Các tín ngưỡng tôn giáo ở Croatia

0
506
Tôn giáo ở Croatia
Tôn giáo ở Croatia

Croatia chính thức là một quốc gia thế tục, nhưng tôn giáo đã đóng một vai trò lớn trong việc thông báo các giá trị văn hóa của người Croatia. Đa số người Croatia xác định theo Cơ đốc giáo, với 86,3% xác định là Công giáo La Mã và 4,4% xác định là Chính thống giáo phương Đông. Trong số dân số còn lại, 1,5% được xác định là theo đạo Hồi, 1,5% xác định với một số tôn giáo khác, 3,8% được xác định là không tôn giáo hoặc vô thần và 2,5% không xác định (ước tính năm 2011).

Trong suốt lịch sử Croatia, có một mối liên hệ chặt chẽ giữa bản sắc dân tộc và tôn giáo. Người Croatia – nhóm dân tộc lớn nhất ở Croatia – hầu hết được xác định là Công giáo La Mã, trong khi người Serb được xác định là Chính thống giáo phương Đông.

Công giáo ở Croatia

Tuy Croatia không có tôn giáo chính thức nhưng đạo Công giáo có vai trò lớn và ảnh hưởng trong xã hội. Là một nhánh của Cơ đốc giáo, Công giáo dựa trên học thuyết về Thiên Chúa là ‘Chúa Ba Ngôi’, bao gồm Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Các giá trị quan trọng trong đức tin Công giáo thể hiện trong các giá trị văn hóa của Croatia bao gồm lòng trắc ẩn và lòng nhân từ.

Giống như hầu hết người Công giáo, nhiều người Croatia chấp nhận thẩm quyền của chức tư tế và Giáo hội Công giáo La Mã, do Giáo hoàng lãnh đạo.

Trước đây, chính giới tăng lữ đã định hình nền giáo dục và văn hóa của đất nước, nhưng nhà thờ đã mất nhiều ảnh hưởng với sự trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Kể từ khi cộng sản Nam Tư tan rã, nhà thờ Công giáo đã lấy lại được một số vị trí nổi bật trong đời sống của người dân.

Tuy nhiên, nhiều người không có quan điểm cao đối với Giáo hội Công giáo, với một số người cho rằng giáo hội có sự hiện diện quá lớn trên các phương tiện truyền thông và chính trị. Nói chung, nhiều người Croatia tự cho mình là Công giáo La Mã và tin vào những giáo lý cơ bản của tôn giáo, nhưng có thể không nghiêm khắc trong việc thực hành đức tin của họ thông qua việc đi lễ nhà thờ thường xuyên.

Công giáo tiếp tục là một khía cạnh quan trọng của bản sắc Croatia, và những ảnh hưởng của tôn giáo này thể hiện rõ ràng trong nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống.

Ví dụ, những khoảnh khắc quan trọng của Công giáo – chẳng hạn như rửa tội, xác nhận và kết hôn – là một phần quan trọng trong cuộc sống và mối quan hệ của một người với những người khác. Hơn nữa, người Croatia đặc biệt tôn sùng ‘Đức Trinh nữ ban phước’ (‘Gospa‘) và các khu bảo tồn có thể được tìm thấy trên khắp đất nước để vinh danh bà.

Nhiều người sẽ hành hương đến Medjugorje ở Bosnia, nơi có bức tượng Đức mẹ đồng trinh linh thiêng.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.