Các tín ngưỡng tôn giáo ở Mali

0
1165
Tôn giáo ở Mali
Tôn giáo ở Mali

Mali, tên chính thức là Cộng hòa Mali, là một quốc gia không giáp biển ở Tây Phi. Pháp đô hộ nó vào năm 1905. Thủ đô và thành phố lớn nhất của nó là Bamako. Đây là quốc gia lớn thứ 8 ở Châu Phi với diện tích 480.000 dặm vuông với dân số chung là 14,5 triệu người.

Tìm hiểu thêm: Những nước lớn nhất châu Phi.

Hơn 90% dân số của đất nước là người Hồi giáo vì các nhóm Hồi giáo đã nắm quyền kiểm soát phần phía bắc của đất nước với mục đích duy nhất là thực hiện sharia ở Mali. Mặc dù đất nước theo đạo Hồi đa số, vẫn có một số tín ngưỡng tôn giáo thiểu số khác trong nước như Cơ đốc giáo.

HạngHệ thống niềm tinDân số (%)
1Đạo Hồi92,4%
2Tôn giáo dân gian Tây Phi và / hoặc chủ nghĩa duy vật5,0%
3Cơ đốc giáo La mã1,6%
4Cơ đốc giáo Tin lành0,8%
Khác hoặc không có niềm tin0,2%

Tín Ngưỡng Tôn Giáo Ở Mali

Đạo Hồi

Người Hồi giáo ở Mali chiếm tới 92,4% toàn bộ dân số với đa số là Hồi giáo dòng Sunni.

Hồi giáo được du nhập vào phía tây của châu Phi bởi các thương gia Hồi giáo BerberTuareg vào thế kỷ 9 và tiếp tục lan rộng không ngừng trong khu vực. Mansa Musa, một vị vua ở Mali, đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền bá đạo Hồi khi ông giúp xây dựng các nhà thờ Hồi giáo trên khắp đất nước.

Là một tôn giáo được nhiều người theo đuổi, người Hồi giáo đã thích nghi tốt và học cách liên hệ tốt hơn với các tín ngưỡng truyền thống cũng như các tôn giáo khác nhau trong nước.

Tôn Giáo Dân Gian Tây Phi Và Thuyết Duy Vật

Tôn giáo dân gian Tây Phi chủ yếu là tín ngưỡng các tín ngưỡng khác nhau của châu Phi như tôn kính người chết, sử dụng ma thuật, y học cổ truyền, niềm tin vào linh hồn và đấng sáng tạo tối cao. Họ coi vai trò của con người là hòa hợp siêu nhiên với tự nhiên trong khi thuyết vật linh, mặt khác, là niềm tin rằng các vật thể, sinh vật và địa điểm khác nhau mà con người tương tác có những phẩm chất tâm linh đặc biệt.

Những tín đồ tôn giáo truyền thống chiếm tới 5,0% dân số Mali mặc dù trong nhiều năm qua người ta vẫn phải biết con số chính xác do ảnh hưởng của các tôn giáo khác.

Cơ Đốc Giáo La Mã

Cơ đốc giáo Công giáo La Mã ở Mali chiếm tới 1,5% dân số của đất nước với khoảng 200.000 người.

Tôn giáo được giới thiệu tại đất nước này vào thế kỷ 19 bởi các nhà truyền giáo người Pháp sau cuộc tranh giành châu Phi. Nhà thờ Công giáo ở Mali là một phần của nhà thờ Công giáo trên toàn thế giới ở Rome dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng. Có một số giáo phận và tổng giáo phận trong nước đã giúp thúc đẩy tôn giáo trong nước.

Cơ Đốc Giáo Tin Lành

Cơ đốc giáo Tin lành ở Mali là một trong những tôn giáo thiểu số ở quốc gia này vì nó chỉ chiếm 0,8% tổng dân số.

Những người theo đạo Tin lành chống lại sự giảng dạy của giáo lý Công giáo La Mã và chiếm 1/3 dân số theo đạo Thiên chúa Mali.

Khác Hoặc Không Có Niềm Tin

Chỉ 0,2% người Mali là những người vô thần, những người không tin vào sự tồn tại của đấng sáng tạo hay các vị thần tối cao, cũng như những người không có đủ lý do hợp lý để biện minh cho sự tồn tại hay không tồn tại của Thượng đế.

Tự Do Tôn Giáo Và Sự Khoan Dung Ở Mali

Hiến pháp của Mali tuyên bố rằng đất nước trung lập trong các vấn đề của các tôn giáo và không ủng hộ bất kỳ tôn giáo hoặc sự bất liên kết nào và trong hầu hết các trường hợp, nó chủ yếu được coi là một nhà nước thế tục.

Mali cũng ủng hộ tự do tôn giáo và tín ngưỡng, nhưng trong quá khứ gần đây, đã có một cuộc đàn áp nghiêm trọng đối với những người theo đạo Thiên chúa chủ yếu ở miền bắc đất nước. Cuộc đàn áp bắt đầu sau khi áp đặt quy tắc sharia vào năm 2012.

Xem thêm: Những tôn giáo lớn.