Các tín ngưỡng tôn giáo ở Mauritania

0
1319
Tôn giáo ở Mauritania
Tôn giáo ở Mauritania

Mauritania có dân số khoảng 3 triệu người và gần 100% theo đạo Hồi. Tuy nhiên, cũng có một số lượng nhỏ những người không theo đạo Hồi. Trên thực tế, người ta có thể thấy rằng các nhà thờ Thiên chúa giáo và Thiên chúa giáo La Mã đã được thành lập ở các khu vực Nouakchott, Nouadhibou, Zouerate, Rosso và Atar. Cũng có những người nước ngoài cư trú theo đạo Do Thái, mặc dù sự vắng mặt của các giáo đường Do Thái là điều khá đáng chú ý.

Hầu như, toàn bộ quốc gia này là người Hồi giáo Sunni, và nguồn gốc Hồi giáo của nó có thể bắt nguồn từ những thương nhân và thợ thủ công Hồi giáo đã chuyển đến Tây Phi.

Người Hồi giáo Sunni là nhánh lớn nhất của Hồi giáo. Nó còn được gọi là Ahl as-Sunnah wa’l-Jamā’ah, có nghĩa là những người theo truyền thống của Muhammad và cộng đồng. Trong tôn giáo Hồi giáo, Sunni là những gì họ gọi là Hồi giáo Chính thống. Mặc dù có nhiều trường phái ít được biết đến hơn, nhưng người Sunni tuân theo 4 trường phái tư tưởng pháp lý chính, hoặc những gì phổ biến hơn được gọi là madh’hab.

4 trường phái luật của người Sunni là Hanafi, Hanbali, Shafi’I và cuối cùng là Maliki Madhab mà người Sunni ở Mauritania tuân thủ và thực hành.

Vì đất nước là một nước Cộng hòa Hồi giáo, tự do tôn giáo bị hạn chế bởi chính phủ Mauritania. Rất ít công dân không theo đạo Hồi của đất nước cũng như người dân và người nước ngoài không theo đạo Hồi có thể công khai thực hành tôn giáo của họ, mặc dù không phải là không có những hạn chế.

Có những giới hạn được đặt ra đối với những người không theo đạo Hồi trong việc truyền đạo hoặc quá trình chuyển đổi theo đức tin của mình, và về việc xuất bản, in ấn, nhập khẩu và phân phối Kinh thánh và các tài liệu không phải là người Hồi giáo khác. Tuy nhiên, nếu bạn không phải là người theo đạo Hồi, việc sở hữu Kinh thánh trong khuôn viên nhà bạn là được phép và hợp pháp.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.