọi người.

Các phương pháp tôn giáo và các trường phái tư tưởng Hồi giáo thường tạo thành nền tảng của các hệ tư tưởng chính trị. Chính phủ chịu sự chi phối của Đảng Hồi giáo (NCP), một chi nhánh của Tổ chức Anh em Hồi giáo toàn Ả Rập. Do đó, nhiều luật được thành lập dựa trên học thuyết của đạo Hồi. 

Đạo luật Hình sự năm 1991 dựa trên các phán quyết của shari’a, có nghĩa là một số hành vi không tuân theo các nguyên tắc Hồi giáo sẽ bị hình sự hóa trong luật. Bội đạo (riddah), báng bổ và cải đạo từ đạo Hồi sang tôn giáo khác đều bị coi là tội hình sự. Bất kỳ người Hồi giáo nào đặt câu hỏi về tính hợp lệ của Hồi giáo hoặc sự thánh thiện của Nhà tiên tri đều có thể bị coi là phạm tội bội đạo.

Trong một số trường hợp, hành vi có thể bị trừng phạt bằng cái chết. Các tôn giáo thiểu số cũng dễ bị truy tố theo nhiều luật này, bao gồm cả các nhóm Hồi giáo thiểu số.

Ví dụ: Những quy định như vậy hạn chế quyền tự do tôn giáo của người dân Sudan, đặc biệt là đối với những người không theo đạo Hồi. Thuyết vô thần cũng được coi là một dạng bội đạo. 

Hầu hết những người không theo đạo Hồi sống ở các vùng dọc theo biên giới phía nam hoặc trong các thành phố đô thị. Chúng bao gồm nhiều giáo phái của Cơ đốc giáo, cũng như một số người theo thuyết vật linh. Kể từ khi Nam Sudan giành độc lập vào năm 2011, ước tính chính thức của chính phủ cho thấy Bắc Sudan gần như hoàn toàn thuần nhất về mặt tôn giáo.

Chính phủ cho rằng 97% dân số theo đạo Hồi, trong khi chỉ có 3% là người theo đạo Thiên chúa hoặc theo thuyết vật linh. Không rõ liệu các số liệu của nhà nước có tính đến thực tế là không phải tất cả những người theo đạo Cơ đốc Nam Sudan đều di cư đến Nam Sudan sau khi quốc gia này độc lập hay không.

Hơn nữa, một số người đã quay trở lại Bắc Sudan kể từ khi bùng nổ thêm xung đột ở miền Nam. Các cơ quan thống kê khác chỉ ra rằng phần dân số Sudan thuộc một nhóm thiểu số tôn giáo là khoảng 9,4%.

Bạn có biết, Sudan là một trong: những nước lớn nhất châu Phi.

Hồi giáo ở Sudan

Việc thực hành rộng rãi và thể chế hóa Hồi giáo đã có tác dụng mạnh mẽ trong việc hình thành ý tưởng về bản sắc ‘người Hồi giáo Sudan’. Hơn nữa, khi Hồi giáo phân biệt dân số Bắc Sudan với các đối tượng Cơ đốc giáo của họ ở Nam Sudan, tôn giáo này đã được coi là một phần cốt lõi của bản sắc dân tộc. 

Chính phủ Sudan áp đặt và thúc đẩy một trong những cách giải thích bảo thủ nhất về Hồi giáo – Wahhabist, chủ nghĩa chính thống. Tuy nhiên, cách hiểu về Hồi giáo và mức độ bảo thủ khác nhau trên khắp đất nước. Nhiều người Sudan giải thích và thực hành đạo Hồi là ôn hòa hơn quan điểm chính thức của chính phủ.

Nói chung, hầu hết người Hồi giáo Sudan thuộc trường phái tư tưởng Sunni Maliki. Cũng có một truyền thống khá rộng rãi theo chủ nghĩa Sufism (một dòng Hồi giáo thần bí nhấn mạnh mối liên hệ cá nhân với Chúa). Các nhóm thiểu số Hồi giáo khác bao gồm người Shi’ites và Anh em Đảng Cộng hòa. 

Mọi người thể hiện đức tin của họ hàng ngày thông qua trang phục, quy tắc ăn uống, cầu nguyện thường xuyên và thường xuyên đề cập đến ý muốn hoặc phước lành của Allah (Đức Chúa Trời).

Ví dụ, sự tôn kính của Allah khá rõ ràng trong cách nhiều người nói; Thông thường, việc đưa lời khen vào cuộc trò chuyện thông thường. Cũng bình thường khi nghe người Sudan thường xuyên nhắc đến Chúa với những tuyên bố về tương lai thường chứa câu ‘inshallah‘ (‘Chúa sẵn lòng’). Điều này cho thấy niềm tin chủ đạo rằng tương lai cuối cùng được quyết định bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. 

Đức tin của một người nói chung là một vấn đề cá nhân đối với hầu hết người Hồi giáo Sudan. Tuy nhiên, việc chính phủ thực hiện bộ luật hình sự dựa trên shari’a đã làm tăng khả năng phổ biến của chủ nghĩa bảo thủ tôn giáo. Do đó, người Hồi giáo ở Sudan có xu hướng tỏ ra khá công khai về tín ngưỡng Hồi giáo của họ. 

Cơ đốc giáo ở Sudan

Đã có một dân số lâu đời là Cơ đốc giáo Coptic và người Hy Lạp. Chính thống giáo Cơ đốc nhân ở Sudan, cũng như người Maronit ở Syria và người Ethiopia Chính thống giáo Hầu hết những người theo đạo Cơ đốc này sống ở các khu vực thành thị và có thể là hậu duệ của những người nhập cư từ Ai Cập, Ethiopia hoặc các nước xung quanh khác.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo ở Ethiopia.

Kết quả của hoạt động truyền giáo hiện đại, nhiều hệ phái khác của Cơ đốc giáo cũng được thực hành (chẳng hạn như Công giáo La Mã, Tin lành và nhiều nhà thờ Tin lành). Những điều này thường được thực hành bởi các bộ lạc châu Phi ở các khu vực phía nam của Sudan. Ngày nay, phần lớn dân số theo đạo Thiên chúa của Sudan sống ở các khu vực đô thị hoặc trên dãy núi Nuba. 

Có thông tin cho rằng các nhà thờ Coptic và Công giáo La Mã đã hoạt động trong những giới hạn do chính phủ Sudan đặt ra, và có thể tự do thực hành đức tin của mình mà không bị chính quyền can thiệp. Tuy nhiên, nhiều giáo phái Cơ đốc khác ít được thành lập phải đối mặt với những điều kiện đặc biệt khó khăn để được chấp thuận ở Sudan.

Một số luật hạn chế quyền tự do tôn giáo của họ. Đôi khi, họ phải đối mặt với sự đàn áp các hoạt động tôn giáo công khai của họ. Kết quả là, hầu hết những người theo đạo Thiên chúa đã rời Bắc Sudan. Nhiều người đã di cư đến Nam Sudan sau khi nước này độc lập. Một số đã di cư đến Ai Cập, nơi họ có thể phải đối mặt với sự loại trừ nhiều hơn nữa. Những người khác sau đó đã chuyển sang nước thứ ba.

Tìm hiểu thêm: Những tín ngưỡng tôn giáo lớn nhất.