Các tín ngưỡng tôn giáo ở Comoros

0
1008
Tôn giáo ở Comoros
Tôn giáo ở Comoros

Comoros là một quốc gia châu Phi bao gồm các hòn đảo nằm giữa Bờ biển lục địa châu Phi và đảo quốc Madagascar. Các đảo chính của Comoros là Moheli, Grande Comore, Mayotte và Anjouan, cùng với các đảo nhỏ khác. Tuy nhiên, Mayotte vẫn chịu sự điều hành của Pháp sau khi bỏ phiếu phản đối độc lập. Hồi giáo Sunni thống trị cuộc sống hàng ngày và văn hóa ở Comoros, với Cơ đốc giáo Công giáo La Mã là tín ngưỡng thiểu số lớn nhất.

HạngTôn giáoDân số (%)
1Hồi giáo Sunni98%
2Công giáo<1%
3Ấn Độ giáo<1%
4Hồi giáo phi Sunni<1%
5Tin lành<1%

Hồi giáo Sunni Islam

98% tổng dân số ở Comoros theo Hồi giáo Sunni. Hồi giáo ở Comoros được du nhập bởi các thương nhân Ả Rập và các Hoàng tử Shirazi lưu vong từ Ba Tư. Do đó, các gia đình cầm quyền đã chấp nhận tôn giáo và tạo điều kiện cho việc xây dựng các nhà thờ Hồi giáo có rất nhiều ở Comoros ngày nay.

Người Pháp đã không cố gắng thay đổi tôn giáo trong thời kỳ thuộc địa, và nó vẫn ăn sâu vào cách sống của người Comorans. Hiến pháp của Comoros công nhận Hồi giáo là tôn giáo chính thức, và tất cả các chính sách công phải tuân thủ các giá trị Hồi giáo. Trẻ em ở Comoros theo học tại Trường học Quranic trong 2 hoặc 3 năm, nơi chúng được dạy những điều cơ bản về ngôn ngữ Ả Rập và Hồi giáo. Người dân thường tuân thủ các thực hành tôn giáo của đạo Hồi Sunni bao gồm cả việc quan sát tất cả các ngày lễ.

Công Giáo La Mã

Công giáo La Mã tạo thành nhóm tôn giáo thiểu số lớn nhất ở Comoros. Những người theo tôn giáo chiếm một phần nhỏ dân số, dưới 1% tổng dân số. Chỉ có 2 nhà thờ Công giáo La Mã ở Comoros. Không có giáo phận của Công giáo La Mã trong nước. Mặc dù Hiến pháp Comoros cho phép tự do thờ phượng, việc thực hành công khai các tôn giáo khác bị cấm, điều này phần lớn cản trở việc xây dựng thêm nhiều Nhà thờ Công giáo La Mã.

Ấn Độ Giáo

Ấn Độ giáo được ít hơn 1% tổng dân số thực hành ở Comoros. Ấn Độ giáo đã được du nhập vào Quần đảo bởi những người nhập cư Ấn Độ. Đa số người da đỏ là một phần của dân số lao động nói chung. Ấn Độ giáo, tuy nhiên, có ảnh hưởng không đáng kể đến văn hóa ở Comoros.

Hồi Giáo Shia

Ngoài Hồi giáo Sunni, Hồi giáo Shia được thực hành bởi một số ít người Comorans. Trong khi quan hệ giữa hai nhánh Hồi giáo không công khai thù địch, thì vẫn tồn tại một số mức độ căng thẳng. Tuy nhiên, việc truyền bá học thuyết Shia bị hạn chế và người Hồi giáo dòng Shia buộc phải thực hành tín ngưỡng của họ trong các nhóm nhỏ. Người Hồi giáo dòng Shia đã bị chính quyền giam giữ vì tuyên truyền đức tin Shia.

Tìm hiểu thêm: Sự giống nhau và khác nhau giữa hồi giáo Sunni và Shia.

Cơ Đốc Nhân Tin Lành

Cùng với các Cơ đốc nhân Công giáo La Mã là một nhóm nhỏ hơn các Cơ đốc nhân Tin lành, chiếm ít hơn 1% tổng dân số. Việc thực hành đạo Cơ đốc công khai bị cấm, và Comoros đã nằm trong danh sách World Watch trong 22 năm qua vì cuộc đàn áp Cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân bị từ chối cấp phép xây dựng nhà thờ và bị cấm phân phối tài liệu tôn giáo như Kinh thánh.

Việc chuyển từ Hồi giáo sang Cơ đốc giáo gặp phải sự đàn áp từ chính phủ. Áp lực xã hội từ phần lớn người Hồi giáo ở Comoros là hành động cản trở những người theo đạo Tin lành thực hành đức tin của họ. Các nhà thờ tại gia được giám sát nghiêm ngặt để hạn chế mọi nỗ lực cải đạo sang Cơ đốc giáo.

Chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo đã được củng cố ở Comoros, và ngày càng nhiều người Hồi giáo bảo thủ đang thúc đẩy Comoros trở thành một Nhà nước Hồi giáo. Hiện tại, tương lai của tôn giáo ở Comoros dường như được gắn chặt với Hồi giáo Sunni.

Tìm hiểu thêm: Những tôn giáo lớn trên thế giới.