Mô hình sử dụng đất nông nghiệp của Von Thünen

0
1819
Mô hình Von Thünen
Mô hình Von Thünen

Nông nghiệp là một hoạt động kinh tế có thể được thực hiện trên khắp thế giới. Nhà địa lý người Đức Johann Heinrich von Thünen đã tạo ra một trong những mô hình địa lý đầu tiên liên quan đến việc sử dụng đất nông nghiệp.

Mô hình von Thünen về sử dụng đất nông nghiệp được tạo ra vào năm 1826, ban đầu được phát triển trước thời kỳ công nghiệp hóa lớn ở Châu Âu và các nơi khác.

Johann Heinrich Von Thünen (24 tháng 6 năm 1783 – 22 tháng 9 năm 1850) là một nông dân, chủ đất và nhà kinh tế, người đã tạo ra mô hình kinh tế không gian đầu tiên được biết đến về địa tô sử dụng những quan sát mà ông đã trải nghiệm.

Von Thunen
Von Thunen

Chính trong cuốn sách đầu tiên của chuyên luận Nhà nước biệt lập (1826), Von Thünen đã thiết lập cuộc thảo luận lớn đầu tiên về kinh tế học không gian và địa lý kinh tế, liên kết nó với lý thuyết địa tô.

Mô hình nông nghiệp von Thünen là một nỗ lực để giải quyết vấn đề cân bằng giữa chi phí thuê đất với các loại cây trồng hiệu quả nhất để phát triển.

Mô hình và giả định của Von Thünen

Được tạo ra trước khi công nghiệp hóa, các giả định chính của Von Thünen trong mô hình cổ điển là:

 1. Một thành phố nằm ở trung tâm trong một “trạng thái biệt lập,”
 2. Một trong những khu vực xung quanh thị trấn là nơi hoang dã,
 3. Đất nói chung là bằng phẳng,
 4. Chất lượng đất và khí hậu phù hợp,
 5. Nông dân vận chuyển hàng hóa đến chợ bằng cách sử dụng chủ yếu xe đẩy,
 6. Người nông dân cư xử hợp lý trong việc lựa chọn nơi tiến hành các hoạt động của họ.

Nhìn chung, có 4 vòng chính xung quanh thành phố bao gồm, từ gần thị trấn nhất và di chuyển ra ngoài, gồm:

 1. canh tác cường độ cao,
 2. đất rừng,
 3. quảng canh,
 4. chăn thả gia súc.

Giá thuê đất cao gần thành phố. Mô hình nói chung giải thích sự thay đổi của địa tô và hoạt động thị trường của một khu vực xung quanh các thị trấn.

Mặc dù ở nhiều khía cạnh, mô hình có vẻ lỗi thời và chưa kể đến việc tập trung nhiều vào một loại thị trấn hoặc thành phố hạn chế với cảnh quan xung quanh gợi nhớ nhiều hơn đến trung tâm Châu Âu, nhưng vẫn có những khái niệm chính phù hợp với kinh tế học không gian hiện đại.

Thứ nhất, khoảng cách đến thị trường đối với hàng hóa nhất định có mối quan hệ với khả năng sinh lời, điều mà mô hình của von Thünen thể hiện rõ ràng.

Điều này làm cho mô hình có thể áp dụng rộng rãi cho các sản phẩm được tạo ra gần thị trường, cho thấy rằng các sản phẩm được sản xuất gần thị trấn có tiềm năng sinh lời nhiều hơn, mặc dù ngay cả ở đây, một thế giới toàn cầu hóa hiện đại đồng nghĩa với việc các sản phẩm được lao động ở xa có thể hạ giá.

Ngoài nông nghiệp ngũ cốc, lý thuyết này còn có khả năng ứng dụng vào thực tiễn sử dụng đất chăn thả hiện đại.

Ví dụ ở Brazil, người ta thấy rằng việc sử dụng đất gần các khu chợ ưu tiên sản xuất thịt đã dẫn đến việc sử dụng đất nhiều hơn và nhu cầu về đất có rừng cao hơn, dẫn đến nạn phá rừng nhiều hơn gần các thành phố nói riêng.

Tương tự như vậy, thâm canh sử dụng đất dường như có mối quan hệ ở các nước nơi nông nghiệp và chăn thả gia súc đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Các mô hình lâm nghiệp khác cũng cho thấy khả năng ứng dụng các ý tưởng của von Thünen trong việc cân bằng giữa quản lý đất đai và xác định lợi ích kinh tế từ lâm nghiệp, trong đó thu nhập cho thuê có thể được kết hợp với các mô hình dịch vụ hệ sinh thái để tạo ra các mô hình sản xuất lâm nghiệp bền vững hơn.

Mặc dù khả năng áp dụng của mô hình von Thünen cổ điển xuất hiện, nhưng đôi khi, phù hợp với các bối cảnh khác nhau, nói chung và đặc biệt đối với các nền kinh tế công nghiệp cao, các sửa đổi của mô hình cổ điển đã trở thành chuẩn mực. Điều này bao gồm việc sử dụng các phương pháp tiếp cận đa biến và đa tỷ lệ cũng bao gồm các địa hình đa dạng hơn là các vùng bằng phẳng thuần túy.

Những cách tiếp cận như vậy giải thích cho việc sử dụng kinh tế đa dạng cũng như kết nối của các thị trấn với nền kinh tế toàn cầu và khu vực rộng lớn hơn. Các tác nhân không đồng nhất ảnh hưởng đến các thực tiễn và sự kiện sử dụng đất, trong khi sự hình thành và phát triển theo thứ bậc của hệ thống đô thị, đã trở thành những lĩnh vực trọng tâm ngày nay đối với các nhà kinh tế không gian trong việc giúp giải thích động lực đô thị và cảnh quan.

Tìm hiểu thêm: Những công ty lâu đời nhất ở mỗi quốc gia trên thế giới.

Điều thú vị là mô hình sử dụng đất cổ điển của von Thünen có khả năng áp dụng cho các bối cảnh khác nhau được tìm thấy ngày nay. Trong trường hợp đó, các ý tưởng của von Thünen cũng có nhiều hạn chế mà các mô hình kinh tế sử dụng đất hiện đại đang cố gắng giải quyết.

Tuổi thọ của mô hình và thực tế là nó vẫn thường được sử dụng làm cơ sở phân tích, khiến nó không chỉ trở thành mô hình kinh tế không gian thực sự đầu tiên mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu phát triển các phương pháp giải quyết các hạn chế của nó.

Nguồn

 • Để biết thêm về cách sử dụng các khái niệm von Thünen gần đây về thực tiễn sử dụng đất trong chăn thả gia súc hiện đại ở Brazil, hãy xem: Fontes, F., Palmer, C., 2018. “Land Sparing” trong Khung von Thünen: Lý thuyết và Bằng chứng đến từ Braxin. Kinh tế đất đai 94, 556–576. https://doi.org/10.3368/le.94.4.556.
 • Để biết thêm về hiệu ứng sử dụng đất bằng cách sử dụng các khái niệm von Thünen ở Mozambique, hãy xem: Smith, HE, Ryan, CM, Vollmer, F., Woolen, E., Keane, A., Fisher, JA, Baumert, S., Grundy, IM, Carvalho, M., Lisboa, SN, Luz, AC, Zorrilla-Miras, P., Patenaude, G., Ribeiro, N., Artur, L., Mahamane, M., 2019. Tác động của việc sử dụng đất tăng cường sức khỏe con người: Bằng chứng từ vùng nông thôn Mozambique. Thay đổi Môi trường Toàn cầu 59, 101976. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2019.101976.
 • Để biết thêm về việc sử dụng von Thünen trong lâm nghiệp, hãy xem: Roos, A., Eggers, J., Mark-Herbert, C., Lindhagen, A., 2018. Sử dụng vòng von Thünen và logic chi phối dịch vụ trong cân bằng các dịch vụ hệ sinh thái rừng. Chính sách Sử dụng Đất 79, 622–632. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.08.046.
 • Để biết thêm về các mô hình sử dụng đất đa quy mô và đa dạng, hãy xem: Salvati, L., 2014. Cảnh quan rừng nông nghiệp và thành phố ‘vùng ven’: Đánh giá đa biến về những thay đổi sử dụng đất trong một khu vực rộng lớn và ý nghĩa đối với việc lập kế hoạch. Khoa học về Môi trường Tổng thể 490, 715–723. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.05.080.
 • Để biết thêm về các mô hình kinh tế gần đây về sử dụng đất và bối cảnh đô thị, hãy xem: Gaspar, JM, 2020. Địa lý Kinh tế Mới: Hội nhập Kinh tế và Cân bằng Không gian, trong: Colombo, S. (Ed.), Kinh tế Không gian Tập I. Springer International Publishing, Cham, trang 79–110. https://doi.org/10.1007/978-3-030-40098-9_4.