Các tín ngưỡng tôn giáo ở Nicaragua

0
1132
Tôn giáo ở Nicaragua
Tôn giáo ở Nicaragua

Quốc gia Trung Mỹ Nicaragua có dân số khoảng 6 triệu người. Theo CIA World Factbook, Cơ đốc giáo là tôn giáo lớn nhất ở Nicaragua. 50% cư dân của đất nước này theo Công giáo La Mã. Truyền giáo là giáo phái Cơ đốc phổ biến tiếp theo với số tín đồ chiếm 33,2% dân số. Những người theo các giáo phái Thiên chúa giáo khác và các tôn giáo khác chiếm 2,9% dân số. 13,2% người Nicaragua không xác định rõ họ có theo tôn giáo nào hay không. 0,7% dân số tuyên bố không theo một tôn giáo nào.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Công Giáo La Mã50
2Truyền giáo33,2
3Không liên kết13,2
4Khác2,9
5Không có tôn giáo0,7

Công Giáo La Mã Ở Nicaragua

Cuộc chinh phục của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 đã giới thiệu và phổ biến Công giáo La Mã ở Nicaragua. Kể từ đó và cho đến năm 1939, Công giáo La Mã vẫn là đức tin được thiết lập trong quốc gia. Nhà thờ lúc bấy giờ không tách rời khỏi nhà nước. Nhà thờ có một vị trí thuận lợi và chính quyền của nó có tiếng nói lớn trong các vấn đề của nhà nước.

Tuy nhiên, khi José Santos Zelaya bắt đầu nhậm chức Tổng thống Nicaragua vào năm 1893, ông bắt đầu thử thách vị trí của nhà thờ. Kể từ năm 1939, hiến pháp của đất nước đã quy định quyền tự do tôn giáo và tuyên bố Nicaragua là một quốc gia thế tục. Bất chấp thực tế này, Công giáo La Mã vẫn tiếp tục thống trị bối cảnh tôn giáo trong nước mặc dù ảnh hưởng của nó đối với chính trị đã giảm đi đáng kể.

Thậm chí ngày nay, Giáo hội Công giáo La Mã có ảnh hưởng đáng kể trong các tổ chức học thuật và trong những thời điểm khủng hoảng chính trị. Phần lớn người Công giáo La Mã ở Nicaragua thuộc tầng lớp thượng lưu và trung lưu sống ở các khu vực thành thị.

Các Tín Ngưỡng Cơ Đốc Khác Ở Nicaragua

Sự phổ biến của Đạo Tin lành và các giáo phái khác của Cơ đốc giáo ở Nicaragua bắt đầu phát triển từ thế kỷ 19. Vào cuối thế kỷ 20, những tín ngưỡng này đã thu hút được một số lượng đáng kể tín đồ trong nước, đặc biệt là truyền giáo. Hầu hết các nhà thờ không Công giáo ở Nicaragua được thành lập do nỗ lực của những người truyền giáo đến từ Hoa Kỳ với số lượng lớn.

Mặc dù các nhà thờ này hiện đã độc lập về mặt thể chế trong nước và do người bản xứ lãnh đạo, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các nhà thờ ở Mỹ.

Tự Do Tôn Giáo Và Sự Khoan Dung Ở Nicaragua

Tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tất cả người dân Nicaragua và định hình nền văn hóa của đất nước. Như đã đề cập trước đó, Hiến pháp của đất nước quy định quyền tự do tôn giáo. Chính phủ thúc đẩy sự khoan dung tôn giáo. Mặc dù không có tôn giáo chính thức ở Nicaragua, nhưng ý kiến ​​của các giám mục Công giáo trong các vấn đề của nhà nước có ý nghĩa quan trọng.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.