Các tín ngưỡng tôn giáo ở Liberia

0
965
Tôn giáo ở Liberia
Tôn giáo ở Liberia

Liberia nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Tây Phi và giáp với Bờ Biển Ngà, Guinea và Sierra Leone. Liberia có diện tích 111.369 km vuông với dân số 4.503.000 người. Đất nước này có dân số đa sắc tộc và hơn 20 ngôn ngữ bản địa được sử dụng trong nước.

Đa số dân số Liberia (85,5% dân số quốc gia) theo đạo Thiên chúa. Hồi giáo là tôn giáo phổ biến tiếp theo và người theo đạo Hồi chiếm 12,2% dân số. Chỉ 0,5% dân số thực hành các tôn giáo bản địa truyền thống trong khi một tỷ lệ nhỏ 1,4% không tuân theo bất kỳ đức tin tôn giáo nào. Các nhóm tôn giáo khác ở Liberia bao gồm Bahá’ís, Phật giáo, Sikh và Hindu.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Tin lành76,3%
2Hồi giáo12,2%
3Công giáo7,2%
4Cơ đốc nhân khác1,6%
5Không liên kết1,4%
6Tín ngưỡng khác1,3%

Cơ Đốc Giáo Ở Liberia

Những người theo đạo Thiên chúa phân bố khắp Liberia. Những lời xưng tội theo đạo Tin lành đa dạng và các giáo phái AME Zion chiếm tỷ lệ phần trăm lớn nhất của người theo đạo Thiên chúa trong cả nước. Những người theo đạo Cơ đốc không phản đối bao gồm cả Công giáo La mã chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số Cơ đốc giáo của Liberia.

Hầu hết các tôn giáo này được giới thiệu ở Liberia bởi những người Mỹ gốc Phi được tự do, những người đã được chuyển đến Liberia bởi Hiệp hội Thuộc địa Mỹ. Các tôn giáo khác đã được giới thiệu trước đó bởi các thực dân châu Âu trong khu vực. Các nhà truyền giáo Thiên chúa giáo đã giúp truyền bá tôn giáo trong cộng đồng dân bản địa của Liberia.

Bạn có biết Liberia là một trong: những nước kém văn minh nhất 2022.

Hồi Giáo Ở Liberia

Người Hồi giáo ở Liberia là thiểu số tôn giáo lớn nhất. Người Sunni Malikite tạo thành phần lớn dân số Hồi giáo của đất nước. Người thiểu số ShiaAhmadiyya cũng rất phổ biến. Các nhóm dân tộc MandingoVai của Liberia chiếm phần lớn dân số Hồi giáo của đất nước. Các nhóm dân tộc Hồi giáo nhỏ hơn là Kpelle, Gbandi, và những nhóm khác.

Hồi giáo du nhập vào đất nước này vào thế kỷ 16. Hình thức Hồi giáo được thực hành trong nước là một hình thức tự do, được truyền vào các tín ngưỡng và thực hành truyền thống và có định hướng theo chủ nghĩa Sufism. Các lễ hội Hồi giáo như Ramadan, Eid al Fitr, và những lễ hội khác được tổ chức hàng năm ở đất nước này.

Tín Ngưỡng Truyền Thống Ở Liberia

Mặc dù tuân theo các tôn giáo lớn trên thế giới, một tỷ lệ lớn người Liberia vẫn thực hành các nghi lễ và phong tục truyền thống của họ. Tín ngưỡng truyền thống bao gồm một niềm tin vào thế giới siêu quốc gia như các linh hồn của tổ tiên. Người dân tin rằng các lực lượng bí ẩn ảnh hưởng đến các công việc của cuộc sống hàng ngày.

Các hội kín truyền thống của Sande và Poro phục vụ cho nhu cầu tôn giáo, xã hội và văn hóa của người dân đất nước.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất.