Các tín ngưỡng tôn giáo ở Maldives

0
1162
Tôn giáo ở Maldives
Tôn giáo ở Maldives

Tôn giáo chính ở Maldives là Hồi giáo với phần lớn dân số theo Hồi giáo Sunni. Đây là tôn giáo chính thức và quốc gia và việc thực hành đức tin không phải là đạo Hồi bị cấm. Người nước ngoài và người nhập cư chỉ được phép thực hành tín ngưỡng tôn giáo của họ ở nơi riêng tư. Người không theo đạo Hồi không được nhập quốc tịch Maldives.

Tìm hiểu thêm: Những khách sạn sang trọng hàng đầu ở Maldives.

Được một người Hồi giáo Bắc Phi chuyển sang đạo Hồi vào năm 1153, người dân Maldives ngày nay tin rằng việc duy trì một tôn giáo duy nhất sẽ bảo tồn bản sắc dân tộc và mang lại sự hài hòa. Có rất nhiều nhà thờ Hồi giáo cho người dân thực hành tôn giáo của họ ở Maldives trong khi những hòn đảo có nhiều người sinh sống nhất có nhà thờ Hồi giáo của riêng họ được xây dựng bằng đá san hô với mái tranh.

Niềm tin của Tổng thống rằng đất nước sẽ mất độc lập nếu không hoàn toàn là người Hồi giáo đã khiến Maldives chủ yếu là người Hồi giáo, nơi người Hồi giáo chiếm khoảng 98% tổng dân số. Chính phủ bảo tồn và thúc đẩy các giá trị Hồi giáo, cấm công dân thực hành bất kỳ tôn giáo nào khác ở Maldives và ngăn cấm bất kỳ tôn giáo nào khác khỏi các quyền cơ bản như bầu cử và quyền công dân hoặc nắm giữ các vị trí công.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.