Mục tiêu SMART là gì? Hướng dẫn kế hoạch lập mục tiêu

0
863
Mục tiêu SMART là gì?
Mục tiêu SMART là gì?

Mục tiêu là một phần của mọi khía cạnh của kinh doanh / cuộc sống và cung cấp ý thức về phương hướng, động lực, trọng tâm rõ ràng và làm rõ tầm quan trọng. Bằng cách đặt mục tiêu, bạn đang cung cấp cho mình một mục tiêu để hướng tới. Mục tiêu SMART được sử dụng để giúp hướng dẫn thiết lập mục tiêu.

Tìm hiểu thêm: Mô hình KSA là gì?

SMART là từ viết tắt của Specific (Cụ thể), Measurable (Có thể đo lường), Achievable (Có thể đạt được), Realistic (Thực tế) và Timely (Mốc thời gian rõ ràng). Do đó, một mục tiêu SMART kết hợp tất cả các tiêu chí này để giúp tập trung nỗ lực của bạn và tăng cơ hội đạt được mục tiêu.

Mục tiêu SMART là gì?

 • Specific (Cụ thể): Được xác định rõ ràng, rõ ràng và rõ ràng
 • Measurable (Có thể đo lường): Với các tiêu chí cụ thể đo lường tiến trình của bạn đối với việc hoàn thành mục tiêu
 • Achievable (Có thể đạt được): Có thể đạt được và không phải là không thể đạt được
 • Realistic (Thực tế): Trong tầm tay, thực tế và phù hợp với mục đích cuộc sống của bạn
 • Timely (Mốc thời gian rõ ràng): Với một mốc thời gian được xác định rõ ràng, bao gồm ngày bắt đầu và ngày hoàn thành. Mục đích là tạo ra sự cấp thiết.

Specific (Cụ thể)

Các mục tiêu cụ thể có cơ hội hoàn thành cao hơn đáng kể. Để làm cho một mục tiêu cụ thể, năm câu hỏi “W” phải được xem xét:

 1. Ai: Ai tham gia vào mục tiêu này?
 2. Cái gì: Tôi muốn đạt được điều gì?
 3. Nơi nào: Mục tiêu này cần đạt được là do đâu?
 4. Khi nào: Khi nào tôi muốn đạt được mục tiêu này?
 5. Tại sao: Tại sao tôi muốn đạt được mục tiêu này?

Ví dụ: mục tiêu chung là “Tôi muốn lấy lại vóc dáng”. Mục tiêu cụ thể hơn sẽ là “Tôi muốn trở thành thành viên phòng tập thể dục tại trung tâm cộng đồng địa phương của tôi và tập thể dục 4 ngày một tuần để khỏe mạnh hơn”.

Measurable (Có thể đo lường)

Một mục tiêu SMART phải có các tiêu chí để đo lường tiến độ. Nếu không có tiêu chí, bạn sẽ không thể xác định được tiến trình của mình và liệu bạn có đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không. Để làm cho một mục tiêu có thể đo lường được, hãy tự hỏi bản thân:

 1. Bao nhiêu?
 2. Làm cách nào để biết liệu tôi đã đạt được mục tiêu hay chưa?
 3. Chỉ báo về sự tiến bộ của tôi là gì?

Ví dụ: xây dựng dựa trên mục tiêu cụ thể ở trên: Tôi muốn trở thành thành viên phòng tập thể dục tại trung tâm cộng đồng địa phương của tôi và tập thể dục 4 ngày một tuần để khỏe mạnh hơn. Mỗi tuần, tôi sẽ đặt mục tiêu giảm 1 pound chất béo trong cơ thể.

Achievable (Có thể đạt được)

Mục tiêu SMART phải đạt được và có thể đạt được. Điều này sẽ giúp bạn tìm ra cách bạn có thể thực hiện mục tiêu đó và hướng tới mục tiêu đó. Khả năng đạt được của mục tiêu nên được kéo dài để khiến bạn cảm thấy bị thách thức, nhưng được xác định đủ rõ để bạn thực sự có thể đạt được nó. Tự hỏi bản thân minh:

 1. Tôi có đủ nguồn lực và khả năng để đạt được mục tiêu không? Nếu không, tôi đang thiếu gì?
 2. Những người khác đã làm điều đó thành công trước đây chưa?

Realistic (Thực tế)

Mục tiêu SMART phải thực tế trong đó mục tiêu có thể đạt được trên thực tế với nguồn lực và thời gian sẵn có. Một mục tiêu SMART có thể là thực tế nếu bạn tin rằng nó có thể được hoàn thành. Tự hỏi bản thân minh:

 1. Mục tiêu có thực tế và trong tầm tay không?
 2. Mục tiêu có đạt được không, với thời gian và nguồn lực?
 3. Bạn có thể cam kết đạt được mục tiêu không?

Timely (Mốc thời gian rõ ràng)

Mục tiêu SMART phải có thời hạn trong đó có ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Nếu mục tiêu không bị ràng buộc về thời gian, sẽ không có cảm giác cấp bách và do đó, có ít động lực hơn để đạt được mục tiêu. Tự hỏi bản thân minh:

 1. Mục tiêu của tôi có thời hạn không?
 2. Đến khi nào bạn muốn đạt được mục tiêu của mình?

Ví dụ: xây dựng dựa trên mục tiêu ở trên: Vào ngày 1 tháng 8, tôi sẽ có được tư cách thành viên phòng tập thể dục tại trung tâm cộng đồng địa phương của tôi. Để khỏe mạnh hơn, tôi sẽ tập thể dục 4 ngày một tuần. Mỗi tuần, tôi sẽ đặt mục tiêu giảm 1 pound chất béo trong cơ thể. Vào cuối tháng 8, tôi sẽ thực hiện được mục tiêu của mình nếu tôi giảm được 4 pound chất béo trong suốt tháng.

Tìm hiểu hiểu: Cách thực hiện mô hình ADDIE.

Tầm quan trọng của việc thiết lập mục tiêu SMART

Thông thường, các cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ tự đặt cho mình sự thất bại bằng cách đặt ra các mục tiêu chung chung và không thực tế, chẳng hạn như “Tôi muốn trở thành người giỏi nhất ở X.” Mục tiêu này rất mơ hồ, không có định hướng.

Các mục tiêu SMART giúp bạn thành công bằng cách đưa ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, thực tế và kịp thời. Phương pháp SMART giúp thúc đẩy bạn tiến xa hơn, mang lại cho bạn định hướng và giúp bạn tổ chức và đạt được mục tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm: Tăng hiệu quả họp qua cách thực hiện biên bản họp.