Các tín ngưỡng tôn giáo ở Đức

0
1576
Tôn giáo ở Đức
Tôn giáo ở Đức

Đức là một quốc gia đa văn hóa và đa tôn giáo. Điều quan trọng là phải hiểu rằng ngoài các tôn giáo chính của Cơ đốc giáo (Tin lành và Công giáo) và một số tín ngưỡng thiểu số, khoảng 1/3 dân số ở Đức là người vô thần. Nhà thờ Thiên chúa giáo, bao gồm cả Công giáo và Tin lành, là nhà thờ thống trị ở Đức. Tuy nhiên, có nhiều thực hành tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo phổ biến ở Đức.

Cơ đốc giáo ở Đức

Tôn giáo chính ở Đức là gì? Tôn giáo chính ở Đức là Cơ đốc giáo, với khoảng 2/3 dân số xác định là Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, con số tích cực thực hành Cơ đốc giáo dưới hình thức đi lễ nhà thờ thấp hơn đáng kể.

Tìm hiểu thêm: Phép màu kinh tế Đức – tại sao Đức thành công sau thất bại ở thế chiến thứ 2.

Người Đức theo Công giáo hay Tin lành?

Không giống như hầu hết các quốc gia châu Âu, có xu hướng phần lớn theo Công giáo (ví dụ như Ireland, Tây Ban Nha) hoặc phần lớn theo đạo Tin lành (ví dụ như Thụy Điển, Vương quốc Anh), các Kitô hữu ở Đức được chia gần như đồng đều.

Khoảng một nửa số Cơ đốc nhân của Đức đến từ Nhà thờ Tin lành Đức (sự kết hợp của các tôn giáo Tin lành bao gồm Lutheranism và Tin lành Calvin) và một nửa là Công giáo La Mã. Khoảng 2% đất nước thực hành các tôn giáo Cơ đốc giáo khác – chủ yếu là Chính thống giáo.

Phần nào của Đức theo đạo Công giáo?

Mặc dù bạn sẽ tìm thấy tín đồ của cả Công giáo và Tin lành ở tất cả các vùng của Đức, nhưng các tôn giáo khác biệt hơn ở một số vùng nhất định. Theo quy luật, bạn sẽ gặp nhiều người Công giáo hơn ở phía Nam và Tây của đất nước, bao gồm Bavaria, Rhineland, Westphalia và Saarland. Ở miền Bắc và miền Đông của đất nước, nhiều người dân xác định là không theo tôn giáo.

Các tôn giáo thiểu số ở Đức

Hồi giáo là tôn giáo không thuộc Thiên chúa giáo lớn nhất được thực hành ở Đức, với số lượng tín đồ chiếm khoảng 5% dân số (khoảng 4 triệu người). Hầu hết người Hồi giáo ở Đức là người Thổ Nhĩ Kỳ hoặc gốc Thổ Nhĩ Kỳ và theo truyền thống Sunni. Bạn sẽ thấy rằng các nhà thờ Hồi giáo có ở hầu hết các thành phố lớn ở Đức, nhưng cũng có ở một số thị trấn nhỏ hơn.

Tìm hiểu thêm: Tôn giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cách tìm nhà thờ Hồi giáo ở Đức

Bạn có thể tìm thấy nhà thờ Hồi giáo gần nhất của mình và nhiều thông tin khác về việc thực hành đạo Hồi ở Đức trên trang web của Hội đồng Trung tâm của người Hồi giáo ở Đức.

Các tôn giáo khác nhau ở Đức là gì?

Cơ đốc giáo là tôn giáo thống trị ở Đức trong khi Hồi giáo là tôn giáo thiểu số lớn nhất. Tuy nhiên, có một số tín ngưỡng khác chiếm khoảng 3-4% dân số các tôn giáo. Các tôn giáo khác được thực hành ở Đức bao gồm:

  • Đạo Do Thái
  • Đạo Phật
  • Ấn Độ giáo
  • Đạo Sikh
  • Yazidi

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn nhất thế giới.