Các tín ngưỡng tôn giáo ở Sierra Leone

0
466
Tôn giáo ở Sierra Leone
Tôn giáo ở Sierra Leone

Sierra Leone là một quốc gia Tây Phi với diện tích 71.740 km vuông và dân số 7.075.641 người. Đất nước là một quốc gia thế tục với hiến pháp cho phép người dân trong nước tự do thực hành tôn giáo mà họ lựa chọn. Quyền này thường được bảo vệ bởi chính phủ của đất nước. Hiến pháp cũng cấm thành lập bất kỳ quốc giáo nào trong nước.

Hồi giáo là tôn giáo của đa số ở Sierra Leone. Khoảng 78% dân số nước này theo đạo Hồi. Tôn giáo phổ biến tiếp theo là Cơ đốc giáo và tín đồ của tôn giáo này chiếm 20,9% tổng dân số cả nước. Các tín ngưỡng khác bao gồm các tôn giáo truyền thống của châu Phi có một tỷ lệ nhỏ tín đồ trong nước.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Hồi giáo78
2Cơ đốc giáo20,9
3Khác1,3

Hồi Giáo, Tôn Giáo Phổ Biến Nhất Ở Sierra Leone

Người Hồi giáo ở Sierra Leone chủ yếu là người Sunni theo trường phái Maliki. Chỉ một tỷ lệ nhỏ người Hồi giáo, khoảng 8%, theo giáo phái Ahmadiyya của tôn giáo trong khi một tỷ lệ nhỏ hơn thuộc về cộng đồng Shia. Hai nhà thờ Hồi giáo Freetown, Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm Ghadafi và Nhà thờ Hồi giáo Trung tâm Freetown, là những nhà thờ Hồi giáo lớn nhất trong cả nước.

Vào đầu thế kỷ 18, Hồi giáo được truyền bá trong người Temne ở Sierra Leone bởi các bộ lạc từ Guinea. Mặc dù Anh đã đô hộ đất nước vào thời kỳ sau đó, nhưng Cơ đốc giáo không được đông đảo quần chúng trong nước chấp nhận. Sau khi người Anh rời đi và đất nước giành được độc lập, Hồi giáo tiếp tục lan rộng ở Sierra Leone và chẳng bao lâu sau gần như toàn bộ dân chúng trở thành tín đồ của tôn giáo này.

Xem thêm: Những tôn giáo ở Guinea.

Cơ Đốc Giáo Ở Sierra Leone

Hầu hết các Cơ đốc nhân của Sierra Leone là những người theo đạo Tin lành, bao gồm một số lượng lớn những người theo đạo Tin lành và Giám lý Tin lành. Công giáo La Mã chiếm khoảng 5% dân số của đất nước. Các giáo phái Cơ đốc khác như Anh giáo, Nhân chứng Giê-hô-va, và những giáo phái khác chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số Cơ đốc của đất nước.

Các Tôn Giáo Khác Ở Sierra Leone

Các tôn giáo truyền thống của châu Phi, Ấn Độ giáo, Baha’ism, v.v., là một số tôn giáo khác được thực hành trong nước. Những người theo đạo Hindu ở Sierra Leone chủ yếu là người gốc Nam Á và thường là thương nhân. Thành phố thủ đô của đất nước có một lượng lớn người theo đạo Hindu và một hiệp hội đạo Hindu.

Một Trong Những Quốc Gia Khoan Dung Nhất Thế Giới

Sierra Leone được biết đến là một trong những quốc gia khoan dung tôn giáo nhất thế giới. Hầu như không có bất kỳ trường hợp bạo lực tôn giáo nào trên toàn quốc và cả người Thiên chúa giáo và người Hồi giáo, những tín đồ của hai tôn giáo lớn ở Sierra Leone, đều sống hòa thuận hoàn toàn. Ngay cả trong cuộc nội chiến ở đất nước, tôn giáo không bao giờ đóng vai trò là lý do cho chiến tranh.

Quốc gia này thậm chí còn có một Hội đồng liên tôn giáo bao gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo của cả Hồi giáo và Cơ đốc giáo, để thúc đẩy sự khoan dung và hòa hợp tôn giáo trong nước. Cả hai ngày lễ của Cơ đốc giáo và Hồi giáo đều được tuyên bố là ngày lễ quốc gia trong cả nước và được tổ chức trên khắp đất nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo chính trên thế giới.