Các tín ngưỡng tôn giáo ở Moldova

0
1076
Tôn giáo ở Moldova
Tôn giáo ở Moldova

Quốc gia Đông Âu không giáp biển Moldova có dân số khoảng 3.474.121 người. 75,1% dân số của đất nước là người Moldova. Người Romania, Ukraine, Gagauzes, Nga, Bulgari và những người khác lần lượt chiếm 7%, 6,6%, 4,6%, 4,1%, 1,9% và 0,8% dân số cả nước.

Chính thống giáo Đông phương là tôn giáo của đại đa số người Moldova. Theo CIA World Factbook, 90,1% dân số Moldova theo tôn giáo này. Những người theo các giáo phái Cơ đốc khác chiếm 2,6% dân số. Những người theo các tôn giáo khác, những người theo thuyết trọng học và vô thần lần lượt chiếm 0,1%, ít hơn 0,1% và 0,2% dân số Moldova. 6,9% dân số không nói rõ họ theo tôn giáo nào.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Chính thống phương Đông90,1
2Cơ đốc giáo khác2,6
3Người vô thần0,2
4Cơ đốc giáo khác0,1
5Bất khả tri0,1

Tôn Giáo Lớn Nhất Ở Moldova

Hai cơ quan nhà thờ tự quản, Nhà thờ Chính thống Moldova và Nhà thờ Chính thống Bessarabian đang hoạt động ở nước này. Cái trước thuộc Nhà thờ Chính thống Nga và cái sau thuộc Nhà thờ Chính thống Romania. Theo một cuộc khảo sát năm 2011 của Gallup, 86% Cơ đốc nhân Chính thống giáo phương Đông ở Moldova có liên hệ với nhà thờ cũ và 13% có liên kết với nhà thờ sau.

Các Tôn Giáo Khác Ở Moldova

Khoảng 0,5% dân số Moldova là người theo đạo Thiên chúa. Đất nước hình thành một giáo phận duy nhất được đặt tên là Giáo phận Kishinev. Các giáo phái khác của Cơ đốc giáo hoặc các tôn giáo khác có sự hiện diện nhỏ trong nước bao gồm Baptists, Pentecostals, Nhân chứng Giê-hô-va, Do Thái, Hồi giáo, Hare Krishnas, Lutherans, v.v.

Có khoảng 31.300 người Do Thái sống ở Moldova với phần lớn người Do Thái sống ở Kishinev. Người Do Thái đến Moldova với số lượng lớn vào thế kỷ 19 nhưng số lượng của họ dần suy yếu do chiến tranh, thảm họa Holocaust và làn sóng di cư.

Tự Do Tôn Giáo Ở Moldova

Hiến pháp Moldova quy định quyền tự do tôn giáo. Tuy nhiên, Luật Tôn giáo của quốc gia đưa ra một số hạn chế đối với việc thực hành tôn giáo của người dân. Các hoạt động của các nhóm tôn giáo không được đăng ký có thể bị một số hạn chế. Những nhóm chưa đăng ký như vậy không thể tuyển dụng người hoặc sở hữu tài sản. Tuy nhiên, các cá nhân được phép thực hành tôn giáo của mình miễn là không gây rối trật tự công cộng.

Hiến pháp của đất nước cũng quy định về sự tách biệt giữa nhà nước và nhà thờ. Tuy nhiên, đã có những trường hợp nhất định khi Nhà thờ Chính thống Moldova tham gia vào các công việc chính trị của nhà nước và tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn hiện nay.